Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
= Projektový seminár (1) =
  | name = Projektový seminár (1)
+
  | code = 2-AIN-921
+
  | prerequisites = žiadne
+
  | semester = Letný
+
  | year = 1
+
  | credits = 3
+
  | form = S - seminar (2)
+
  | evaluation = 100/0
+
  | webpage = chýba
+
  | teacher = [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
+
  | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
  | http://www.sccg.sk/~durikovic/
+
  | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.
+
 
+
 
Studijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.
 
Studijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.
  
Line 48: Line 34:
  
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
  | recommendations = žiadne
 
}}
 

Revision as of 08:17, 21 September 2016

= Projektový seminár (1) =

Studijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.

Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip Latex diplomovka


Hodnotenie predmetu

0. Povinná účasť na posledných dvoch prednáškach semestra kde bude mať každý študent pripravené:

1. Prezentácia vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, PG a SO.

4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.

5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu a od prezentuje ju a každý bod splnený.

A: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky

B: Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov

C: Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)

D: Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa

E: Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)

Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika