(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Je možnosť použiť aj online kompilátor https://www.overleaf.com/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.
 
Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Je možnosť použiť aj online kompilátor https://www.overleaf.com/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.
  
Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip [https://drive.google.com/file/d/0BwuOJecPQwoSQ20wTnhreG0xWm8/view?usp=sharing Latex diplomovka]
+
Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip [https://drive.google.com/file/d/1a59V3GiBGBA1uYJ2mferg9hhrfiNYbMV/view?usp=share_link LaTeX diplomovka]
  
 +
Hodnotenie predmetu online cez MS Teams '''12.5.''' povinná účasť [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a386331d8ed854833b405a43b07a635c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=4fe2954e-66a8-44e4-af6c-c85e0ce91380&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 Teams] Kód tímu 1im9orx
  
 
== Hodnotenie predmetu ==
 
== Hodnotenie predmetu ==
Line 15: Line 16:
 
4. '''Ukážka''' buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.
 
4. '''Ukážka''' buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.
  
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných vedeckých  '''článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
+
5. Ukážka elektronických/papierových verzii aspoň dvoch klúčových prečítaných '''vedeckých článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
  
6. '''WWW stránka''' diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu a ciele.
+
6. '''WWW stránka''' diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu, ciele a kalendár splnených s plánovaných úloh.
  
 
7. Kostra '''LaTeX''' textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva vedecké články ako literatúra v samostatnom súbore .bib.
 
7. Kostra '''LaTeX''' textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva vedecké články ako literatúra v samostatnom súbore .bib.
Line 31: Line 32:
 
* Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)
 
* Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)
  
Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)
+
Fx: ostané možnosti (chýbajúca splnený bod, neúčasť)
  
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]

Latest revision as of 07:16, 17 February 2023

Projektový seminár (1)

Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Je možnosť použiť aj online kompilátor https://www.overleaf.com/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.

Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip LaTeX diplomovka

Hodnotenie predmetu online cez MS Teams 12.5. povinná účasť Teams Kód tímu 1im9orx

Hodnotenie predmetu

0. Nutnou podmienkou je zápis témy diplomovej práce do termínu podľa harmongramu štúdia. Povinná účasť na poslednej prednáške semestra kde bude mať každý študent pripravené:

1. Prezentácia vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.

4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.

5. Ukážka elektronických/papierových verzii aspoň dvoch klúčových prečítaných vedeckých článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

6. WWW stránka diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu, ciele a kalendár splnených s plánovaných úloh.

7. Kostra LaTeX textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva vedecké články ako literatúra v samostatnom súbore .bib.

Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu, odprezentuje ju a každý bod má splnený.

A-E: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky

  • Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
  • Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
  • Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa
  • Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)

Fx: ostané možnosti (chýbajúca splnený bod, neúčasť)

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika