(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
= Projektový seminár (1) =
  | name = Projektový seminár (1)
+
Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Je možnosť použiť aj online kompilátor https://www.overleaf.com/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.
  | code = 2-AIN-921
+
  | prerequisites = žiadne
+
  | semester = Letný
+
  | year = 1
+
  | credits = 3
+
  | form = S - seminar (2)
+
  | evaluation = 100/0
+
  | webpage = chýba
+
  | teacher = [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
+
  | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
  | http://www.sccg.sk/~durikovic/
+
  | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.
+
 
+
Studijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.
+
  
 
Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip [https://drive.google.com/file/d/0BwuOJecPQwoSQ20wTnhreG0xWm8/view?usp=sharing Latex diplomovka]
 
Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip [https://drive.google.com/file/d/0BwuOJecPQwoSQ20wTnhreG0xWm8/view?usp=sharing Latex diplomovka]
Line 21: Line 7:
 
== Hodnotenie predmetu ==
 
== Hodnotenie predmetu ==
  
0. '''Povinná účasť''' na posledných dvoch prednáškach semestra kde bude mať každý študent pripravené:  
+
0. Nutnou podmienkou je '''zápis témy''' diplomovej práce do termínu podľa harmongramu štúdia. '''Povinná účasť''' na poslednej prednáške semestra kde bude mať každý študent pripravené:  
  
 
1. '''Prezentácia''' vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 1.
 
1. '''Prezentácia''' vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 1.
  
2. Pred prezentáciou musí dôjsť '''email''' od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, PG a SO.
+
2. Pred prezentáciou musí dôjsť '''email''' od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.
  
 
4. '''Ukážka''' buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.
 
4. '''Ukážka''' buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.
  
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných '''článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
+
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných vedeckých  '''článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
  
Hodnotenie zapíše vyučujúci.  
+
6. '''WWW stránka''' diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu a ciele.
  
Predpokladáme, že študent má '''pripravenú prezentáciu''' a od prezentuje ju a '''každý bod splnený'''.
+
7. Kostra '''LaTeX''' textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva vedecké články ako literatúra v samostatnom súbore .bib.
  
A: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky
+
Hodnotenie zapíše vyučujúci.
 
+
B: Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
+
 
+
C: Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
+
  
D: Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa
+
Predpokladáme, že študent má '''pripravenú prezentáciu''', odprezentuje ju a '''každý bod má splnený'''.
  
E: Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)
+
A-E: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky
 +
* Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
 +
* Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
 +
* Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa
 +
* Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)
  
 
Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)
 
Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)
  
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
  | recommendations = žiadne
 
}}
 

Latest revision as of 09:00, 22 February 2019

Projektový seminár (1)

Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Je možnosť použiť aj online kompilátor https://www.overleaf.com/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.

Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip Latex diplomovka


Hodnotenie predmetu

0. Nutnou podmienkou je zápis témy diplomovej práce do termínu podľa harmongramu štúdia. Povinná účasť na poslednej prednáške semestra kde bude mať každý študent pripravené:

1. Prezentácia vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.

4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.

5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných vedeckých článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

6. WWW stránka diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu a ciele.

7. Kostra LaTeX textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva vedecké články ako literatúra v samostatnom súbore .bib.

Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu, odprezentuje ju a každý bod má splnený.

A-E: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky

  • Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
  • Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
  • Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa
  • Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)

Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika