(Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 2-AIN-923/15 <!-- Kód predmetu--> | title =PROJECT SEMINAR (1) <!-- Úplný anglický názov predmetu --> | otherprograms = <!-- K...“)
 
 
Line 7: Line 7:
 
{{Infolist|2-AIN-923/15|Course information sheet >}}
 
{{Infolist|2-AIN-923/15|Course information sheet >}}
  
[[{{NAMESPACE}}:{{ROOTPAGENAME}}/sk|This page is available in English here]]
+
[[{{NAMESPACE}}:{{ROOTPAGENAME}}/sk|This page is available only in Slovak]]

Latest revision as of 17:07, 11 September 2017

PROJECT SEMINAR (1) 2-AIN-923/15

Course information sheet >

This page is available only in Slovak