Princípy počítačov – systémové programovanie 1-AIN-186/20

2021/2022, jarný semester

Povinný predmet zo série "Princípy počítačov", odporúčaný v 1. ročníku bakalárskeho programu Aplikovaná informatika. V tomto predmete sa venujeme programovaniu na nízkej úrovni - v jazyku C a assemblerovom jazyku (jazyku symbolických inštrukcií) a stretneme sa aj s nízkoúrovňovým programovaním jednočipových mikropočítačov.

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Stránky cvičení z C: Tatrabot

Stretnutia

Pondelok 12:20 - 13:50 prednáška, poslucháreň A
Utorok 16:30 - 18:45 cvičenie skupiny 1AIN4 a 1AIN5, počítačová miestnosť H6
Streda 8:10 - 10:25 cvičenie skupina 1AIN1, počítačová miestnosť H3
Streda 10:40 - 12:55 cvičenie skupina 1AIN2, počítačová miestnosť H3
Piatok 8:10 - 10:25 cvičenie skupina 1AIN3, počítačová miestnosť F1-248

Napíšte alebo zavolajte na 0915772685 ak nie ste v MS Teams skupine a chcete sa pridať, alebo ma z nejakého dôvodu nie je možné zohnať.

Hodnotenie

Hodnotenie pozostáva z hodnotení cvičení a hodnotenia 2 písomiek, v ktorých študent preukazuje znalosť teórie preberanej na prednáškach i praktických zručností v assembleri získaných na cvičeniach.

 • cvičenia sa hodnotia v troch nezávislých častiach:
 1. úlohy z programovacieho jazyka C: cvičenia na hodine, domáce úlohy a prémiové úlohy, odovzdávajú sa do systému LIST
 2. úlohy s jednočipovými mikropočítačmi: domáce riešenia a podpora na cvičeniach v škole, odovzdávajú sa na cvičeniach v škole alebo cez ms teams
 3. úlohy v assembleri: rozcvičky na cvičeniach a prémiové úlohy
 • písomky: midterm, skúšková písomka

Bodové ohodnotenie jednotlivých častí

 • skúšková písomka (v skúškovom období): 30% známky
 • midtermová písomka (druhá polovica apríla): 20% známky
 • rozcvičky (v druhej polovici semestra): 20% známky
 • úlohy z programovacieho jazyka C: 15%
 • úlohy s jednočipovými mikropočítačmi: 15%

Na skúškovej ani midtermovej písomke sa nebudú vyskytovať programátorské úlohy v jazyku C. Obe budú obsahovať úlohy z preberanej teórie aj úlohy o assemblerovom jazyku vrátane praktických úloh.

Náhradné možnosti

 • ak sa študent nemôže zúčastniť midtermu, môže ho napísať na prvom skúškovom termíne
 • ak študent nemá dosť bodov z programovacieho jazyka C, dostane možnosť pri počítači v škole vyriešiť ďalšie zadania, v ktorých môže získať ďalšie body
 • riešenia úloh s jednočipovými mikropočítačmi je možné odovzdávať do konca skúškového obdobia
 • na poradí získania bodov za jednotlivé kategórie nezáleží (študent môže robiť skúškovú písomku, aj keď ešte nemá splnené ostatné povinnosti)
 • ak študent nemôže písať rozcvičku vo svojej skupine, môže ju ten týždeň napísať v inej skupine
 • ak študent nemá na konci dosť bodov za rozcvičky a midterm, môže jedenkrát písať náhradnú midtermovú písomku

Minimálne požiadavky na počet bodov získaných v jednotlivých kategóriách

 • skúšková písomka: aspoň 1/3 bodov
 • midtermová písomka a rozvičky spolu: aspoň 1/2 bodov
 • úlohy z jazyka C: aspoň 70% bodov
 • úlohy s jednočipovými mikropočítačmi: aspoň 70% bodov

Výsledná známka

 • Fx       <50%
 • E       50% - 60%
 • D       60% - 70%
 • C       70% - 80%
 • B       80% - 90%
 • A       >90%

Príklady

 • z programovacieho jazyka C budú vypísané úlohy za 140 základných bodov a 40 prémiových a študent spolu z nich získa 70 bodov => nemá dosť bodov, musí riešiť doplnkové úlohy z jazyka C, kde získa 20 bodov, ale 90 zo 140 nie je ani 70%, takže nezávisle od ostatných bodov získava známku Fx.
 • k jednočipovým mikropočítačom budú vypísané úlohy za 65 základných bodov a 15 prémiových a študent spolu z nich do konca skúškového získa 40 bodov, čo nie je ani 70% zo 65, takže nezávisle od ostatných bodov získava známku Fx.
 • z piatich 4-bodových rozcvičiek získa študent spolu 8 bodov a z midtermovej písomky za 15 bodov získa 8 bodov, spolu má teda 16 bodov, čo nie je ani 1/2 z celkových 35 bodov za túto kategóriu, musí písať opravnú midtermovú písomku, ktorú napíše na 9 bodov, takže už má 17 bodov, čo je ale stále menej ako polovica z celkových 35 bodov, takže nezávisle od ostatných bodov získava známku Fx.
 • za úlohy v jazyku C získa študent 14%, za jednočipový mikropočítač 14%, za rozcvičky a midterm spolu 35%, ale na skúškovej písomke, ktorá bola za 30 bodov získa len 9 bodov. Prihlási sa na opravný termín, kde získa 7 bodov. Prihlási sa na druhý opravný termín, kde získa 9.5 bodov. Nesplnil dostatočný počet bodov na skúšku a nezávisle od ostatných bodov získava známku Fx.
 • úspešná študentka získa známku C takto:
 1. z programovacieho jazyka C budú vypísané úlohy za 140 základných bodov a 40 prémiových a študentka spolu z nich získa 120 bodov => 120/140 * 0.15 = 0.12857 => 12.86 % do známky
 2. k jednočipovým mikropočítačom budú vypísané úlohy za 65 základných bodov a 15 prémiových a študentka spolu z nich do konca skúškového získa 58 bodov => 58/65 * 0.15 = 0.13384 => 13.38% do známky
 3. z piatich 4-bodových rozcvičiek získa študentka spolu 14 bodov => 14/20 * 0.2 = 0.14 => 14% do známky
 4. z midtermovej písomky za 15 bodov získa 11 bodov => 11/15 * 0.2 => 0.14667 => 14.67% do známky
 5. na skúškovej písomke, ktorá bola za 30 bodov získa 12 bodov => 21/30 * 0.3 => 0.21 => 21% do známky
 6. spolu: 12.86 + 13.38 + 14 + 14.67 + 21 = 75,91 %
 • úspešný študent získa známku D takto:
 1. z programovacieho jazyka C budú vypísané úlohy za 140 základných bodov a 40 prémiových a študent spolu z nich získa 170 bodov => 170/140 * 0.15 = 0.18214 => 18.21 % do známky
 2. k jednočipovým mikropočítačom budú vypísané úlohy za 65 základných bodov a 15 prémiových a študent spolu z nich do konca skúškového získa 71 bodov => 71/65 * 0.15 = 0.16384 => 16.38% do známky
 3. z piatich 4-bodových rozcvičiek získal študent spolu 10 bodov => 10/20 * 0.2 = 0.1 => 10% do známky
 4. z midtermovej písomky za 15 bodov získa 7.5 bodov => 7.5/15 * 0.2 => 0.1 => 10% do známky
 5. na skúškovej písomke, ktorá bola za 30 bodov získa 10 bodov => 10/30 * 0.3 => 0.1 => 10% do známky
 6. keďže aj bez bodov nad rámec 100% v prvých dvoch kategóriách splnil podmienky na známku E, tak sa mu počítajú aj body navyše a spolu získal: 18.21 + 16.38 + 10 + 10 + 10 = 64,59 %

Denník

 • 14. feb: úvodné informácie, cvičenie: úvod do jazyka C

Materiály

Odkazy:


Revision as of 15:22, 20 February 2022 by Petrovic (Talk | contribs)