(PRAX Practical Excercise in Company)
Line 3: Line 3:
 
'''Stručná osnova predmetu:'''
 
'''Stručná osnova predmetu:'''
 
Študent si sám vyhľadá vhodnú firmu alebo vedeckú inštitúciu, ktorá pracuje v oblasti informačných technológii a predloží svoj návrh na schválenie garantovi. Študent absolvuje predmet podľa pokynov inštitúcie.
 
Študent si sám vyhľadá vhodnú firmu alebo vedeckú inštitúciu, ktorá pracuje v oblasti informačných technológii a predloží svoj návrh na schválenie garantovi. Študent absolvuje predmet podľa pokynov inštitúcie.
 +
 
Cieľom predmetu je aby sa študent oboznámil s novými IT technológiami, zariadeniami, naučil sa s nimi pracovať, obsluhovať a prevádzkovať ich.
 
Cieľom predmetu je aby sa študent oboznámil s novými IT technológiami, zariadeniami, naučil sa s nimi pracovať, obsluhovať a prevádzkovať ich.
 
Ako podmienkou na získanie hodnotenia študent vypracuje a odovzdá písomnú spravu potvrdenú zodpovedným vedúcim v inštitúcii pozostávajúcu z:
 
Ako podmienkou na získanie hodnotenia študent vypracuje a odovzdá písomnú spravu potvrdenú zodpovedným vedúcim v inštitúcii pozostávajúcu z:
Line 11: Line 12:
 
== What you Need to Pass ==
 
== What you Need to Pass ==
 
* Predbežný návrh firmy a práce pred zápisom alebo nástupom praxe.
 
* Predbežný návrh firmy a práce pred zápisom alebo nástupom praxe.
 +
* Firma musí byť uvedená v ročenke slovenských IT firiem.  Je dostupná aj online IT Ročenka - PC Revue
  
 
* Potvrdenia od zamestnávateľa  
 
* Potvrdenia od zamestnávateľa  
 
1. Potvrdiť dochádzku 150 hodín a 9 týždňov, projekty na ktorých ste pracovali a hlavné IT technológie s ktorými ste pracovali.
 
1. Potvrdiť dochádzku 150 hodín a 9 týždňov, projekty na ktorých ste pracovali a hlavné IT technológie s ktorými ste pracovali.
  
* Správu o priebehu praxe napíše študent.  (cca 450 slov)
+
* Správu o priebehu praxe napíše študent.  (cca 1200 slov)
 
1. Uvedie všetky základné informácie o firme názov, adresu, ičo, dič, počet zamestnancov na Slovensku, odvedené dane za posledný rok, www. Toto sú bežne online dostupné informácie.
 
1. Uvedie všetky základné informácie o firme názov, adresu, ičo, dič, počet zamestnancov na Slovensku, odvedené dane za posledný rok, www. Toto sú bežne online dostupné informácie.
  

Revision as of 07:01, 8 September 2020

PRAX - Practical Excercise in Company

Stručná osnova predmetu: Študent si sám vyhľadá vhodnú firmu alebo vedeckú inštitúciu, ktorá pracuje v oblasti informačných technológii a predloží svoj návrh na schválenie garantovi. Študent absolvuje predmet podľa pokynov inštitúcie.

Cieľom predmetu je aby sa študent oboznámil s novými IT technológiami, zariadeniami, naučil sa s nimi pracovať, obsluhovať a prevádzkovať ich. Ako podmienkou na získanie hodnotenia študent vypracuje a odovzdá písomnú spravu potvrdenú zodpovedným vedúcim v inštitúcii pozostávajúcu z: 1. Potvrdenia dochádzky min 150 hodín v trvaní 9 týždňov t.j. dochádzkové listy 2. Správu o činnosti alebo výkazové listy s presným popisom činností Hodnotenie za prax, ktorej minimálna dĺžka je 9 týždňov (150 hodín), po jej ukončení zapisuje garant. Prax je možné absolvovať kedykoľvek v priebehu 1. a 2. ročníka magisterského štúdia, najneskôr však do termínu, ktorý je stanovený koncom skúšobného obdobia daného semestra.

What you Need to Pass

  • Predbežný návrh firmy a práce pred zápisom alebo nástupom praxe.
  • Firma musí byť uvedená v ročenke slovenských IT firiem. Je dostupná aj online IT Ročenka - PC Revue
  • Potvrdenia od zamestnávateľa

1. Potvrdiť dochádzku 150 hodín a 9 týždňov, projekty na ktorých ste pracovali a hlavné IT technológie s ktorými ste pracovali.

  • Správu o priebehu praxe napíše študent. (cca 1200 slov)

1. Uvedie všetky základné informácie o firme názov, adresu, ičo, dič, počet zamestnancov na Slovensku, odvedené dane za posledný rok, www. Toto sú bežne online dostupné informácie.

2. Mená projektových vedúcich, ktorý ho skolili a z akých IT technológii. Email a www, tel. kontakt na jedného školiaceho vedúceho.

3. Čo reálne vytvoril a koľko riadkov naprogramoval samostatne. Alebo akú inú činnosť vykonával ak testoval ako vytváral testy, čo bolo výsledkom? Ak ste robili výkazy tak túto časť viete vyskladať z výkazov.