(Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 1-AAA-999 <!-- Kód predmetu--> | title = Example Course Page <!-- Úplný anglický názov predmetu --> | otherprograms = <!-- Kód...“)
 
Line 1: Line 1:
 
{{CourseHeader
 
{{CourseHeader
 
     | code = 1-AAA-999 <!-- Kód predmetu-->
 
     | code = 1-AAA-999 <!-- Kód predmetu-->
     | title = Example Course Page <!-- Úplný anglický názov predmetu -->
+
     | title = PRAX Practical Excercise in Company <!-- Úplný anglický názov predmetu -->
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
}}
 
}}

Revision as of 15:43, 11 September 2017

PRAX Practical Excercise in Company 1-AAA-999

Course information sheet >

This page is available only in Slovak