školský rok 2017/2018

POKROČILÉ SPRACOVANIE OBRAZU - CVIČENIA

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • streda 14:00 , M - I

TERMÍNY CVIČENÍ

 • streda 11:30 , I - H3


PREDNÁŠKY / CVIČENIA


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 6 cvičeniach
 • účasť na cvičeniach 28.9 a 5.10 je dobrovoľná

BODOVANIE

veľké úlohy (2x7,5 boda) 15 bodov
malé úlohy (5x3body) 15 bodov
projekt 20 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov
 • Priebežné bodové hodnotenie bude zadávané aj do AISCVIČENIA

Rozdelenie projektov:

...
DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie

VEĽKÉ ÚLOHY

 • 15 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať cca týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.
  • za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • paula.budzakova@fmph.uniba.sk
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig


MALÉ ÚLOHY

 • 15 bodov z celkového hodnotenia
 • 5 úloh, každá za 3 body
 • zadávané na cvičeniach
 • Bodovanie
  • pri odovzdaní správneho riešenia na cvičení 3 body
  • pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na paula.budzakova@fmph.uniba.sk)

PROJEKTY


 • 20 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 2-3 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude koncom októbra
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

Prezentácia projektov

 • POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 • 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

Bodovanie projektov

 • Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 • Člen tímu môže získať maximálne 5 bodov naviac oproti maximu (v závislosti na percentuálnom podiele členov na riešení projektu)
 • Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
  • Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
   • 25, 25, 25, 25
   • 30, 30, 20, 20
Revision as of 11:21, 22 September 2017 by Kluka (Talk | contribs) (Kluka premiestnil stránku Pocitacove videnie 1/sk na Course:Pokrocile spracovanie obrazu/sk: Nový názov kurzu a presun do menného priestoru Course)