Line 1: Line 1:
školský rok 2014/2015
+
školský rok 2015/2016
  
=INFO O PREDMETE=
+
=POKROČILÉ SPRACOVNAIE OBRAZU=
 
'''TERMÍN PREDNÁŠKY'''
 
'''TERMÍN PREDNÁŠKY'''
  
Line 12: Line 12:
 
* utorok 9:50, F1-248
 
* utorok 9:50, F1-248
  
'''PREDNÁŠAJÚCA'''
+
'''PREDNÁŠKY / CVIČENIA'''
  
 
* [http://sccg.sk/~cernekova/lectures.html Zuzana Černeková] (I3)
 
* [http://sccg.sk/~cernekova/lectures.html Zuzana Černeková] (I3)
  
'''CVIČIACE'''
+
* [http://sccg.sk/~kucerova/teaching.php Júlia Kučerová] (I4)
  
* [http://sccg.sk/~sikudova Elena Šikudová] (I3)
 
  
* [http://sccg.sk/~kucerova/teaching.php Júlia Kučerová] (M153)
 
  
 +
==PODMIENKY a BODOVANIE==
  
 
+
'''ÚČASŤ'''
=PODMIENKY a BODOVANIE=
+
 
+
==ÚČASŤ==
+
  
 
* povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach
 
* povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach
  
  
==BODOVANIE==
+
'''BODOVANIE'''
  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"  
Line 56: Line 52:
 
<!--[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Body BODY]-->
 
<!--[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Body BODY]-->
  
=CVIČENIA=
+
==CVIČENIA==
* 23.09.
+
* 24.09.
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
* 30.09.  
+
* 1.10.  
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB1.pdf Úvod do MATLAB-u], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
+
** Úvod do MATLAB-u, [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
 +
<!--** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB1.pdf Úvod do MATLAB-u], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]-->
 
* 07.10.
 
* 07.10.
 +
* 14.10.
 +
* 21.10.
 +
* 28.10.
 +
* 04.11.
 +
* 11.11.
 +
* 18.11.
 +
* 25.11.
 +
* 02.12.
 +
* 09.12.
 +
* 16.12.
 +
 +
<!--* 07.10.
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB2.pdf GUI, Obrázky v MATLAB-e], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/uloha_gui.pdf Malá úloha 2]
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB2.pdf GUI, Obrázky v MATLAB-e], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/uloha_gui.pdf Malá úloha 2]
 
* 14.10.
 
* 14.10.
Line 80: Line 89:
 
* 09.12.
 
* 09.12.
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB_stereovidenie.pdf Stereovidenie],[http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/photometricvision.zip MATLAB Photometricvision], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereovision.zip MATLAB Stereovidenie], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/uloha_fft.pdf Malá úloha 5]
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB_stereovidenie.pdf Stereovidenie],[http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/photometricvision.zip MATLAB Photometricvision], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereovision.zip MATLAB Stereovidenie], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/uloha_fft.pdf Malá úloha 5]
* 16.12.\
+
* 16.12.
 
** ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV
 
** ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV
<!--
 
 
* 23.9 - 27.9.
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
 
* 30.9 - 4.10.
 
** Úvod do MATLABu [http://www.sccg.sk/~haladova/Matlab1.pdf Prezentácia]
 
* 7.-11.10.
 
** Obrázky v Matlabe [http://www.sccg.sk/~kucerova/MATLABImages.pdf MATLAB obrázky, DOMÁCA ÚLOHA], obrázky: [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/1.jpg 1], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/2.jpg 2], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/3.jpg 3], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/4.jpg 4], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/5.jpg 5], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/6.jpg 6]
 
* 14.10 - 18.10.
 
** ZRUŠENÉ
 
* 21.10 - 25.10.
 
** Spracovanie Obrazu a Zadávanie projektov [http://www.sccg.sk/~haladova/Matlab3.pdf Prezentácia]
 
* 28.10 - 31.10.
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB4Hough.pdf MATLAB Obrazové Transformácie], obrázky: [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/1.jpg 1],[http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/1.png H1], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/2.png H2], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/3.png H3]
 
* 4.11 - 7.11.
 
** Aplikácie počítačového videnia
 
* 11.11 - 15.11.
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB4Morf.pdf Matematická morfológia, Domáca úloha], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/A.zip A], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/B.zip B], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/C.zip C], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/D.zip D], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/E.zip E], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/F.zip F]
 
 
* 18.11 - 22.11.
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB5.pdf Segmentácia]
 
 
* 25.11 - 29.11.
 
** Kalibrácia kamery [http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/ Toolbox]
 
 
* 2.12 - 6.12.
 
** Práca na projektoch
 
 
* 25.11 - 29.11.
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereo/MATLAB_stereovidenie.pdf Stereovidenie],[http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereo/photometricvision.zip MATLAB Photometricvision], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereo/stereovision.zip MATLAB Stereovidenie]
 
 
'''10.12-14.12 PREZENTOVANIE PROJEKTOV '''
 
* 3.12-7.12. [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/e/ed/MATLAB_MEDAPL.pdf Aplikácie PV v medicíne],
 
* 26-30.11. Všetky cvičenia sa presúvajú na pondelok 26.11 o 14:00 v H6 a bude ich viesť Tomáš Kovačovský
 
* 19.-23.11. [http://www.sccg.sk/~haladova/MATLABKalibracia.pdf Kalibrácia kamery], [http://www.sccg.sk/~haladova/fauccal_code.rar code], [http://www.sccg.sk/~haladova/Fauccal_demo_data.rar data]
 
* 12.-16.11. [http://www.sccg.sk/~haladova/MATLAB62013.pdf Aplikácie PV],
 
* 5.-9.11. [http://www.sccg.sk/~kucerova/MATLAB5.pdf Segmentácia],
 
* 22.-26.10. [http://www.sccg.sk/~haladova/MATLAB4H.pdf Obrazové transformácie, Domáca Úloha 2],
 
* 15.-19.10. [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/b/b3/MATLAB4Morf3.pdf Matematická morfológia],
 
* 8.-12.10.[http://www.sccg.sk/~haladova/MATLAB4.pdf Spracovanie obrazu, Domáca úloha]
 
* 1.-5.10. [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/7/7b/PV_Images.pdf Obrázky v Matlabe], obrázky: [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/1.jpg 1], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/2.jpg 2], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/3.jpg 3], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/4.jpg 4], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/5.jpg 5], [http://www.sccg.sk/~kucerova/SFO/obr/6.jpg 6]
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf PROJEKTY]
 
* 24.-28.9.[http://www.sccg.sk/~haladova/Matlab1.pdf Úvod do Matlabu]
 
 
-->
 
-->
  
=DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY=
+
==DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY==
  
== PODVÁDZANIE ==
+
'''PODVÁDZANIE '''
 
* podanie podnetu na disciplinárne konanie
 
* podanie podnetu na disciplinárne konanie
  
== VEĽKÉ ÚLOHY ==
+
''' VEĽKÉ ÚLOHY'''
 
* 15 bodov z celkového hodnotenia
 
* 15 bodov z celkového hodnotenia
 
* 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
 
* 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
Line 145: Line 111:
  
  
== MALÉ ÚLOHY ==
+
''' MALÉ ÚLOHY '''
 
* 10 bodov z celkového hodnotenia
 
* 10 bodov z celkového hodnotenia
 
* 5 úloh, každá za 2 body
 
* 5 úloh, každá za 2 body
Line 153: Line 119:
 
** pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na DUvidenie@gmail.com)
 
** pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na DUvidenie@gmail.com)
  
==PROJEKTY==
+
'''PROJEKTY'''
  
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Projekty Rozdelenie do skupín]
 
 
<!--
 
<!--
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Projekty Rozdelenie do skupín]
 +
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf Témy projektov]
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf Témy projektov]
 
-->  
 
-->  
 
* 25 bodov z celkového hodnotenia
 
* 25 bodov z celkového hodnotenia
* práca v 3-4 členných skupinách
+
* práca v 2-3 členných skupinách
 
* zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 
* zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 
* ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 
* ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju

Revision as of 13:29, 30 September 2015

školský rok 2015/2016

POKROČILÉ SPRACOVNAIE OBRAZU

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • streda 14:50, F1-108

TERMÍNY CVIČENÍ

 • utorok 8:10, I-H3
 • utorok 9:50, F1-248

PREDNÁŠKY / CVIČENIA


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach


BODOVANIE

veľké úlohy (2x7,5 boda) 15 bodov
malé úlohy (5x2body) 10 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov
 • Priebežné bodové hodnotenie bude zadávané do AIS


CVIČENIA

 • 24.09.
  • Úvodné cvičenia, podmienky
 • 1.10.
 • 07.10.
 • 14.10.
 • 21.10.
 • 28.10.
 • 04.11.
 • 11.11.
 • 18.11.
 • 25.11.
 • 02.12.
 • 09.12.
 • 16.12.


DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie

VEĽKÉ ÚLOHY

 • 15 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.
  • za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • DUvidenie@gmail.com
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig


MALÉ ÚLOHY

 • 10 bodov z celkového hodnotenia
 • 5 úloh, každá za 2 body
 • zadávané na cvičeniach
 • Bodovanie
  • pri odovzdaní správneho riešenia na cvičení 2 body
  • pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na DUvidenie@gmail.com)

PROJEKTY

 • 25 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 2-3 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

Prezentácia projektov

 • POVINNÁ ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV TÍMU
 • 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

Bodovanie projektov

 • Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 • Člen tímu môže získať maximálne 5 bodov naviac oproti maximu (v závislosti na percentuálnom podiele členov na riešení projektu)
 • Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
  • Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
   • 25, 25, 25, 25
   • 30, 30, 20, 20