Line 149: Line 149:
 
* ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 
* ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 
* odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach
 
* odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach
 +
 +
'''Prezentácia projektov'''
 +
* 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 +
* Obsah Prezentácie
 +
** Cieľ projektu
 +
** Použitá databáza
 +
** Prieskum problematiky
 +
** Návrh riešenia
 +
** Výsledky
 +
** Ukážka programu
 +
** Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia
 +
 +
'''Bodovanie projektov'''
 +
* Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 +
* Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
 +
** Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 80 bodov/4 členovia)
 +
*** 20, 20, 20, 20
 +
*** 30, 30, 10, 10
 +
*** 40, 20, 20, 0

Revision as of 11:07, 11 December 2013

školský rok 2013/2014

INFO O PREDMETE

TERMÍN PREDNÁŠKY

 • štvrtok 14:50, F1-109

TERMÍNY CVIČENÍ

 • pondelok 16:30, H3 (presunuté na pondelok 14:00 H6)
 • utorok 8:10, F1-248 (presunuté na pondelok 14:00 H6)
 • štvrtok 13:10, F1-248

PREDNÁŠAJÚCA

CVIČIACE (m153)


PODMIENKY a BODOVANIE

ÚČASŤ

 • povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach


BODOVANIE

2 veľké úlohy po 10 bodov 20 bodov
malé úlohy 5 bodov
projekt 25 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov

BODY

CVIČENIA

ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV 16.12.2013 VŠETKY SKUPINY

 • 25.11 - 29.11.
 • 2.12 - 6.12.
  • Práca na projektoch

DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY

PODVÁDZANIE

 • podanie podnetu na disciplinárne konanie

VEĽKÉ ÚLOHY

 • 20 bodov z celkového hodnotenia
 • 2 domáce úlohy, každá za 10 bodov
  • za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body
 • domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
  • DUvidenie@gmail.com
  • subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
  • odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať
   • M file: nazov.m
   • FIG file: nazov.fig
 • Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.

MALÉ ÚLOHY

 • Preklady odovzdávajte do 20.12.2013
 • Preklad a popis odborných termínov z počítačového videnia
  • 1 termín = 1/2 boda
 • Možnosti
 • Pridajte slovíčka, ktoré chcete preložiť sem a počkajte na schválenie
 • Preložené slovíčka posielajte na DUvidenie@gmail.com
  • Preklady posielajte vo Worde alebo Latexu
  • vozrce neposielajte ako obrázky, ale ako text ( na ich vytvorenie môžte použiť napríklad http://www.codecogs.com/ )
 • V prípade nepresných prekladov máte možnosť jednej opravy.


PROJEKTY

 • Rozdelenie do skupín
 • 25 bodov z celkového hodnotenia
 • práca v 3-4 členných skupinách
 • zadávanie projektov bude začiatkom októbra
 • ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 • odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach

Prezentácia projektov

 • 10 minút (prezentácia 8 + otázky 2)
 • Obsah Prezentácie
  • Cieľ projektu
  • Použitá databáza
  • Prieskum problematiky
  • Návrh riešenia
  • Výsledky
  • Ukážka programu
  • Zhrnutie problémov, prípadné navrhnutie ich riešenia

Bodovanie projektov

 • Body sa udeľujú celkovo za skupinu (počet bodov je 25*počet členov skupiny)
 • Výsledné body budú vrámci skupiny rozdelené podľa toho, kto ako na projekte pracoval (toto rozhodujete sami)
  • Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 80 bodov/4 členovia)
   • 20, 20, 20, 20
   • 30, 30, 10, 10
   • 40, 20, 20, 0