(132 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
školský rok 2015/2016
+
{{CourseHeader
 +
    | code = 2-AIN-112 <!-- Kód predmetu-->
 +
    | title = Pokročilé spracovanie obrazu <!-- Úplný názov predmetu -->
 +
}}
 +
__NOTOC__
 +
školský rok 2018/2019
  
=POKROČILÉ SPRACOVNAIE OBRAZU=
 
 
'''TERMÍN PREDNÁŠKY'''
 
'''TERMÍN PREDNÁŠKY'''
  
* streda 14:50, F1-108
+
* utorok 14:50 , M - XII
  
 
'''TERMÍNY CVIČENÍ'''
 
'''TERMÍNY CVIČENÍ'''
  
* utorok 8:10, I-H3
+
* štvrtok 11:30 , F1-248
  
* utorok 9:50, F1-248
 
  
 
'''PREDNÁŠKY / CVIČENIA'''
 
'''PREDNÁŠKY / CVIČENIA'''
Line 16: Line 19:
 
* [http://sccg.sk/~cernekova/lectures.html Zuzana Černeková] (I3)
 
* [http://sccg.sk/~cernekova/lectures.html Zuzana Černeková] (I3)
  
* [http://sccg.sk/~kucerova/teaching.php Júlia Kučerová] (I4)
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Viktor_Kocur/sk Viktor Kocur] (I4)
  
  
  
==PODMIENKY a BODOVANIE==
+
==CVIČENIA==
 +
'''Priebežné bodovanie'''
  
'''ÚČASŤ'''
+
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HX8snZt7RKt2jL3FsLWYoQ04Q5D9IaF4c6Os51pv2eE/edit?usp=sharing Bodovacia tabulka]
  
* povinná účasť aspoň na 7 cvičeniach
+
'''Bodovanie - update online verzia'''
 
+
 
+
'''BODOVANIE'''
+
  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"  
 
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"  
Line 34: Line 35:
 
| 15 bodov
 
| 15 bodov
 
|-  
 
|-  
| malé úlohy (5x2body)
+
| aktivita na cvičení + malé úlohy (max. 10 bodov)
| 10 bodov
+
| 15 bodov
 
|-
 
|-
 
| projekt  
 
| projekt  
| 25 bodov
+
| 20 bodov
 
|-
 
|-
 
| spolu
 
| spolu
Line 48: Line 49:
 
|}
 
|}
  
* Priebežné bodové hodnotenie bude zadávané do AIS
+
'''Cvičenia'''
  
<!--[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Body BODY]-->
+
* Preztentácie (staré aj nové) s materiálmi sú na [https://github.com/kocurvik/edu GitHube]  
  
 +
 +
''' Úlohy '''
 +
 +
''' Projekty '''
 +
 +
Zadané témy (2018): Segmentácia ruky, Segmentácia farebných kociek v scéne, Počítanie chrobákov
 +
 +
[[Médiá:PSO_Projekty_2017.pdf| Projekty 2017]]
 +
 +
'''Požiadavky'''
 +
 +
Výstupom projektu bude najmä prezentácia, ktorá sa uskutoční na poslednom cvičení a kód/demo vášho algoritmu.
 +
 +
V rámci projektu sa očakáva, že:
 +
* naštudujete relevantnú literatúru (nemusí ísť len o vedecké publikácie)
 +
* navrhnete minimálne dva rozdielne algoritmy na riešenie úlohy
 +
* vyberiete z nich aspoň dva a tie otestujete voči ground truth nejakou metrikou (pri segmentácii napr. IoU, alebo aj mAP)
 +
* ak má zvolený algoritmus nejaké parametre, tak ho otestujete pre viacero parametrov, a výsledky vyhodnotíte
 +
* vytvoríte demo, ktoré bude riešiť zadanú úlohu
 +
* odovzdáte aj kód a iné časti projektu
 +
* odprezentujete projekt na poslednom cvičení (15 min. prezentácia + 5 min. otázky)
 +
 +
V úvode prezentácie popíšte a ukážte použitý dataset. Ak nemáte v datasete ground truth, tak ju skúste vytvoriť. Napr. pri segmentácii stačí pre 10-20 obrázkov z datasetu vytvoriť ručne masky segmentovaných objektov. Ideálne je pritom pokúsiť sa zachytiť čo najrôznejšie situácie. Vo výsledkoch môžete potom zobraziť ako algoritmus funguje aj na obrázky pre ktoré nemáte ground truth.
 +
 +
V prezentácii môžete prezentovať aj neúspešné pokusy. Ak je napríklad metóda úplne nevyhovujúca na prvý pohľad, tak môžete pridať obrázok s krátkym popisom metódy. Prípadne ak ste metódu postupne vylepšovali, tak môžete v prezentácii ukázať postupné vylepšenia ktoré ste pre zvolenú metódu robili a to ako ovplinili výstup metódy.
 +
 +
Pri prezentovaní výsledkov buďte jednoznačný v tom čo jednotlivé čísla znamenajú. Je taktiež nutné aby všetci členovia skupiny rozumeli, tomu čo sa práve prezentuje! Ak bude zjavné, že jeden člen skupiny sa absolutne neorientuje v nejakej časti prezentácie, môže prísť o body. Ideálne by mal každý člen prezentovať aspoň časť projektu.
 +
 +
Najčastejšia otázka po prezentácii býva: "Na prednáške/cvičení sme robili X. Prečo ste nespravili to?". Pripravte sa na ňu.
 +
 +
<!--
 +
* Priebežné bodové hodnotenie bude zadávané aj do AIS
 
==CVIČENIA==
 
==CVIČENIA==
* 24.09.
+
 
** Úvodné cvičenia, podmienky
+
'''Rozdelenie projektov:'''
* 1.10.  
+
* '''Prezentovanie projektov sa presúva na 8.1.2018 o 13:00 v miestnosti I 9'''
** 30.9 Cvičenia zrušené
+
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" text-align="center"
** Úvod do MATLAB-u, [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
+
|'''1.'''  Nina Lúčna, Michal Fikar  -  Segmentácia vodnej plochy z GoogleMaps snímkov
<!--** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB1.pdf Úvod do MATLAB-u], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]-->
+
|-
* 07.10.
+
|'''2.'''  Katarína Šimnová, Patrik Baranišin  -  Segmentácia zalesnenej plochy z GoogleMaps snímkov
* 14.10.
+
|-
* 21.10.
+
|'''3.'''  Eva Kunovská, Samuel Wendl  -  Rozpoznávanie chrobákov
* 28.10.
+
|-
* 04.11.
+
|'''4.'''  Filip Kováč, Tomáš Sláma  -  Detekcia ŠPZ na vozidlách
* 11.11.
+
|-
* 18.11.
+
|'''5.'''  František Pitorák, Martin Sadloň  -  Detekcia znakov prstovej abecedy
* 25.11.
+
|-
* 02.12.
+
|'''6.'''  Róbert Sarvaš, Drahomír Mrožek - Hľadanie ciev na retine
* 09.12.
+
|-
* 16.12.
+
|'''7.'''  Mário Lipovský, Filip Mišún - Určovanie finálnych hodnôt na hracích kockách
 +
|}
 +
* 27.09.
 +
** Rektorské voľno
 +
* 4.10.
 +
** [[Médiá:PSO01.pdf| Úvod do MATLAB-u (1)]], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
 +
* 11.10.
 +
**[http://www.sccg.sk/~sikudova/2016/PVC_M2.pdf Úvod do MATLAB-u (2)]
 +
* 18.10.
 +
** [[Médiá:PSO_Projekty_2017.pdf| Projekty 2017]]
 +
* 25.10.
 +
** [[Médiá:PSO_CV01_2017.pdf| Svetlo a farba (Malá úloha 1)]]
 +
* 1.11.
 +
**  Štátny sviatok
 +
* 8.11.
 +
** [[Médiá:PSO_CV02_2017.pdf| Predspracovanie obrazu]][[Médiá:uloha02.png| (Malá úloha 2)]]
 +
* 15.11.
 +
**  [[Médiá:PSO_CV03_web.pdf| Detekcia hrán]] , [[Médiá:cajka.jpg|cajka]], [[Médiá:bfilter2.m|bfilter2]], [[Médiá:PSO_DU1.pdf| DU1]] (Deadline 24.11. 23:00)
 +
* 22.11.
 +
**[http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB_FOURIER.pdf Fourierova transformácia]
 +
* 29.11.
 +
** [[Médiá:MATLAB6.pdf|Segmentácia obrazu DU2 DEADLINE 10.12 23:00]]  [http://sccg.sk/~budzakovap/Edison_Mean_Shift.zip Edison Mean Shift] 
 +
* 6.12.
 +
**[[Médiá:PSO_CV04_web.pdf| Matematická morfológia (1)]] [[Médiá:Kruhy.jpg| Kruhy]] [[Médiá:Uloha03.pdf|( Malá úloha 4)]]
 +
* 13.12.
 +
** [[Médiá:PSO_CV05_web.pdf| Matematická morfológia (2)]]  [[Médiá:Kvet.jpg| kvet]] [[Médiá:telefon.gif| telefón]]  [[Médiá:butterfly.png| butterfly]] [[Médiá:Cliparts.png| cliparts]] [[Médiá:Galaxia.jpg| galaxia]] [[Médiá:Mala_uloha_5.pdf|( Malá úloha 5)]]
 +
* 20.12.
 +
**  Záverečné prezentovanie projektov - presun na 8.1.2017 o 13:00 v I 9.
 +
 
 +
 
 +
* 28.09.
 +
**  [[Médiá:PSO01.pdf| Úvod do MATLAB-u (1)]], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/apple.jpg apple], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/orange.jpg orange]
 +
* 5.10.  
 +
**[http://www.sccg.sk/~sikudova/2016/PVC_M2.pdf Úvod do MATLAB-u (2)]
 +
* 12.10.
 +
**[[Médiá:PSO_CV01.pdf| Farebné modely (Malá úloha 1)]]
 +
* 19.10.
 +
** [[Médiá:PSO_CV002.pdf| Predspracovanie obrazu (Malá úloha 2) ]]
 +
* 26.10.
 +
**[[Médiá:PSO_CV03.pdf| Detekcia hrán]] [[Médiá:PSO_DU01.pdf| DU1 DEADLINE 6.11!!]]
 +
* 02.11.
 +
**[[Médiá:PSO_CV04.pdf| Matematická morfológia (1)]] [[Médiá:Kruhy.jpg| Kruhy]] [[Médiá:Uloha03.pdf|( Malá úloha 3)]]
 +
* 09.11.
 +
** [[Médiá:PSO_CV05.pdf| Matematická morfológia (2) (Malá úloha 4)]] [[Médiá:Kvet.jpg| kvet]][[Médiá:telefon.gif| telefón]]
 +
* 16.11.
 +
** Konzultácie k projektom v I4 (nahlásiť sa mailom)
 +
* 23.11.  
 +
**[http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB_FOURIER.pdf Fourierova transformácia]  [http://sccg.sk/~budzakovap/Uloha05.pdf (Malá úloha 5)]
 +
* 30.11.
 +
** [http://sccg.sk/~budzakovap/MATLAB6.pdf Segmentácia obrazu DU2 DEADLINE 9.12]  [http://sccg.sk/~budzakovap/Edison_Mean_Shift.zip Edison Mean Shift] 
 +
* 07.12.
 +
** Práca na projektoch
 +
* 14.12.
 +
** Záverečné prezentácie !!! Presun na 15.12 o 9.50 v I 9 ( namiesto prednášky) !!!
 +
-->
  
 
<!--* 07.10.
 
<!--* 07.10.
Line 79: Line 166:
 
* 28.10.
 
* 28.10.
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB4.pdf Detekcia hrán], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/uloha_kirsch.pdf Malá úloha 3], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/cajka.jpg cajka]
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB4.pdf Detekcia hrán], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/uloha_kirsch.pdf Malá úloha 3], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/cajka.jpg cajka]
 +
* 09.11.
 +
** [http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB_FOURIER.pdf Fourierova transformácia]
 +
* 16.11.
 +
** [http://sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/MATLAB6.pdf Segmentácia, DU2, DEADLINE 27.11.2015]
 +
* 23.11. Konzultácie ku projektom, I4
 +
* 30.11.
 +
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB_stereovidenie.pdf Stereovidenie],[http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/photometricvision.zip MATLAB Photometricvision], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/stereovision.zip MATLAB Stereovidenie]
 +
* 07.12.
 +
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/uloha_kirsch.pdf malá úloha 4]
 +
* 14.12.
 +
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/ZS_2015_2016/pins.jpg malá úloha 5]
 +
* 21.12.
 +
** Záverečné prezentácie
 
* 04.11.
 
* 04.11.
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB5.pdf Matematická morfológia], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/uloha_kruhy.pdf Malá úloha 4]
 
** [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/MATLAB5.pdf Matematická morfológia], [http://www.sccg.sk/~kucerova/CV1/uloha_kruhy.pdf Malá úloha 4]
Line 94: Line 194:
 
-->
 
-->
  
 +
<!--
 
==DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY==
 
==DOMÁCE ÚLOHY A PROJEKTY==
  
Line 102: Line 203:
 
* 15 bodov z celkového hodnotenia
 
* 15 bodov z celkového hodnotenia
 
* 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
 
* 2 domáce úlohy, každá za 7,5 boda
* Na vypracovanie jednej úlohy budete mať týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.  
+
* Na vypracovanie jednej úlohy budete mať cca týždeň. Presný dátum odovzdávania bude zadávaný na cvičeniach.  
 
** za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body  
 
** za každý začatý deň odovzdania po termíne -2 body  
 
* domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
 
* domáce úlohy sa odovzdávajú mailom
** DUvidenie@gmail.com
+
** paula.budzakova@fmph.uniba.sk
 
** subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
 
** subjekt mailu: CV1 DU1 / CV1 DU2
 
** odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať  
 
** odovzdávať sa bude súbor Priezvisko_Meno.zip, ktorý bude obsahovať  
Line 113: Line 214:
  
 
''' MALÉ ÚLOHY '''
 
''' MALÉ ÚLOHY '''
* 10 bodov z celkového hodnotenia
+
* 15 bodov z celkového hodnotenia
* 5 úloh, každá za 2 body
+
* 5 úloh, každá za 3 body
 
* zadávané na cvičeniach
 
* zadávané na cvičeniach
 
* Bodovanie
 
* Bodovanie
** pri odovzdaní správneho riešenia na cvičení 2 body
+
** pri odovzdaní správneho riešenia na cvičení 3 body
** pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na DUvidenie@gmail.com)
+
** pri odovzdaní správneho riešenia do obeda nasledujúceho dňa 1 bod (mailom na paula.budzakova@fmph.uniba.sk)
  
 
'''PROJEKTY'''
 
'''PROJEKTY'''
  
<!--
+
 
 +
 
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Projekty Rozdelenie do skupín]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Projekty Rozdelenie do skupín]
  
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf Témy projektov]
 
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/upload/d/db/PV_Projekty.pdf Témy projektov]
-->
+
* 25 bodov z celkového hodnotenia
+
* 20 bodov z celkového hodnotenia
 
* práca v 2-3 členných skupinách
 
* práca v 2-3 členných skupinách
* zadávanie projektov bude začiatkom októbra
+
* zadávanie projektov bude koncom októbra
 
* ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 
* ak nebudete mať vybranú skupinu, pridelíme vám ju
 
* odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach
 
* odovzdávanie projektov bude formou prezentácií na posledných cvičeniach
Line 151: Line 253:
 
** Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
 
** Príklad rozdelenia bodov (celá skupina = 100 bodov/4 členovia)
 
*** 25, 25, 25, 25
 
*** 25, 25, 25, 25
*** 30, 30, 20, 20
+
*** 30, 30, 20, 20-->

Latest revision as of 20:44, 5 October 2020

Pokročilé spracovanie obrazu 2-AIN-112

školský rok 2018/2019

TERMÍN PREDNÁŠKY

  • utorok 14:50 , M - XII

TERMÍNY CVIČENÍ

  • štvrtok 11:30 , F1-248


PREDNÁŠKY / CVIČENIA


CVIČENIA

Priebežné bodovanie

Bodovacia tabulka

Bodovanie - update online verzia

veľké úlohy (2x7,5 boda) 15 bodov
aktivita na cvičení + malé úlohy (max. 10 bodov) 15 bodov
projekt 20 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pustenie ku skúške 30 bodov

Cvičenia

  • Preztentácie (staré aj nové) s materiálmi sú na GitHube


Úlohy

Projekty

Zadané témy (2018): Segmentácia ruky, Segmentácia farebných kociek v scéne, Počítanie chrobákov

 Projekty 2017

Požiadavky

Výstupom projektu bude najmä prezentácia, ktorá sa uskutoční na poslednom cvičení a kód/demo vášho algoritmu.

V rámci projektu sa očakáva, že:

  • naštudujete relevantnú literatúru (nemusí ísť len o vedecké publikácie)
  • navrhnete minimálne dva rozdielne algoritmy na riešenie úlohy
  • vyberiete z nich aspoň dva a tie otestujete voči ground truth nejakou metrikou (pri segmentácii napr. IoU, alebo aj mAP)
  • ak má zvolený algoritmus nejaké parametre, tak ho otestujete pre viacero parametrov, a výsledky vyhodnotíte
  • vytvoríte demo, ktoré bude riešiť zadanú úlohu
  • odovzdáte aj kód a iné časti projektu
  • odprezentujete projekt na poslednom cvičení (15 min. prezentácia + 5 min. otázky)

V úvode prezentácie popíšte a ukážte použitý dataset. Ak nemáte v datasete ground truth, tak ju skúste vytvoriť. Napr. pri segmentácii stačí pre 10-20 obrázkov z datasetu vytvoriť ručne masky segmentovaných objektov. Ideálne je pritom pokúsiť sa zachytiť čo najrôznejšie situácie. Vo výsledkoch môžete potom zobraziť ako algoritmus funguje aj na obrázky pre ktoré nemáte ground truth.

V prezentácii môžete prezentovať aj neúspešné pokusy. Ak je napríklad metóda úplne nevyhovujúca na prvý pohľad, tak môžete pridať obrázok s krátkym popisom metódy. Prípadne ak ste metódu postupne vylepšovali, tak môžete v prezentácii ukázať postupné vylepšenia ktoré ste pre zvolenú metódu robili a to ako ovplinili výstup metódy.

Pri prezentovaní výsledkov buďte jednoznačný v tom čo jednotlivé čísla znamenajú. Je taktiež nutné aby všetci členovia skupiny rozumeli, tomu čo sa práve prezentuje! Ak bude zjavné, že jeden člen skupiny sa absolutne neorientuje v nejakej časti prezentácie, môže prísť o body. Ideálne by mal každý člen prezentovať aspoň časť projektu.

Najčastejšia otázka po prezentácii býva: "Na prednáške/cvičení sme robili X. Prečo ste nespravili to?". Pripravte sa na ňu.