Počítačové videnie 2-AIN-147/19


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

MS Teams

link

Materiály

kniha o PV

Body

Body


Organizácia výučby

Prednášky
 • 14.2. Úvod a Motivácia slidy
 • 21.2. Príznaky I slidy
 • 28.2. Príznaky II slidy
 • 7.3. Príznaky III slidy
 • 14.3. Detekcia objektov slidy
 • 21.3. Lokálne príznaky
 • 28.3. HDR
 • 4.4. Video prednaska (Saliency, Face detection...)
 • 11.4. Machine vision v priemysle (pozvana prednaska?)
 • 18.4. Volno
 • 25.4. Sledovanie objektov (Optical flow)
 • 2.5. CNN úvod a porovnanie
 • 9.5. Skúška (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)


Úlohy - 2021/2022
 • 1. DU - deadline 15.3.2022 6:00 - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania -zadanie súbory
 • 2. DU - deadline 19.4.2022 6:00 - maximálne 20 b -4 body za každý deň meškania
 • 2. DU - deadline 6.5.2022 6:00 - maximálne 5 b -1 body za každý deň meškania
Cvičenia - 2021/2022
 • 17.2. Cvicenie 1 (online) slidy
 • 24.2. Cvicenie 2 slidy obr
 • 3.3. Cvicenie 3 slidyobr Uloha 1
 • 10.3. Cvicenie 4 slidy obr
 • 17.3. Cvicenie 5 slides
 • 24.3. Cvicenie 6
 • 31.3. Cvicenie 7
 • 31.3. Cvicenie 8
 • 14.4. Volno
 • 21.4. Cvicenie 9
 • 28.4. Cvicenie 10
 • 5.5. Cvicenie 10
Bodovanie

Za cvičenia môžete dohromady získať 40 bodov. 10+20+5b za domáce úlohy a 5b za aktivu počas cvičení.


Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX
Revision as of 11:02, 16 March 2022 by Haladova (Talk | contribs)