Line 36: Line 36:
 
* 21.2. Príznaky I [https://docs.google.com/presentation/d/1jjdKqG_RBdl_gESP9W0-rnd9rl5Lum3tv1nkzgNc0js/edit?usp=sharing slidy]
 
* 21.2. Príznaky I [https://docs.google.com/presentation/d/1jjdKqG_RBdl_gESP9W0-rnd9rl5Lum3tv1nkzgNc0js/edit?usp=sharing slidy]
 
*  28.2. Príznaky II [https://docs.google.com/presentation/d/1KNgcDiP4AOz51focl4TMKp5SXM6qp7sJCuoBuH4Jpig/edit?usp=sharing slidy]
 
*  28.2. Príznaky II [https://docs.google.com/presentation/d/1KNgcDiP4AOz51focl4TMKp5SXM6qp7sJCuoBuH4Jpig/edit?usp=sharing slidy]
*
+
*7.3. TBA
*
+
*14.3. TBA
 +
*21.3. TBA
 +
*28.3. TBA
 +
*4.4. Video prednaska
 +
*11.4. TBA
 +
*18.4. Volno
 +
* 25.4. TBA
 +
*2.5.  TBA
 
*9.5. Skúška
 
*9.5. Skúška
  
Line 56: Line 63:
 
* 17.2. Cvicenie 1 (online) [https://docs.google.com/presentation/d/1l13RSVrgoxFbQUirnKTnCxMIn5DOZP3_q0vU9bgo0vk/edit slidy]
 
* 17.2. Cvicenie 1 (online) [https://docs.google.com/presentation/d/1l13RSVrgoxFbQUirnKTnCxMIn5DOZP3_q0vU9bgo0vk/edit slidy]
 
* 24.2. Cvicenie 2 [https://docs.google.com/presentation/d/1dPxjS0sdmECzz-Dsmhnd_mZ8y-SHXNsSgKTkohZh0OI/edit slidy] [[Médiá:Course:PV_Obrazky2.zip | obr]]
 
* 24.2. Cvicenie 2 [https://docs.google.com/presentation/d/1dPxjS0sdmECzz-Dsmhnd_mZ8y-SHXNsSgKTkohZh0OI/edit slidy] [[Médiá:Course:PV_Obrazky2.zip | obr]]
* 3.3. Cvicenie 3 [slidy][https://drive.google.com/file/d/1_OeuhJV5rRwFa1Q0eYihLR7fIEfAk2G-/view?usp=sharing obr]
+
* 3.3. Cvicenie 3 [slidy][https://drive.google.com/file/d/1_OeuhJV5rRwFa1Q0eYihLR7fIEfAk2G-/view?usp=sharing obr] [https://docs.google.com/presentation/d/1d8RhoXtFA4hnge-GV01AM84KkrBV_CGujNKMRXGO66c/edit?usp=sharing Uloha 1]
 +
*
 +
*
 +
*14.4. Volno
 +
*
 
; Bodovanie
 
; Bodovanie
  

Revision as of 13:37, 2 March 2022

Počítačové videnie 2-AIN-147/19


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

MS Teams

link

Materiály

kniha o PV

Body

Body


Organizácia výučby

Prednášky
 • 14.2. Úvod a Motivácia slidy
 • 21.2. Príznaky I slidy
 • 28.2. Príznaky II slidy
 • 7.3. TBA
 • 14.3. TBA
 • 21.3. TBA
 • 28.3. TBA
 • 4.4. Video prednaska
 • 11.4. TBA
 • 18.4. Volno
 • 25.4. TBA
 • 2.5. TBA
 • 9.5. Skúška


Cvičenia - 2021/2022
Bodovanie

Za cvičenia môžete dohromady získať 40 bodov. 10+10+15b za domáce úlohy a 5b za aktivu počas cvičení.


Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX