Line 56: Line 56:
 
* 17.2. Cvicenie 1 (online) [https://docs.google.com/presentation/d/1l13RSVrgoxFbQUirnKTnCxMIn5DOZP3_q0vU9bgo0vk/edit slidy]
 
* 17.2. Cvicenie 1 (online) [https://docs.google.com/presentation/d/1l13RSVrgoxFbQUirnKTnCxMIn5DOZP3_q0vU9bgo0vk/edit slidy]
 
* 24.2. Cvicenie 2 [https://docs.google.com/presentation/d/1dPxjS0sdmECzz-Dsmhnd_mZ8y-SHXNsSgKTkohZh0OI/edit slidy] [[Médiá:Course:PV_Obrazky2.zip | obr]]
 
* 24.2. Cvicenie 2 [https://docs.google.com/presentation/d/1dPxjS0sdmECzz-Dsmhnd_mZ8y-SHXNsSgKTkohZh0OI/edit slidy] [[Médiá:Course:PV_Obrazky2.zip | obr]]
 
+
* 3.3. Cvicenie 3 [slidy][https://drive.google.com/file/d/1_OeuhJV5rRwFa1Q0eYihLR7fIEfAk2G-/view?usp=sharing obr]
 
; Bodovanie
 
; Bodovanie
  

Revision as of 10:53, 1 March 2022

Počítačové videnie 2-AIN-147/19


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

MS Teams

link

Materiály

kniha o PV

Body

Body


Organizácia výučby

Prednášky
  • 14.2. Úvod a Motivácia slidy
  • 21.2. Príznaky I slidy
  • 28.2. Príznaky II slidy
  • 9.5. Skúška


Cvičenia - 2021/2022
  • 17.2. Cvicenie 1 (online) slidy
  • 24.2. Cvicenie 2 slidy obr
  • 3.3. Cvicenie 3 [slidy]obr
Bodovanie

Za cvičenia môžete dohromady získať 40 bodov. 10+10+15b za domáce úlohy a 5b za aktivu počas cvičení.


Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX