Line 62: Line 62:
  
 
* 9. cvičenie - Deep Learning I. - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/cv09.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/NNs.pdf teória] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/code.zip kód]
 
* 9. cvičenie - Deep Learning I. - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/cv09.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/NNs.pdf teória] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/code.zip kód]
 +
 +
* 10. cvičenie - Deep Learning I. - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv10/cv10.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/NNs.pdf teória] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv10/code.zip kód]
  
 
;Úlohy  
 
;Úlohy  

Revision as of 12:33, 5 December 2018

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

Materiály

kniha o PV

Organizácia výučby

Prednášky
 • 25.09. Úvod a Motivácia slidy
 • 2.10. Príznaky I. slidy
 • 9.10. Príznaky II. slidy
 • 16.10. Príznaky III. slidy
 • 23.10. Hľadanie objektov slidy
 • 30.10. Voľno
 • 6.11. doc. Ftáčnik: Saliency, Detekcia tvárí, slidy
 • 13.11. Lokálne príznaky slidy
 • 20.11. Mini Erasmus, CBIR, Vyhodnocovanie kvality obrazu, Saliency II, slidy
 • 27.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping slidy
 • 4.12. CNN I slidy
 • 11.12. CNN II
 • 18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)


Cvičenia
 • 4. cvičenie - Príznaky - Farby, Houghová transformácia, Gáborove filtre - prezentácia súbory
Úlohy
 • 1. DU - deadline 7.11.2018 13:10 - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania -zadanie súbory
 • 2. DU - deadline 28.11.2018 13:10 - maximálne 15 b -3 body za každý deň meškania -zadanie súbory
 • 3. DU - deadline 16.12.2018 18:00 - maximálne 15 b -3 body za každý deň meškania -zadanie mirror
Assignments - English versions
 • 1. Assignment - deadline 7.11.2018 13:10 - max 10 points -2 points for every day of late submission -assignment files
Priebežné hodnotenie

Tabuľka 2018

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX