Line 82: Line 82:
 
;Úlohy  
 
;Úlohy  
  
Zadania úloh môžete nájsť na  [https://github.com/kocurvik/edu/ githube] v zložke PV/prezentacie/duXX.pdf
+
Zadania úloh môžete nájsť na  [https://github.com/kocurvik/edu/ githube] v PV/prezentacie/duXX.pdf
  
 
* 1. DU - deadline '''27.11.2020 14:00''' - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania
 
* 1. DU - deadline '''27.11.2020 14:00''' - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania

Revision as of 17:34, 17 March 2020

Počítačové videnie 2-AIN-147/19


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

Materiály

kniha o PV


Organizácia výučby

Prednášky


Cvičenia - 2019/2020

Prezentácie a ostatné materiály môžete nájsť na githube v zložke PV

Priebežné hodnotenie

Tabuľka

Cvičenia - 2018/2019
  • 4. cvičenie - Príznaky - Farby, Houghová transformácia, Gáborove filtre - prezentácia súbory
Úlohy

Zadania úloh môžete nájsť na githube v PV/prezentacie/duXX.pdf

  • 1. DU - deadline 27.11.2020 14:00 - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX