(Excercise02 "Quaternion Interpolation”)
 
(22 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 23: Line 23:
  
 
* Attend lessons. All lessons attended is +0 points. Four and more lectures missed you missed the course Fx.
 
* Attend lessons. All lessons attended is +0 points. Four and more lectures missed you missed the course Fx.
* Solve all homework problems (mandatory each one >=30%, 60 points)
+
* Solve all homework problems (mandatory each one >=30%, 60 points). All homework assignments must be solved in Wolfram Mathematica or the online version of Wolfram Cloud. Submit the assignment solutions to MS Teams.
* Pass written Final term exam (mandatory each one >=30%, 30 points), no retakes. Realtime problem solution in Wolfram Mathematica or Wolfram Alpha.
+
* Pass written Final term exam (mandatory each one >=30%, 30 points), no retakes. Realtime problem solution in Wolfram Mathematica or Wolfram Cloud.
 
* Pass oral/written exam: (optional, +0 .. +20 points) If you feel you are better, convince me ! You can get +20 points max.
 
* Pass oral/written exam: (optional, +0 .. +20 points) If you feel you are better, convince me ! You can get +20 points max.
 
* Summary
 
* Summary
Line 30: Line 30:
 
** Homework = +60..+18 or 12..0 (or Fx)
 
** Homework = +60..+18 or 12..0 (or Fx)
 
** Excercises = +10..0  
 
** Excercises = +10..0  
** Final term = +30..0  
+
** Final term = (better than Fx) +30..0  
 
** Optional oral exam = +20..0
 
** Optional oral exam = +20..0
  
* Grades
+
* Grades '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFDhtsyvrSIyTcAOuQeWbZYVXYTNyPL8GxDf3jQnIwY/edit#gid=0 RESULTS]'''
** A = 92-100
+
** A = 92-100, B = 84-91, C = 76-83, D = 68-75, E = 60-67, Fx = 0-59
** B = 84-91
+
** C = 76-83
+
** D = 68-75
+
** E = 60-67
+
** Fx = 0-59
+
  
* '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JS_ICQv73QpPuyiZ_l7D0E-eKWJG4ToYl_H4xDE_GTw/edit?usp=sharing RESULTS]'''
+
* Register online to MS Teams [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a09e9527680ca40ef8a336492c5749111%40thread.tacv2/conversations?groupId=54138d27-ced4-46a6-99cc-cb7510664011&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 Teams] Teams code: 1himkdt 
  
 
=== Oral / Written Examination ===
 
=== Oral / Written Examination ===
Line 92: Line 87:
 
* (Motion capture)
 
* (Motion capture)
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson02.pdf|lesson02.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson02.pdf|lesson02.pdf]]
* Štátnicová téma: S1 Animácie pohybu a orientácie, interpolačný spline na animáciu pohybu, splinu podľa dĺžky krivky, quaternion a orientácia, interpolácie dvoch a viacerých quaternionov.
+
* State examination: S1 Animácie pohybu a orientácie, nearest neighbor, lineárna interpolácia, interpolačný spline na animáciu pohybu, Kubická Bézierova interpolačná krivka, C1 spojitosť kompozície kriviek.
 +
* State examination: S2 Quaternion a orientácia, os rotácie a uhol, reprezentácia quaterniónom, rotácia v priestore pomocou quaterniónov, inverzný quaternión, kompozícia rotácie dvoch quaterniónov, interpolácia SLERP (Sférická lineárna interpolácia), interpolácie dvoch a viacerých quaternionov, Catmull-Rom interpolácia.
  
  
Line 103: Line 99:
 
* Demos / tools / libs
 
* Demos / tools / libs
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson03.pdf|lesson03.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson03.pdf|lesson03.pdf]]
* Štátnicová téma: S2 Numerické riešenie diferenciálnych rovníc, Eulerova metóda, MidPoint metóda, Runge-Kuta metóda, podmienka stability na voľbu časového kroku, sily odozvy (response forces).
+
* State examination: S4 Numerické riešenie diferenciálnych rovníc, ODE prvého rádu separovateľné, Rovnice pohybu prvého rádu rýchlosť, zrýchlenie, Eulerova metóda, MidPoint metóda, Runge-Kuta metóda, podmienka stability na voľbu časového kroku.
  
  
Line 116: Line 112:
 
* Demos / tools / libs
 
* Demos / tools / libs
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson04.pdf|lesson04.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson04.pdf|lesson04.pdf]]
* Štátnicová téma (Lesson 3,4): S3 Časticové systémy, rovnice pohybu prvého rádu, integračné metódy na výpočet rýchlosti a pozície,  stavový vektor systému, vonkajšie sily, obmedzujúce podmienky – constraints, sily odozvy,  kolízie častica - rovina.
 
  
  
Line 128: Line 123:
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson05.pdf|lesson05.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson05.pdf|lesson05.pdf]]
 
<!--* Assigment 3: [[media:ca10_assigmentlesson05.pdf|assigment3.pdf]]-->
 
<!--* Assigment 3: [[media:ca10_assigmentlesson05.pdf|assigment3.pdf]]-->
 
  
 
=== Lesson "All Saints' Day (no lesson)" ===
 
=== Lesson "All Saints' Day (no lesson)" ===
Line 157: Line 151:
 
* Demos / tools / libs
 
* Demos / tools / libs
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson07.pdf|lesson07.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson07.pdf|lesson07.pdf]]
* Štátnicová téma (Lesson 5,6,7): S4 Detekcie kolízie, nutná a postačujúca podmienka kedy nie sú dve telesá v kolízii, broad phase (hierachycká mriežka), mid phase (hierarchie obálok, Voronoiove oblasti v kolízii, vysvetlujte na príklade kolízie gula x kapsula, dekompozícia telesa na konvexné časti), narrow phase (Minkowskeho priestor a blízkosť konvexných telies).
+
* State examination (Lesson 5,6,7): S3 Detekcie kolízie, nutná a postačujúca podmienka kedy nie sú dve telesá v kolízii, deliaca rovina, broad phase (hierachycká mriežka), mid phase (hierarchie obálok, Voronoiove oblasti v kolízii, vysvetlujte na príklade kolízie gula x kapsula, dekompozícia telesa na konvexné časti), narrow phase (Minkowskeho priestor a blízkosť konvexných telies).
  
  
Line 169: Line 163:
 
* Demos / tools / libs
 
* Demos / tools / libs
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson08.pdf|lesson08.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:ca15_lesson08.pdf|lesson08.pdf]]
* Štátnicová téma (Lesson 9): S5 Dynamika tuhých telies, definícia problému, rovnice pohybu (4 ODE), rýchlosť, zrýchlenie, uhľová rýchlosť a uhľové zrýchlenie, matica hybnosti (matica inercie).
+
* State examination (Lesson 9): S5 Dynamika tuhých telies, definícia problému, Pozícia, ťažisko a orientácia telesa, rovnice pohybu (4 ODE), rýchlosť, zrýchlenie, uhľová rýchlosť a uhľové zrýchlenie, matica hybnosti (matica inercie) matica hybnosti pre guľu, pevný kváder, posunutý kváder.
  
  
Line 200: Line 194:
 
* Don't panic - just few simple questions
 
* Don't panic - just few simple questions
  
 
=== Lesson12 "Animation Show" ===
 
* Show your animation to your colleagues
 
  
 
=EXCERCISES=
 
=EXCERCISES=
Line 208: Line 199:
 
*On every seminar we will focus on the selected problems from lessons. We will use the numerical methods to solve specific problems.
 
*On every seminar we will focus on the selected problems from lessons. We will use the numerical methods to solve specific problems.
  
 
+
<!--
 
=== Excercise00 "Key Framing” ===
 
=== Excercise00 "Key Framing” ===
 
* '''[https://www.youtube.com/watch?v=CFFhgutjZQk Blender demo]'''
 
* '''[https://www.youtube.com/watch?v=CFFhgutjZQk Blender demo]'''
Line 217: Line 208:
 
** rigging https://www.youtube.com/watch?v=mJwWTKt12ak
 
** rigging https://www.youtube.com/watch?v=mJwWTKt12ak
 
** motion capture database https://sites.google.com/a/cgspeed.com/cgspeed/motion-capture/daz-friendly-release
 
** motion capture database https://sites.google.com/a/cgspeed.com/cgspeed/motion-capture/daz-friendly-release
 
+
-->
  
 
=== Excercise01 "Introductions” ===
 
=== Excercise01 "Introductions” ===
Line 225: Line 216:
 
* Linear interpolation
 
* Linear interpolation
 
<!--*WOLFRAM DEVELOPMENT PLATFORM [https://develop.open.wolframcloud.com/app/]-->
 
<!--*WOLFRAM DEVELOPMENT PLATFORM [https://develop.open.wolframcloud.com/app/]-->
 +
*WOLFRAM NOTEBOOK [https://www.wolfram.com/notebooks/]
 
* https://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-programmers/en/interactive-usage/
 
* https://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-programmers/en/interactive-usage/
  
Line 232: Line 224:
  
 
=== Excercise02 "Quaternion Interpolation” ===
 
=== Excercise02 "Quaternion Interpolation” ===
 
+
<!--
 
* Assigment
 
* Assigment
**[[media:uloha1B.pdf|uloha1.pdf]] (deadline see Attendance table)
+
**[[media:uloha1C.pdf|uloha1.pdf]] (deadline see Attendance table)
***HINT: If SLERP does not work, use linear interpolation.
+
-->
 
+
 
* Euler angles
 
* Euler angles
 
* Complex numbers and rotations
 
* Complex numbers and rotations
Line 252: Line 243:
 
* Runge-Kuta method
 
* Runge-Kuta method
 
* Assigment
 
* Assigment
**[[media:uloha2Chaotic.pdf|uloha_diferencialne.pdf]] (deadline see Attendance table)
+
**[[media:uloha_dif_rov.pdf|uloha_dif_rov.pdf]] (deadline see Attendance table)
 
**resources:
 
**resources:
 
***https://www.youtube.com/watch?v=p_di4Zn4wz4
 
***https://www.youtube.com/watch?v=p_di4Zn4wz4
Line 270: Line 261:
 
**resources
 
**resources
 
***[[media:Position based Dynamics.pdf|Position based Dynamics.pdf]]
 
***[[media:Position based Dynamics.pdf|Position based Dynamics.pdf]]
 +
***https://www.cs.toronto.edu/~jacobson/seminar/mueller-et-al-2007.pdf
 
<!--
 
<!--
 
* Assigment
 
* Assigment
Line 280: Line 272:
 
***https://www.youtube.com/watch?v=azXFwQWXjyQ
 
***https://www.youtube.com/watch?v=azXFwQWXjyQ
  
=== Excercise06 "STAR reports” ===
 
 
<!--
 
<!--
 +
=== Excercise06 "STAR reports” ===
 
*STAR reports and paper presentations
 
*STAR reports and paper presentations
-->
 
 
**animation resources
 
**animation resources
 
***[[media:production.pdf|production.pdf]]
 
***[[media:production.pdf|production.pdf]]
 
***https://www.youtube.com/playlist?list=PL-bOh8btec4CXd2ya1NmSKpi92U_l6ZJd
 
***https://www.youtube.com/playlist?list=PL-bOh8btec4CXd2ya1NmSKpi92U_l6ZJd
 +
-->
 +
=== Excercise06 "Collision Detection" ===
 +
*GJK Algorithm https://www.youtube.com/watch?v=ajv46BSqcK4
 +
*https://www.toptal.com/game/video-game-physics-part-ii-collision-detection-for-solid-objects
  
 
=== Excercise07 "Separating Axis Theorem” ===
 
=== Excercise07 "Separating Axis Theorem” ===
 
*Principal Components Analysis
 
*Principal Components Analysis
 
* Assigment
 
* Assigment
**[[media:uloha3.pdf|uloha_SAT.pdf]] (deadline see Attendance table)
+
**[[media:Uloha3MMAFP___SAT___matematicke_modelovanie_2022.pdf|uloha_SAT.pdf]] (deadline see Attendance table)
 
**resources:
 
**resources:
 
***[[media:principal_components.pdf|principal_components.pdf]]
 
***[[media:principal_components.pdf|principal_components.pdf]]

Latest revision as of 13:05, 25 September 2023

Ca10 lesson01.png

Physical based Animations and Mathematical Modelling (Course Materials)

This lecture ...

 • Will focus on simulating natural phenomena
 • Will show you what are current topics
 • Will improve your skills in
  • Newtonian physics
  • Computational geometry
  • Algorithms and data structures
 • Hopefully will not be boring
 • List of Open Source Physics Engines

Student Animation Projects

What you Need to Pass

 • Attend lessons. All lessons attended is +0 points. Four and more lectures missed you missed the course Fx.
 • Solve all homework problems (mandatory each one >=30%, 60 points). All homework assignments must be solved in Wolfram Mathematica or the online version of Wolfram Cloud. Submit the assignment solutions to MS Teams.
 • Pass written Final term exam (mandatory each one >=30%, 30 points), no retakes. Realtime problem solution in Wolfram Mathematica or Wolfram Cloud.
 • Pass oral/written exam: (optional, +0 .. +20 points) If you feel you are better, convince me ! You can get +20 points max.
 • Summary
  • Attendance = +0 or -100 (or Fx)
  • Homework = +60..+18 or 12..0 (or Fx)
  • Excercises = +10..0
  • Final term = (better than Fx) +30..0
  • Optional oral exam = +20..0
 • Grades RESULTS
  • A = 92-100, B = 84-91, C = 76-83, D = 68-75, E = 60-67, Fx = 0-59
 • Register online to MS Teams Teams Teams code: 1himkdt

Oral / Written Examination

To the oral examination, all the above requirements must be SATISFACTORILY completed. MoodleLesson01 "Introduction to Computer Animation"

Ca10 lesson01.png

 • Introduction to Computer Animation
 • Common animation techniques
 • Cutting edge tools and packages
 • Gurus and the State of the Art
 • Lecture schedule
 • "Terms and conditions" of this lecture
 • Lecture notes: lesson01.pdf


Lesson02 "Basic methods in Computer Animation"

Ca10 lesson02.png

 • Problem definition and motivations
 • Key-framing and parameter interpolation
 • Quternions, orientation
 • Skeleton and skinning animation
 • Forward and inverse kinematics
 • Procedural techniques
 • (Motion capture)
 • Lecture notes: lesson02.pdf
 • State examination: S1 Animácie pohybu a orientácie, nearest neighbor, lineárna interpolácia, interpolačný spline na animáciu pohybu, Kubická Bézierova interpolačná krivka, C1 spojitosť kompozície kriviek.
 • State examination: S2 Quaternion a orientácia, os rotácie a uhol, reprezentácia quaterniónom, rotácia v priestore pomocou quaterniónov, inverzný quaternión, kompozícia rotácie dvoch quaterniónov, interpolácia SLERP (Sférická lineárna interpolácia), interpolácie dvoch a viacerých quaternionov, Catmull-Rom interpolácia.


Lesson03 "Particle Systems"

Ca10 lesson03.png

 • Newton dynamics of particles
 • Ordinary differential equation (ODE) solver
 • Particle - obstacle collision detection
 • Practical design of particle system
 • Demos / tools / libs
 • Lecture notes: lesson03.pdf
 • State examination: S4 Numerické riešenie diferenciálnych rovníc, ODE prvého rádu separovateľné, Rovnice pohybu prvého rádu rýchlosť, zrýchlenie, Eulerova metóda, MidPoint metóda, Runge-Kuta metóda, podmienka stability na voľbu časového kroku.


Lesson04 "Soft bodies, Cloths and hair”

Ca10 lesson11.png

 • Problem definition and motivations
 • Modeling solids with stress and strain
 • Extending Mass-spring model for cloth and ropes
 • Massive (self) collision and resolution for cloths
 • Mesh-less deformations
 • Modeling solids with infinitely stiff springs
 • Demos / tools / libs
 • Lecture notes: lesson04.pdf


Lesson05 "Broad Phase Collision Detection"

Ca10 lesson04.png

 • Problem definition and motivations
 • Hierarchical grids and spatial hashing
 • Sweep and prune and radix sort
 • Pair management – a practical guide
 • Demos / tools / libs
 • Lecture notes: lesson05.pdf

Lesson "All Saints' Day (no lesson)"

Ca10 lesson07.png

 • No lesson


Lesson06 "Mid Phase Collision Detection"

Ca10 lesson05.png

 • Problem definition and motivations
 • Generic Bounding Volume Hierarchy (BVH)
 • Tandem BVH traversal
 • Proximity evaluation of primitive geometries
  • External Voronoi regions
  • Sphere x Capsule x Box x triangle collisions
 • Approximate convex decomposition
 • Lecture notes: lesson06.pdf


Lesson07 "Narrow Phase Collision Detection"

Ca10 lesson06.png

 • Problem definition and motivations
 • Proximity queries for convex objects (Minkowski space)
 • GJK based algorithms (GJK, EPA, ISA-GJK)
 • Voronoi-Clip (V-Clip) Algorithm
 • Signed Distance Maps for collision detection
 • Demos / tools / libs
 • Lecture notes: lesson07.pdf
 • State examination (Lesson 5,6,7): S3 Detekcie kolízie, nutná a postačujúca podmienka kedy nie sú dve telesá v kolízii, deliaca rovina, broad phase (hierachycká mriežka), mid phase (hierarchie obálok, Voronoiove oblasti v kolízii, vysvetlujte na príklade kolízie gula x kapsula, dekompozícia telesa na konvexné časti), narrow phase (Minkowskeho priestor a blízkosť konvexných telies).


Lesson08 "Rigid body Dynamics”

Ca10 lesson08.png

 • Problem definition and motivations
 • Dynamics of rigid bodies
 • The equation of unconstrained motion (ODE)
 • User and time control
 • Mass properties of polyhedral objects
 • Demos / tools / libs
 • Lecture notes: lesson08.pdf
 • State examination (Lesson 9): S5 Dynamika tuhých telies, definícia problému, Pozícia, ťažisko a orientácia telesa, rovnice pohybu (4 ODE), rýchlosť, zrýchlenie, uhľová rýchlosť a uhľové zrýchlenie, matica hybnosti (matica inercie) matica hybnosti pre guľu, pevný kváder, posunutý kváder.


Lesson09 "Rigid body Collisions and Joints”

Ca10 lesson09.png

 • Problem definition and motivations
 • Simplified collision model
 • Impulse based collision equation
 • Friction-less collision resolution
 • Algebraic collision resolution for Coulomb friction
 • Linear and angular joint formulations
 • Demos / tools / libs
 • Lecture notes:lesson09.pdf


Lesson10 "Fluid, Fire and Smoke”

Ca10 lesson10.png

 • Problem definition and motivations
 • Navier-Stokes equations for fluid dynamics
 • Grid based MAC method
 • Particle based SPH method
 • Neighbor search for coupled particles
 • Modeling smoke and fire with fluid
 • Demos / tools / libs
 • Lecture notes: lesson10.pdf


Lesson11 "Final term"

Ca10 lesson12.png

 • Don't panic - just few simple questions


EXCERCISES

 • Your presence at the seminar is optional.
 • On every seminar we will focus on the selected problems from lessons. We will use the numerical methods to solve specific problems.


Excercise01 "Introductions”

Excercise02 "Quaternion Interpolation”

Excercise03 "Differential Equations”

Excercise04 "Position based Dynamics”

Excercise05 "Particles”

Excercise06 "Collision Detection"

Excercise07 "Separating Axis Theorem”

Excercise08 "Rigid body Dynamics”

RESOURCES