Line 15: Line 15:
 
:<code>[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/ http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/]</code>
 
:<code>[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/ http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/]</code>
 
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 
;Spoločný e-mail vyučujúcich
:<code>digmy@lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
+
:<code>digmy{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne

Revision as of 07:46, 10 September 2017

Programovacie paradigmy 1-AIN-430

Informačný list predmetu >

Prednášajúci
Peter Borovanský
Cvičiaci
Peter Borovanský
Domáce úlohy opravuje
Peter Gergeľ
Oficiálna stránka kurzu
http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/
Spoločný e-mail vyučujúcich
digmy{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne