Line 8: Line 8:
 
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk Peter Borovanský ]
 
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk Peter Borovanský ]
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
:[Peter Borovanský|https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk]
+
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk Peter Borovanský ]
 
;Domáce úlohy opravuje
 
;Domáce úlohy opravuje
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Gergel/sk|Peter Gergeľ]
+
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Gergel/sk Peter Gergeľ]
  
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu

Revision as of 07:44, 10 September 2017

Programovacie paradigmy 1-AIN-430

Informačný list predmetu >

Prednášajúci
Peter Borovanský
Cvičiaci
Peter Borovanský
Domáce úlohy opravuje
Peter Gergeľ
Oficiálna stránka kurzu
http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/
Spoločný e-mail vyučujúcich
digmy@lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne