Line 6: Line 6:
  
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
:[Peter Borovanský|https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk]
+
:[Peter Borovanský https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk]
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
 
:[Peter Borovanský|https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk]
 
:[Peter Borovanský|https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk]

Revision as of 07:43, 10 September 2017

Programovacie paradigmy 1-AIN-430

Informačný list predmetu >

Prednášajúci
[Peter Borovanský https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk]
Cvičiaci
[Peter Borovanský|https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk]
Domáce úlohy opravuje
Gergeľ
Oficiálna stránka kurzu
http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/
Spoločný e-mail vyučujúcich
digmy@lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne