Line 6: Line 6:
  
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
:[Peter_Borovansky/sk|Peter Borovanský]]
+
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk|Peter Borovanský]]
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
:[Peter_Borovansky/sk|Peter Borovanský]]
+
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Borovansky/sk|Peter Borovanský]]
 
;Domáce úlohy opravuje
 
;Domáce úlohy opravuje
:[PeterGergel|Peter Gergeľ]]
+
:[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Peter_Gergel/sk|Peter Gergeľ]]
  
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu

Revision as of 07:40, 10 September 2017

Programovacie paradigmy 1-AIN-430

Informačný list predmetu >

Prednášajúci
Borovanský]
Cvičiaci
Borovanský]
Domáce úlohy opravuje
Gergeľ]
Oficiálna stránka kurzu
http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/
Spoločný e-mail vyučujúcich
digmy@lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne