Line 6: Line 6:
  
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
:[Peter Borovansky|Peter Borovanský]]
+
:[Peter_Borovansky/sk|Peter Borovanský]]
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
:[Peter Borovansky|Peter Borovanský]]
+
:[Peter_Borovansky/sk|Peter Borovanský]]
 
;Domáce úlohy opravuje
 
;Domáce úlohy opravuje
 
:[PeterGergel|Peter Gergeľ]]
 
:[PeterGergel|Peter Gergeľ]]

Revision as of 07:34, 10 September 2017

Programovacie paradigmy 1-AIN-430

Informačný list predmetu >

Prednášajúci
[Peter_Borovansky/sk|Peter Borovanský]]
Cvičiaci
[Peter_Borovansky/sk|Peter Borovanský]]
Domáce úlohy opravuje
[PeterGergel|Peter Gergeľ]]
Oficiálna stránka kurzu
http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/
Spoločný e-mail vyučujúcich
digmy@lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne