Line 4: Line 4:
 
}}
 
}}
 
{{Infolist|1-AIN-430|Informačný list predmetu >}}
 
{{Infolist|1-AIN-430|Informačný list predmetu >}}
 +
 +
;Prednášajúci
 +
:[Peter Borovansky|Peter Borovanský]]
 +
;Cvičiaci
 +
:[Peter Borovansky|Peter Borovanský]]
 +
;Domáce úlohy opravuje
 +
:[PeterGergel|Peter Gergeľ]]
 +
 +
;Oficiálna stránka kurzu
 +
:<code>[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/ http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/]</code>
 +
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>digmy@lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne

Revision as of 07:32, 10 September 2017

Programovacie paradigmy 1-AIN-430

Informačný list predmetu >

Prednášajúci
[Peter Borovansky|Peter Borovanský]]
Cvičiaci
[Peter Borovansky|Peter Borovanský]]
Domáce úlohy opravuje
[PeterGergel|Peter Gergeľ]]
Oficiálna stránka kurzu
http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/
Spoločný e-mail vyučujúcich
digmy@lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne