Programovanie v operačných systémoch 2-AIN-118/14

Informačný list predmetu >

Oznamy

28.10.2019
Termín na odovzdanie l05 sa posúva o týždeň na 5.11.

Cvičenia, domáce úlohy a materiály

Cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam (na github.com).

Hodnotenie

Body Aktivita
60 dú + cvičenia
15 midterm
25 skúška
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E
Revision as of 17:08, 28 October 2019 by Siska (Talk | contribs) (oznam o posune terminy l05 na 5.11.)