Programovanie v operačných systémoch 2-AIN-118/14

Informačný list predmetu >

Oznamy

Termíny skúšok

Budú dva skúškové termíny: jeden niekedy v týždni 7.1. -- 11.1. a druhý 14.1. -- 18.1. Nižšie sú linky na doodle v ktorých môžete hlasovať. Hlasovanie na prvý týždeň uzavriem 1.1., druhé 11.1.



Cvičenia, domáce úlohy a materiály

Cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam (na github.com).

Hodnotenie

Body Aktivita
60 dú + cvičenia
15 midterm
25 skúška
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E
Revision as of 16:20, 20 December 2018 by Siska (Talk | contribs) (hlasovanie terminy skusok)