(prve skusky)
(reset 2020)
 
Line 9: Line 9:
  
 
== Oznamy ==
 
== Oznamy ==
;9.1.2020
+
<!--
: Prvé dva termíny na skúšku budú '''14.1. o 13:14:15 v M-III''' a '''16.1. o 10:11:12''' v M-VI  (prihlasovanie v AIS). Po nich bude do konca skúškového (podľa potreby) skúška každý týždeň, s tým, že vždy bude vopred doodle na hlasovanie kedy presne/kto. Tu je [https://doodle.com/poll/hqub9knbrkm9ktsw doodle na týždeň 20.1. -- 26.1.], bude uzavretý 16.1. večer.
+
 
+
 
;28.10.2019
 
;28.10.2019
 
: Termín na odovzdanie l05 sa posúva o týždeň na 5.11.
 
: Termín na odovzdanie l05 sa posúva o týždeň na 5.11.
 
+
-->
 
== Cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
 
== Cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
  

Latest revision as of 16:18, 21 September 2020

Programovanie v operačných systémoch 2-AIN-118/14

Informačný list predmetu >

Oznamy

Cvičenia, domáce úlohy a materiály

Cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam (na github.com).

Hodnotenie

Body Aktivita
60 dú + cvičenia
15 midterm
25 skúška
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E