(reset na 2019)
(oznam o posune terminy l05 na 5.11.)
Line 9: Line 9:
  
 
== Oznamy ==
 
== Oznamy ==
 +
 +
;28.10.2019
 +
: Termín na odovzdanie l05 sa posúva o týždeň na 5.11.
  
 
== Cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
 
== Cvičenia, domáce úlohy a materiály ==

Revision as of 18:08, 28 October 2019

Programovanie v operačných systémoch 2-AIN-118/14

Informačný list predmetu >

Oznamy

28.10.2019
Termín na odovzdanie l05 sa posúva o týždeň na 5.11.

Cvičenia, domáce úlohy a materiály

Cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam (na github.com).

Hodnotenie

Body Aktivita
60 dú + cvičenia
15 midterm
25 skúška
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E