(zmazany navod/example ;))
(Uvodne info pre osprog)
Line 4: Line 4:
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
}}
 
}}
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  -->
+
__TOC__
TBD
+
  
 
{{Infolist|2-AIN-118/14|Informačný list predmetu >}}
 
{{Infolist|2-AIN-118/14|Informačný list predmetu >}}
 +
 +
== Oznamy ==
 +
 +
== Cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
 +
 +
[https://github.com/FMFI-UK-2-AIN-118/osprog Cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam] (na github.com).
 +
 +
== Hodnotenie ==
 +
 +
<div class="row">
 +
<div class="col-sm-8">
 +
{| class="alternative"
 +
! Body !! Aktivita
 +
|-
 +
| 60 ||dú + cvičenia
 +
|-
 +
| 15 ||midterm
 +
|-
 +
| 25 || skúška
 +
|}
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
 +
{| class="alternative"
 +
! Bodové hodnotenie !! Známka 
 +
|-
 +
| ≥ 90              || A     
 +
|-
 +
| ≥ 80              || B     
 +
|-
 +
| ≥ 70              || C     
 +
|-
 +
| ≥ 60              || D     
 +
|-
 +
| ≥ 50              || E     
 +
|}
 +
</div>
 +
</div>

Revision as of 23:19, 25 September 2017

Programovanie v operačných systémoch 2-AIN-118/14

Informačný list predmetu >

Oznamy

Cvičenia, domáce úlohy a materiály

Cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam (na github.com).

Hodnotenie

Body Aktivita
60 dú + cvičenia
15 midterm
25 skúška
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E