Princípy počítačov - Operačné systémy 1-AIN-180

Oznam: v akademickom roku 2021/2022 predmet Operačné systémy prebieha (kým situácia umožní) prezenčne.

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk
Jozef Šiška, jozef.siska@fmph.uniba.sk

Hodnotenie

 • za kvízy: 50 bodov (minimum: 35b)
 • za praktické zadania: 50 bodov (minimum: 35b)

    70 - 74: E
    75 - 80: D
    80 - 87: C
    87 - 93: B
    94 - 100: A

Pravidlá

 • študenti samostatne študujú učebnicu (prvú v zozname nižšie)
 • na každom stretnutí samostatne vyplnia 30-minútový kvíz s otázkami o naposled preštudovaných kapitolách
 • následne približne 15 minút prediskutujeme správne riešenia kvízu
 • zvyšných 90 minút na cvičení riešia (s asistenciou vyučujúcich) samostatne alebo po dvojiciach praktickú úlohu, ktorá je hodnotená, odovzdať ju môžu hneď, alebo doma (ak pracuje dvojica spolu, napíšu to do komentára na začiatku riešenia)
 • riešenia sa odovzdávajú do systému LIST
 • ak sa študent nemohol nejakého kvízu zúčastniť z objektívnych dôvodov, môže podobný kvíz riešiť v skúškovom období
 • ak študent nebude mať dosť bodov z kvízov na konci výčbovej časti semestra, môže v skúškovom období písať skúškovú písomku z celej látky zo semestra s max. možným ziskom 40 bodov
 • ak študent nebude mať dosť bodov za praktické zadania na konci výučbovej časti semestra, môže v skúškovom období získať ďalšie body za doplňujúce praktické zadania
 • v priebehu semestra sa môžu vyskytnúť príležitostné prémie, v ktorých je možné doplniť body za kvízy alebo za praktické zadania.

Kalendár

 • 21.9. úvodné stretnutie, čitateľský denník:
  • 1 Dialogue 2
  • 2 Introduction (code) 17

úloha: prečítať úvodnú kapitolu, spustiť všetok kód, ktorý v nej je, z toho urobiť záznam (skopírovať z terminálu) a odovzdať do LISTu.

 • 28.9. čitateľský denník:
  • 3 Dialogue 1
  • 4 Processes 11
  • 5 Process API (code) 13
  • 6 Direct Execution 14
  • 7 CPU Scheduling 11
 • 5.10., čitateľský denník:
  • 8 Multi-level Feedback 10
  • 9 Lottery Scheduling (code) 12
  • 10 Multi-CPU Scheduling 10
  • 11 Summary 2
 • 12.10. čitateľský denník:
  • 12 Dialogue 2
  • 13 Address Spaces (code) 7
  • 14 Memory API 8
  • 15 Address Translation 13
  • 16 Segmentation 10
 • 19.10. čitateľský denník:
  • 17 Free Space Management 16
  • 18 Introduction to Paging 12
  • 19 Translation Lookaside Buffers 13
  • 20 Advanced Page Tables 13
 • 26.10. čitateľský denník:
  • 21 Swapping: Mechanisms 8
  • 22 Swapping: Policies 15
  • 23 Complete VM Systems 18
  • 24 Summary 3
 • 2.11. čitateľský denník:
  • 25 Dialogue 2
  • 26 Concurrency and Threads (code) 13
  • 27 Thread API (code) 10
  • 28 Locks (code) 20
  • 29 Locked Data Structures 14
 • 9.11. čitateľský denník:
  • 30 Condition Variables (code) 16
  • 31 Semaphores (code) 18
  • 32 Concurrency Bugs 14
  • 33 Event-based Concurrency 10
  • 34 Summary 2
 • 16.11. čitateľský denník:
  • 35 Dialogue 1
  • 36 I/O Devices 13
  • 37 Hard Disk Drives 14
  • 38 Redundant Disk Arrays (RAID) 16
  • 39 Files and Directories 26
 • 23.11. čitateľský denník:
  • 40 File System Implementation 16
  • 41 Fast File System (FFS) 12
  • 42 FSCK and Journaling 18
  • 43 Log-structured File System (LFS) 13
 • 30.11. čitateľský denník:
  • 44 Flash-based SSDs 19
  • 45 Data Integrity and Protection 11
  • 46 Summary 1
  • 47 Dialogue 2
  • 48 Distributed Systems 14
 • 7.12. čitateľský denník:
  • 49 Network File System (NFS) 16
  • 50 Andrew File System (AFS) 12
  • 51 Summary 1
  • 52 Dialogue 2
  • 53 Intro Security 11
 • 14.12. čitateľský denník:
  • 54 Authentication 18
  • 55 Access Control 17
  • 56 Cryptography 19
  • 57 Distributed 17

Literatúra


Revision as of 05:29, 2 November 2021 by Petrovic (Talk | contribs)