(Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 1-AIN-180 | title = Princípy počítačov - Operačné systémy }} <span style="color:red">Oznam: v akademickom roku 2021/2022 predmet...“)
 
m
Line 15: Line 15:
 
* za kvízy: 50 bodov (minimum: 35b)
 
* za kvízy: 50 bodov (minimum: 35b)
 
* za praktické zadania: 50 bodov (minimum: 35b)
 
* za praktické zadania: 50 bodov (minimum: 35b)
 
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 - 74: E <br>
* 70 - 74: E
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 - 80: D <br>
* 75 - 80: D
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 - 87: C <br>
* 80 - 87: C
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 - 93: B <br>
* 87 - 93: B
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 - 100: A <br>
* 94 - 100: A
+
  
 
== Pravidlá ==
 
== Pravidlá ==
Line 108: Line 107:
 
*  Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos:  Modern Operating Systems, Fourth Edition  
 
*  Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos:  Modern Operating Systems, Fourth Edition  
 
* [http://edu.fmph.uniba.sk/~tomcsanyi/os1bak.html Minuloročná stránka Petra Tomcsáyniho]
 
* [http://edu.fmph.uniba.sk/~tomcsanyi/os1bak.html Minuloročná stránka Petra Tomcsáyniho]
 +
 +
__notoc__

Revision as of 13:28, 21 September 2021

Princípy počítačov - Operačné systémy 1-AIN-180

Oznam: v akademickom roku 2021/2022 predmet Operačné systémy prebieha (kým situácia umožní) prezenčne.

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk
Jozef Šiška, jozef.siska@fmph.uniba.sk

Hodnotenie

 • za kvízy: 50 bodov (minimum: 35b)
 • za praktické zadania: 50 bodov (minimum: 35b)

    70 - 74: E
    75 - 80: D
    80 - 87: C
    87 - 93: B
    94 - 100: A

Pravidlá

 • študenti samostatne študujú učebnicu (prvú v zozname nižšie)
 • na každom stretnutí vyplnia 30-minútový kvíz s otázkami o naposled preštudovaných kapitolách
 • následne približne 15 minút prediskutujeme správne riešenia kvízu
 • zvyšných 90 minút na cvičení riešia (s asistenciou vyučujúcich) praktickú úlohu, ktorá je hodnotená, odovzdať ju môžu hneď, alebo doma
 • riešenia sa odovzdávajú do systému LIST

Kalendár

 • 21.9. úvodné stretnutie, čitateľský denník:
  • 1 Dialogue 2
  • 2 Introduction (code) 17
 • 28.9. čitateľský denník:
  • 3 Dialogue 1
  • 4 Processes 11
  • 5 Process API (code) 13
  • 6 Direct Execution 14
  • 7 CPU Scheduling 11
 • 5.10., čitateľský denník:
  • 8 Multi-level Feedback 10
  • 9 Lottery Scheduling (code) 12
  • 10 Multi-CPU Scheduling 10
  • 11 Summary 2
 • 12.9. čitateľský denník:
  • 12 Dialogue 2
  • 13 Address Spaces (code) 7
  • 14 Memory API 8
  • 15 Address Translation 13
  • 16 Segmentation 10
 • 19.9. čitateľský denník:
  • 17 Free Space Management 16
  • 18 Introduction to Paging 12
  • 19 Translation Lookaside Buffers 13
  • 20 Advanced Page Tables 13
 • 26.9. čitateľský denník:
  • 21 Swapping: Mechanisms 8
  • 22 Swapping: Policies 15
  • 23 Complete VM Systems 18
  • 24 Summary 3
 • 2.11. čitateľský denník:
  • 25 Dialogue 2
  • 26 Concurrency and Threads (code) 13
  • 27 Thread API (code) 10
  • 28 Locks (code) 20
  • 29 Locked Data Structures 14
 • 9.11. čitateľský denník:
  • 30 Condition Variables (code) 16
  • 31 Semaphores (code) 18
  • 32 Concurrency Bugs 14
  • 33 Event-based Concurrency 10
  • 34 Summary 2
 • 16.11. čitateľský denník:
  • 35 Dialogue 1
  • 36 I/O Devices 13
  • 37 Hard Disk Drives 14
  • 38 Redundant Disk Arrays (RAID) 16
  • 39 Files and Directories 26
 • 23.11. čitateľský denník:
  • 40 File System Implementation 16
  • 41 Fast File System (FFS) 12
  • 42 FSCK and Journaling 18
  • 43 Log-structured File System (LFS) 13
 • 30.11. čitateľský denník:
  • 44 Flash-based SSDs 19
  • 45 Data Integrity and Protection 11
  • 46 Summary 1
  • 47 Dialogue 2
  • 48 Distributed Systems 14
 • 7.12. čitateľský denník:
  • 49 Network File System (NFS) 16
  • 50 Andrew File System (AFS) 12
  • 51 Summary 1
  • 52 Dialogue 2
  • 53 Intro Security 11
 • 14.12. čitateľský denník:
  • 54 Authentication 18
  • 55 Access Control 17
  • 56 Cryptography 19
  • 57 Distributed 17

Literatúra