m
m
Line 24: Line 24:
  
 
* študenti samostatne študujú učebnicu (prvú v zozname nižšie)
 
* študenti samostatne študujú učebnicu (prvú v zozname nižšie)
* na každom stretnutí vyplnia 30-minútový kvíz s otázkami o naposled preštudovaných kapitolách
+
* na každom stretnutí samostatne vyplnia 30-minútový kvíz s otázkami o naposled preštudovaných kapitolách
 
* následne približne 15 minút prediskutujeme správne riešenia kvízu
 
* následne približne 15 minút prediskutujeme správne riešenia kvízu
* zvyšných 90 minút na cvičení riešia (s asistenciou vyučujúcich) praktickú úlohu, ktorá je hodnotená, odovzdať ju môžu hneď, alebo doma
+
* zvyšných 90 minút na cvičení riešia (s asistenciou vyučujúcich) samostatne alebo po dvojiciach praktickú úlohu, ktorá je hodnotená, odovzdať ju môžu hneď, alebo doma (ak pracuje dvojica spolu, napíšu to do komentára na začiatku riešenia)
 
* riešenia sa odovzdávajú do systému LIST
 
* riešenia sa odovzdávajú do systému LIST
  
Line 33: Line 33:
 
* 21.9. úvodné stretnutie, čitateľský denník:
 
* 21.9. úvodné stretnutie, čitateľský denník:
 
** 1 Dialogue  2
 
** 1 Dialogue  2
** 2 Introduction (code)  17
+
** 2 Introduction (code)  17<br>
 +
úloha: prečítať úvodnú kapitolu, spustiť všetok kód, ktorý v nej je, z toho urobiť záznam (skopírovať z terminálu) a odovzdať do LISTu.
 
* 28.9. čitateľský denník:
 
* 28.9. čitateľský denník:
 
** 3 Dialogue 1
 
** 3 Dialogue 1

Revision as of 14:39, 21 September 2021

Princípy počítačov - Operačné systémy 1-AIN-180

Oznam: v akademickom roku 2021/2022 predmet Operačné systémy prebieha (kým situácia umožní) prezenčne.

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk
Jozef Šiška, jozef.siska@fmph.uniba.sk

Hodnotenie

 • za kvízy: 50 bodov (minimum: 35b)
 • za praktické zadania: 50 bodov (minimum: 35b)

    70 - 74: E
    75 - 80: D
    80 - 87: C
    87 - 93: B
    94 - 100: A

Pravidlá

 • študenti samostatne študujú učebnicu (prvú v zozname nižšie)
 • na každom stretnutí samostatne vyplnia 30-minútový kvíz s otázkami o naposled preštudovaných kapitolách
 • následne približne 15 minút prediskutujeme správne riešenia kvízu
 • zvyšných 90 minút na cvičení riešia (s asistenciou vyučujúcich) samostatne alebo po dvojiciach praktickú úlohu, ktorá je hodnotená, odovzdať ju môžu hneď, alebo doma (ak pracuje dvojica spolu, napíšu to do komentára na začiatku riešenia)
 • riešenia sa odovzdávajú do systému LIST

Kalendár

 • 21.9. úvodné stretnutie, čitateľský denník:
  • 1 Dialogue 2
  • 2 Introduction (code) 17

úloha: prečítať úvodnú kapitolu, spustiť všetok kód, ktorý v nej je, z toho urobiť záznam (skopírovať z terminálu) a odovzdať do LISTu.

 • 28.9. čitateľský denník:
  • 3 Dialogue 1
  • 4 Processes 11
  • 5 Process API (code) 13
  • 6 Direct Execution 14
  • 7 CPU Scheduling 11
 • 5.10., čitateľský denník:
  • 8 Multi-level Feedback 10
  • 9 Lottery Scheduling (code) 12
  • 10 Multi-CPU Scheduling 10
  • 11 Summary 2
 • 12.9. čitateľský denník:
  • 12 Dialogue 2
  • 13 Address Spaces (code) 7
  • 14 Memory API 8
  • 15 Address Translation 13
  • 16 Segmentation 10
 • 19.9. čitateľský denník:
  • 17 Free Space Management 16
  • 18 Introduction to Paging 12
  • 19 Translation Lookaside Buffers 13
  • 20 Advanced Page Tables 13
 • 26.9. čitateľský denník:
  • 21 Swapping: Mechanisms 8
  • 22 Swapping: Policies 15
  • 23 Complete VM Systems 18
  • 24 Summary 3
 • 2.11. čitateľský denník:
  • 25 Dialogue 2
  • 26 Concurrency and Threads (code) 13
  • 27 Thread API (code) 10
  • 28 Locks (code) 20
  • 29 Locked Data Structures 14
 • 9.11. čitateľský denník:
  • 30 Condition Variables (code) 16
  • 31 Semaphores (code) 18
  • 32 Concurrency Bugs 14
  • 33 Event-based Concurrency 10
  • 34 Summary 2
 • 16.11. čitateľský denník:
  • 35 Dialogue 1
  • 36 I/O Devices 13
  • 37 Hard Disk Drives 14
  • 38 Redundant Disk Arrays (RAID) 16
  • 39 Files and Directories 26
 • 23.11. čitateľský denník:
  • 40 File System Implementation 16
  • 41 Fast File System (FFS) 12
  • 42 FSCK and Journaling 18
  • 43 Log-structured File System (LFS) 13
 • 30.11. čitateľský denník:
  • 44 Flash-based SSDs 19
  • 45 Data Integrity and Protection 11
  • 46 Summary 1
  • 47 Dialogue 2
  • 48 Distributed Systems 14
 • 7.12. čitateľský denník:
  • 49 Network File System (NFS) 16
  • 50 Andrew File System (AFS) 12
  • 51 Summary 1
  • 52 Dialogue 2
  • 53 Intro Security 11
 • 14.12. čitateľský denník:
  • 54 Authentication 18
  • 55 Access Control 17
  • 56 Cryptography 19
  • 57 Distributed 17

Literatúra