Princípy počítačov - Operačné systémy 1-AIN-180

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk
Jozef Šiška, jozef.siska@fmph.uniba.sk

Hodnotenie

 • za kvízy: 50 bodov (minimum: 35b)
 • za praktické zadania: 50 bodov (minimum: 35b)

    70 - 74: E
    75 - 80: D
    81 - 87: C
    87 - 93: B
    94 - 100: A

Pravidlá

 • študenti samostatne študujú učebnicu (prvú v zozname nižšie)
 • k príslušným kapitolám je vždy aspoň týždeň vopred pripravený tutoriál (ale nemusí tam byť všetko, kapitoly si treba najskôr prečítať!)
 • na každom stretnutí samostatne vyplnia 30-minútový kvíz s otázkami o naposled preštudovaných kapitolách
 • zvyšných 105 minút na cvičení riešia (s asistenciou vyučujúcich) samostatne alebo po dvojiciach praktickú úlohu, ktorá je hodnotená, odovzdať ju môžu hneď, alebo doma (ak pracuje dvojica spolu, napíšu to do komentára na začiatku riešenia)
 • riešenia sa odovzdávajú do systému LIST
 • ak sa študent nemohol nejakého kvízu zúčastniť z objektívnych dôvodov, môže podobný kvíz riešiť v skúškovom období
 • ak študent nebude mať dosť bodov z kvízov na konci výčbovej časti semestra, môže v skúškovom období písať skúškovú písomku z celej látky zo semestra s max. možným ziskom 40 bodov, tieto body nahrádzajú všetky body, ktoré získal za kvízy počas semestra
 • ak študent nebude mať dosť bodov za praktické zadania na konci výučbovej časti semestra, môže v skúškovom období získať ďalšie body za doplňujúce praktické zadania, tieto body dopĺňajú všetky body, ktoré získal za praktické zadania počas semestra
 • v priebehu semestra sa môžu vyskytnúť príležitostné prémie, v ktorých je možné doplniť body za kvízy alebo za praktické zadania.
 • dochádzka: keďže predmet je evidovaný ako Kurz, neplatí ako v prípade prednášok, že účasť je nepovinná. Ale, keďže si uvedomujeme, že študenti majú niekedy dôležité povinnosti, alebo zdravotné situácie, ktoré potrebujú riešiť, je možné bez extra zdôvodnení vynechať jednu tretinu vyučovacích hodín, počítajúc tie týždne odkedy sa dochádzka eviduje. Aj tak Vás prosíme, aby ste vyučujúcich o svojej prípadnej neprítomnosti informovali.

Kalendár

 • v týždni od 12. februára : úvodné stretnutie, čitateľský denník (treba mať naštudované a už prvú hodinu bude kvíz):
  • 1 Dialogue 2
  • 2 Introduction (code) 17
 • kvíz 24.2. bude z týchto kapitol:
  • 3 Dialogue 1
  • 4 Processes 11
  • 5 Process API (code) 13
  • 6 Direct Execution 14
  • 7 CPU Scheduling 11
 • kvíz 3.3. bude z týchto kapitol:
  • 8 Multi-level Feedback 10
  • 9 Lottery Scheduling (code) 12
  • 10 Multi-CPU Scheduling 10
  • 11 Summary 2
 • kvíz 10.3. bude z týchto kapitol:
  • 12 Dialogue 2
  • 13 Address Spaces (code) 7
  • 14 Memory API 8
  • 15 Address Translation 13
  • 16 Segmentation 10
 • kvíz 17.3. bude z týchto kapitol:
  • 17 Free Space Management 16
  • 18 Introduction to Paging 12
  • 19 Translation Lookaside Buffers 13
  • 20 Advanced Page Tables 13
 • kvíz 24.3. bude z týchto kapitol:
  • 21 Swapping: Mechanisms 8
  • 22 Swapping: Policies 15
  • 23 Complete VM Systems 18
  • 24 Summary 3
 • kvíz 31.3. bude z týchto kapitol:
  • 25 Dialogue 2
  • 26 Concurrency and Threads 13
  • 27 Thread API 10
  • 28 Locks 20
  • 29 Locked Data Structures 14
 • kvíz 14.4. bude z týchto kapitol:
  • 30 Condition Variables 16
  • 31 Semaphores 18
  • 32 Concurrency Bugs 14
  • 33 Event-based Concurrency 10
  • 34 Summary 2
 • kvíz 21.4. bude z týchto kapitol:
  • 35 Dialogue 1
  • 36 I/O Devices 13
  • 37 Hard Disk Drives 14
  • o 38 RAID sme už hovorili na Systémovom programovaní, takže otázky v kvíze sem nebudú smerovať
  • 39 Files and Directories 26
 • kvíz 28.4. bude z týchto kapitol:
  • 40 File System Implementation 16
  • 41 Fast File System (FFS) 12
  • 42 FSCK and Journaling 18
  • 43 Log-structured File System (LFS) 13
 • kvíz 9.5. bude z týchto kapitol:
  • 44 Flash-based SSDs 19
  • 45 Data Integrity and Protection 11
  • 46 Summary 1
  • 47 Dialogue 2
  • 48 Distributed Systems 14
 • kvíz 12.5. bude z týchto kapitol:
  • 53 Intro Security 11
  • 54 Authentication 18
  • 55 Access Control 17
  • 57 Distributed 17

Literatúra


(Presmerované z Course:Operating Systems)