Neurónové siete pre počítačové videnie 2-AIN-268/19


Informačný list predmetu >


Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Viktor Kocur
Zuzana Černeková

Organizácia výučby

Druh výučby Deň Čas Miestnosť
Prednáška streda 11:30 M-XII

Materiály

Všetky materiály k prednáškam je možné nájsť na Githube

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Pre úspešné ukončenie predmetu je nutné absolvovať ústnu skúšku.

(Presmerované z Course:NSPV)