m (Literatúra: Fix odkazu na prednasky)
(Nový rozvrh, nové podmienky, reset noviniek)
Line 1: Line 1:
 
{{CourseHeader
 
{{CourseHeader
     | code = 1-AIN-412/15
+
     | code = 1-AIN-412
 
     | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 
     | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 
}}
 
}}
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;23. 5. 2017
+
;18. 2. 2018
:'''Využite možnosť konzultácií.''' Termín konzultačných hodín – '''streda 13:00–14:30''' – platí aj v posledný týždeň semestra a počas skúškového obdobia; navyše môžete prísť konzultovať '''v pondelky 12. a 19. júna o 13:00'''. Iný termín si môžete dohodnúť e-mailom.
+
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.
:Pripomíname, že je stále možné odovzdať '''bonusové praktické cvičenia''' [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv11 cv11] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv12 cv12] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/sat SAT solverový bonus], ktoré môžete konzultovať počas praktických cvičení 24. mája.
+
  
;3. 5. 2017
+
<!-- == Ocenenia == -->
: <p>V&nbsp;AIS sme vypísali [[#Termíny skúšok|'''termíny skúšok''']].</p><p>Na ''písomnú časť'' skúšky v&nbsp;riadnom termíne (5.&nbsp;júna 2017 o&nbsp;13:00 v&nbsp;posluchárni&nbsp;A) zapíšeme automaticky všetkých študentov, ktorí [[#tab-aktivity|získajú minimálny počet bodov]] zo všetkých aktivít z&nbsp;výučbovej časti semestra.</p><p>Na ''ústnu časť'' skúšky sa môžete zapísať v&nbsp;AIS. Poradie zapísania sa určuje poradie pri skúšaní.</p>
+
;24. 4. 2017
+
: Študentov navštevujúcich pondelkové teoretické cvičenia žiadame, aby si ich '''odpadnuté cvičenia 1.&nbsp;a&nbsp;8.&nbsp;mája nahradili v&nbsp;príslušný utorok''' na termíne podľa svojich možností (14:50 v&nbsp;M-VIII alebo 16:30 v&nbsp;M-XII).
+
 
+
<!-- [[#Archív noviniek|Archív noviniek…]] -->
+
 
+
== Ocenenia ==
+
 
+
;Najlepší riešitelia rozcvičiek
+
:M.F., P.M., Z.O., A.S., D.Š.
+
;Najlepší riešitelia teoretických domácich úloh
+
:P.M., Z.O., G.S., A.S., D.Š.
+
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
+
:T.B., A.N., Z.O., V.Š., M.V.
+
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==
Line 37: Line 22:
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2017/2018.</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018.
 +
* Minuloročná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].
  
 
== Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
 
== Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
  
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Praktické cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam, úlohy z cvičení] (na github.com).
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Sady úloh a praktické cvičenia, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
  
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
+
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh <!-- [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md -->odovzdávajte prostredníctvom github-u<!-- ] -->.
Dodržiavajte [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy].
+
<!-- Dodržiavajte [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy]. -->
  
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
Line 59: Line 45:
 
|pondelok
 
|pondelok
 
|11:30
 
|11:30
|B
+
|F2
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|-
 
|-
|rowspan="3" id="pondelkove-cvicenia"|Teoretické cvičenia
+
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
|3AIN*, 2AIN* [[#pondelkove-cvicenia-pozn|[↓]]]
+
|2AIN1
|pondelok
+
|utorok
|16:30
+
|13:10
|M-X
+
|F1-328
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|-
 
|-
Line 72: Line 58:
 
|utorok
 
|utorok
 
|14:50
 
|14:50
|M-VIII
+
|I-9
 
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
 
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
 
|-
 
|-
|2AIN1
+
|2AIN3
 
|utorok
 
|utorok
|16:30
+
|14:50
|M-XII
+
|F1-328
 
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
 
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
 
|-
 
|-
 
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
 
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
|2AIN1, 3AIN*
+
|2AIN2, 2AIN3
|streda
+
|utorok
|14:50
+
|16:30
 
|I-H6
 
|I-H6
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Juraj Holas]]
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Peter Gergel|Peter Gergeľ]]
 
|-
 
|-
|2AIN2
+
|2AIN1
 
|streda
 
|streda
 
|16:30
 
|16:30
|I-H3
+
|I-H6
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]], [[Viktor Kocur]]
 
|-
 
|-
 
|Konzultácie
 
|Konzultácie
 
|2AIN*, 3AIN*
 
|2AIN*, 3AIN*
 
|streda
 
|streda
|13:10–14:30
+
|13:10–14:40
 
|I-16, I-7
 
|I-16, I-7
 
|podľa možností
 
|podľa možností
 
|}
 
|}
  
<span id="pondelkove-cvicenia-pozn">[[#pondelkove-cvicenia|[↑]]]</span>&nbsp;'''Žiadame druhákov''', aby zvážili účasť na teoretických cvičeniach '''v&nbsp;pondelok''', aby sme mali okolo 12&nbsp;študentov na termín.
+
Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
Termín si vyberte '''do konca 2.&nbsp;týždňa semestra''' (5.&nbsp;marca).
+
 
+
Okrem konzultácií s vyučujúcimi v stredu medzi 13:10 a 14:30
+
môžete tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
+
  
 
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
 
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
Line 112: Line 94:
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
 +
* zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
 +
** <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>;
 +
* odovzdať riešenia všetkých sád úloh v určenom termíne (spravidla začiatok prednášky v nasledujúcom týždni) pri dodržaní [[#Pravidlá pre sady úloh|pravidiel pre sady úloh]];
 
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]];
 
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]];
 
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
 
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
Pritom musíte dodržať [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy].
 
  
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
Line 127: Line 111:
 
!colspan="2"|Aktivita          !! Max  !! Min  !! Poznámka
 
!colspan="2"|Aktivita          !! Max  !! Min  !! Poznámka
 
|-
 
|-
|rowspan="4"|Semester||Praktické cvičenia || 30   ||  15  ||
+
|rowspan="3"|Semester||Sady úloh – teoretická časť        || 20   ||  10  || Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
 
|-
 
|-
|Rozcvičky          || 10   ||   5  ||
+
|Sady úloh – praktická úloha || 30   || 15  ||
|-
+
|Domáce úlohy      || 10    ||  5  ||
+
 
|-
 
|-
 
|Midterm test            || 15    ||  5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
 
|Midterm test            || 15    ||  5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Line 158: Line 140:
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== Pravidlá pre sady úloh ===
 +
 +
====  Spolupráca ====
 +
 +
Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo
 +
riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť
 +
vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne
 +
na cvičeniach).
 +
 +
Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie.
 +
Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5)
 +
[https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].
 +
 +
==== Čitateľnosť a rozsah ====
 +
 +
Riešenia teoretickej časti sád úloh je potrebné vypracovať v čitateľnej forme a primerane malom rozsahu.
 +
Vyhradzujeme si právo vrátiť nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia,
 +
pričom 1-krát za semester má študent právo vrátené riešenie prepracovať a odovzdať znova do 3 dní.
 +
 +
====  Odovzdávanie praktických úloh ====
 +
 +
Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e.
 +
Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte
 +
svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).
 +
Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.
 +
 +
<!--
 
== Termíny skúšok ==
 
== Termíny skúšok ==
 +
 
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky.
 
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky.
 
{| class="table-responsive alternative"
 
{| class="table-responsive alternative"
Line 177: Line 189:
 
|piatok 23.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
 
|piatok 23.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
 
|}
 
|}
 
+
-->
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==
  
Line 188: Line 200:
 
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
  
== Archív noviniek ==
+
<!-- == Archív noviniek == -->
;25. 4. 2017
+
: V&nbsp;zadaní [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 4. teoretickej domácej úlohy (du04)], v&nbsp;časti&nbsp;b) sme zrušili úlohy (ii) a&nbsp;(iii). Bodová hodnota [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 du04] po tento zmene je 2&nbsp;body.
+
;24. 4. 2017
+
: V&nbsp;stredu '''26.&nbsp;apríla''' (dekanské voľno pre ŠVK) ponúkame '''rozšírené konzultácie''' k&nbsp;praktickým aj teoretickým otázkam: v&nbsp;čase 13:10–14:50 na I-7/I-16, v&nbsp;čase 14:50–16:30 v&nbsp;H-6.
+
;20. 4. 2017
+
: Termín odovzdania [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv09 9.&nbsp;praktického cvičenia (cv09)] sme posunuli na utorok 2.&nbsp;mája o&nbsp;23:59:59.
+
;14. 4. 2017
+
: Zverejnili sme zadanie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/du04 4.&nbsp;teoretickej domácej úlohy].
+
;11. 4. 2017
+
: '''Opravný test''' (midterm) sa koná v piatok '''28.&nbsp;apríla o&nbsp;11:30''' v&nbsp;posluchárni&nbsp;A.
+
;8. 4. 2017
+
: Termín odovzdania 7.&nbsp;praktického cvičenia (cv07) sme posunuli na štvrtok 13.&nbsp;apríla o&nbsp;23:59:59.
+
;21. 3. 2017
+
: '''Test''' (midterm) sa koná v piatok '''7.&nbsp;apríla o&nbsp;12:30 v&nbsp;posluchárni&nbsp;A'''.
+
;8. 3. 2017
+
: Pridali sme [[#Rozvrh výučby|termín konzultácií]] a&nbsp;upozornenie na [[#Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály|pravidlá pre praktické cvičenia a&nbsp;domáce úlohy]].
+
;10. 2. 2017
+
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 20. februára. '''Nižšie uvedené informácie sú predbežné.''' Oficiálne podmienky absolvovania oznámime na prednáške a následne aktualizujeme na tejto stránke.
+

Revision as of 01:06, 19 February 2018

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

18. 2. 2018
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.


Literatúra

Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály

Sady úloh a praktické cvičenia, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u.

Rozvrh výučby a konzultácií

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 F2 Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 13:10 F1-328 Ján Kľuka
2AIN2 utorok 14:50 I-9 Martin Homola
2AIN3 utorok 14:50 F1-328 Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN2, 2AIN3 utorok 16:30 I-H6 Jozef Šiška, Peter Gergeľ
2AIN1 streda 16:30 I-H6 Ján Kľuka, Viktor Kocur
Konzultácie 2AIN*, 3AIN* streda 13:10–14:40 I-16, I-7 podľa možností

Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť Akademické podporné centrum KAI.

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

  • zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
    • okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti;
  • odovzdať riešenia všetkých sád úloh v určenom termíne (spravidla začiatok prednášky v nasledujúcom týždni) pri dodržaní pravidiel pre sady úloh;
  • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
  • celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity nepostačuje na absolvovanie predmetu.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Sady úloh – teoretická časť 20 10 Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
Sady úloh – praktická úloha 30 15
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre sady úloh

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.

Čitateľnosť a rozsah

Riešenia teoretickej časti sád úloh je potrebné vypracovať v čitateľnej forme a primerane malom rozsahu. Vyhradzujeme si právo vrátiť nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia, pričom 1-krát za semester má študent právo vrátené riešenie prepracovať a odovzdať znova do 3 dní.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

  • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
  • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412
Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne