(Novinky)
(Podmienky absolvovania)
Line 119: Line 119:
 
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
 
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
 
|-
 
|-
|Ústna skúška      || 10    ||  0  || Minimum pre uznanie ústnej skúšky: 3 body
+
|Ústna skúška      || 10    ||  0  || Nepovinná. Pri účasti je minimum pre uznanie ústnej skúšky 3 body.
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

Revision as of 18:44, 30 May 2016

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412/15

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

29. 5. 2016 a 30. 5. 2016
Ďalšie termíny skúškového (final) testu sme vypísali v AIS na:
 • utorok 7. júna 2016 o 15:30 v posluchárni A,
 • utorok 14. júna 2016 o 13:00 v posluchárni A.

Termín testu v utorok 31. mája sme zrušili.

Termíny (nepovinnej) ústnej skúšky sme vypísali v AIS na:
 • utorok 31. mája 2016 o 9:30 (5 študentov) a o 13:00 (9 študentov) – I-16,
 • utorok 7. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) a o 13:00 (6 študentov) – I-16,
 • utorok 14. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) – I-16.

V čase ústnych skúšok zapisujeme aj známky do indexov podľa upravenej stupnice hodnotenia.

Konzultácie:
 • pondelok 30. mája 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
 • pondelok 6. júna 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
 • pondelok 13. júna 2016 od 9:30 do 15:30 v I-16.
18. 5. 2016

Riadny termín skúškového (final) testu sme na prednáške dohodli na piatok 27. mája 2016 o 9:00 v posluchárni A.
Ústna skúška k riadnemu termínu začne v utorok 31. mája 2016 o 9:30 v miestnosti I-16. V tom čase bude tiež možné dať si zapísať známku do indexu.

Opravný termín final testu bude v utorok 31. mája 2016 o 13:00 v posluchárni F2. Ďalšie termíny oznámime s dostatočným predstihom.

Archív noviniek…

Literatúra

 • Vítězslav Švejdar. Logika: neúplnost, složitost a nutnost. Praha: Academia, 2002. Vo fakultnej knižnici; PDF. Errata.
 • Raymond M. Smullyan. Logika prvého rádu. Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. Vo fakultnej knižnici.

Materiály a odovzdávanie riešení úloh

Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam (na github.com).

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú prostredníctvom github-u. Postup vysvetlíme na cvičeniach.

Rozvrh výučby

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 14:50 M-VII Ján Kľuka
2AIN3 utorok 16:30 M-VII Martin Homola
2AIN2 streda 14:00 M-XII Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN1, 2AIN3 streda 14:50 I-H6 Jozef Šiška, Ján Kľuka
2AIN2 štvrtok 8:10 I-H3 Jozef Šiška

Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku, inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.

Rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť obe z nasledujúcich podmienok:

 • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
 • celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Praktické cvičenia 30 15
Rozcvičky 10 5
Domáce úlohy 10 5
Midterm 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Final 25 10 Opraviteľný ako skúška
Ústna skúška 10 0 Nepovinná. Pri účasti je minimum pre uznanie ústnej skúšky 3 body.
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
90 86 A
80 77 B
70 68 C
60 59 D
50 50 E

Ocenenia

Najlepší riešitelia rozcvičiek
Najlepší riešitelia domácich úloh
Najlepší riešitelia praktických cvičení

Archív noviniek

21. 4. 2016
V týždňoch od 25. apríla do 6. mája bude prednášať dr. Šiška, budú sa konať praktické cvičenia, ale nie teoretické cvičenia. Ako sme oznámili na prednáške, ostatní vyučujúci budú v tomto čase na zahraničnej konferencii.
Vytvorili sme vo vašich repozitároch vetvu s priečinkom pre elektronické odovzdanie 4. domácej úlohy; obsahuje aj jej zadanie.
Sprístupnili sme doterajšie prednášky a zadania teoretických cvičení v repozitároch na githube..
12. 4. 2016
Opravný midterm sa uskutoční v utorok 19. apríla o 18:10 v posluchárni F1. Na opravný midterm je potrebné prihlásiť sa cez AIS v čase od utorka 12. apríla 12:00 do pondelka 18. apríla 13:10.
Pre študentov prihlásených na opravný midterm k 18. aprílu 13:10 platí hodnotenie, ktoré z neho získajú (aj keby bolo nižšie ako ich hodnotenie z riadneho midtermu alebo nulové z dôvodu neúčasti).
Vytvorili sme vo vašich repozitároch vetvu s priečinkom pre elektronické odovzdanie 3. domácej úlohy.
21. 3. 2016
Midterm z Matematiky 4 prebehne v stredu 6. apríla 2016 o 18:10 v posluchárni A.
Teoretické cvičenia krúžkov 2AIN1 a 2AIN3, ktoré by odpadli v utorok 29. marca, sa nahrádzajú vopred, na praktických cvičeniach v stredu 23. marca o 14:50. Stretneme sa v H6 a rozdelíme sa podľa krúžkov.
18. 3. 2016
Opravili a spresnili sme zadanie 2. domácej úlohy. Vytvorili sme vo vašich repozitároch vetvu s priečinkom pre jej elektronické odovzdanie. Termín odovzdania sme posunuli na 30. marca 2016. Detaily nájdete v zadaní.
6. 3. 2016
Zverejnili sme naše témy ročníkových projektov.
Vytvorili sme vo Vašich repozitároch priečinok a vetvu pre elektronické odovzdanie 1. domácej úlohy.
15. 2. 2016
Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.