(Základný obsah)
Line 2: Line 2:
 
= Matematika (4) – <br>Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>=
 
= Matematika (4) – <br>Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>=
  
== Výučba ==
+
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
  
== Materiály ==
+
[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-412_15.html Informačný list predmetu]
 +
 
 +
== Novinky ==
 +
 
 +
;15. 2. 2016
 +
: Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.
 +
 
 +
== Literatúra ==
 +
 
 +
* <cite>Logika : Neúplnost, složitost a nutnost.</cite> Vítězslav Švejdar. Praha : Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]; [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF].
 +
* <cite>Logika prvého rádu.</cite> Raymond M. Smullyan ; z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava : Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]
 +
 
 +
== Materiály a odovzdávanie riešení úloh ==
 +
 
 +
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam] (gitlab.com)
 +
 
 +
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú cez git-ové repozitáre na gitlab.com. Podrobnosti vysvetlíme na cvičeniach.
 +
 
 +
== Výučba ==
 +
{| class="alternative"
 +
!Druh výučby
 +
!Krúžky
 +
!Deň
 +
!Čas
 +
!Miesto
 +
!Vyučujúci
 +
|-
 +
|Prednášky
 +
|2AIN*
 +
|pondelok
 +
|11:30
 +
|B
 +
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 +
|-
 +
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
 +
|2AIN1
 +
|utorok
 +
|14:50
 +
|M-VII
 +
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 +
|-
 +
|2AIN3
 +
|utorok
 +
|16:30
 +
|M-VII
 +
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
 +
|-
 +
|2AIN2
 +
|streda
 +
|14:00
 +
|M-XII
 +
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
 +
|-
 +
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
 +
|2AIN1,2AIN3
 +
|streda
 +
|14:50
 +
|I-H6
 +
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 +
|-
 +
|2AIN2
 +
|štvrtok
 +
|8:10
 +
|I-H3
 +
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]]
 +
|}
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  
 +
Na absolvovanie predmetu je potrebné z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci '''Min''' a celkovo získať aspoň 50 bodov. Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.
 +
 +
<div class="row">
 +
<div class="col-md-6">
 +
{| class="alternative"
 +
|+Aktivity
 +
! Aktivita          !! Max  !! Min  !! Poznámka
 +
|-
 +
|Praktické cvičenia || 30    ||  15  ||
 +
|-
 +
|Rozcvičky          || 10    ||  5  ||
 +
|-
 +
|Domáce úlohy      || 10    ||  5  ||
 +
|-
 +
|Midterm            || 15    ||  5  || Opraviteľný o týždeň-dva
 +
|-
 +
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
 +
|-
 +
|Ústna skúška      || 10    ||  0  || Minimum pre uznanie ústnej skúšky: 3 body
 +
|}
 +
</div>
 +
<div class="col-md-6">
 +
{| class="alternative"
 +
|+Hodnotenie
 +
! Bodové hodnotenie !! Známka 
 +
|-
 +
| ≥ 90              || A     
 +
|-
 +
| ≥ 80              || B     
 +
|-
 +
| ≥ 70              || C     
 +
|-
 +
| ≥ 60              || D     
 +
|-
 +
| ≥ 50              || E     
 +
|}
 +
</div>
 +
</div>
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 16:23, 17 February 2016

Matematika (4) –
Logika pre informatikov 1-AIN-412/15

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

15. 2. 2016
Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.

Literatúra

  • Logika : Neúplnost, složitost a nutnost. Vítězslav Švejdar. Praha : Academia, 2002. Vo fakultnej knižnici; PDF.
  • Logika prvého rádu. Raymond M. Smullyan ; z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava : Alfa, 1979. Vo fakultnej knižnici

Materiály a odovzdávanie riešení úloh

Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam (gitlab.com)

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú cez git-ové repozitáre na gitlab.com. Podrobnosti vysvetlíme na cvičeniach.

Výučba

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 14:50 M-VII Ján Kľuka
2AIN3 utorok 16:30 M-VII Martin Homola
2AIN2 streda 14:00 M-XII Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN1,2AIN3 streda 14:50 I-H6 Jozef Šiška, Ján Kľuka
2AIN2 štvrtok 8:10 I-H3 Jozef Šiška

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min a celkovo získať aspoň 50 bodov. Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Praktické cvičenia 30 15
Rozcvičky 10 5
Domáce úlohy 10 5
Midterm 15 5 Opraviteľný o týždeň-dva
Final 25 10 Opraviteľný ako skúška
Ústna skúška 10 0 Minimum pre uznanie ústnej skúšky: 3 body
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E