(Novinky: Konzultacie)
(Reset pre LS 2018/19)
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;29.5.2018
+
;17. 2. 2019
: Aj počas skúškového obdobia platí termín '''konzultácií''' zo semestra ('''streda 13:10–14:30'''). Môžete si s nami dohodnúť aj iný termín, ideálne viac študentov naraz.
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]].
;15.5.2018
+
: Vypísali sme [[#terminy|termíny skúšky]].
+
;18. 4. 2018
+
: '''Opravný/náhradný termín midtermu''' bude vo '''štvrtok 26. apríla o 18:10''' v posluchárni '''B'''. Na termín je '''nutné prihlásiť sa v AIS'''. Študentov, ktorí mali z riadneho termínu menej ako 5 bodov alebo chýbali, sme už zapísali my.
+
: '''Náhradu teoretických cvičení z 1. a 8. mája pre tretiakov''', ktorí ju nemôžu absolvovať v stredy, sme na prednáške dohodli na '''piatky 4. a 11. mája o 9:50 v F1-328''' (Kľuka).
+
;19. 3. 2018
+
: '''Midterm test''' bude v utorok 10. apríla o 18:10 v posluchárni A
+
: '''Zrušili sme''' praktické cvičenia v stredu o 16:30 (po dohode na prednáške); využívajte cvičenia v utorok o 18:10.
+
: '''Náhradu cvičení z 1. a 8. mája''' sme dohodli na '''stredy 2. a 9. mája''' nasledovne:
+
:* 14:50 <del>M-I</del> <ins>H-6</ins> – krúžok 2AIN1, cvičiaci J. Kľuka
+
:* 16:30 M-IX – krúžok 2AIN2, cvičiaci M. Homola
+
:* 16:30 M-XI – krúžok 2AIN3, cvičiaca J. Pukancová
+
;21. 2. 2018
+
: Upravili sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania predmetu]].
+
;18. 2. 2018
+
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.
+
 
+
<!-- == Ocenenia == -->
+
  
 
== Sady úloh a ďalšie materiály ==
 
== Sady úloh a ďalšie materiály ==
Line 45: Line 27:
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2017/2018.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF].
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2018/2019.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
** <small>Minuloročná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
+
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
  
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
{| class="table-responsive alternative"
 
!Druh výučby
 
!Krúžky
 
!Deň
 
!Čas
 
!Miesto
 
!Vyučujúci
 
|-
 
|Prednášky
 
|2AIN*
 
|pondelok
 
|11:30
 
|F2
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|-
 
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
 
|2AIN1
 
|utorok
 
|13:10
 
|F1-328
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|-
 
|2AIN2
 
|utorok
 
|14:50
 
|I-9
 
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
 
|-
 
|2AIN3
 
|utorok
 
|14:50
 
|F1-328
 
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
 
|-
 
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
 
|<ins>2AIN1, </ins>2AIN2, 2AIN3
 
|utorok
 
|16:30
 
|I-H6
 
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Peter Gergel|Peter Gergeľ]]<ins>, [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], [[Viktor Kocur]]</ins>
 
|-
 
|<del>2AIN1</del>
 
|<del>streda</del>
 
|<del>14:50</del>
 
|<del>I-H6</del>
 
|<del>[[Jan Kluka|Ján Kľuka]], [[Viktor Kocur]]</del>
 
|-
 
|Konzultácie
 
|2AIN*
 
|streda
 
|13:10–14:40
 
|I-16, I-7
 
|podľa možností
 
|}
 
 
Na teoretické cvičenia odporúčame doniesť si zariadenie na čítanie elektronických materiálov k predmetu (notebook, tablet, príp. inteligentný telefón).
 
 
Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
 
 
 
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
 
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
  
Line 113: Line 36:
  
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
# Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
 
#* <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
 
# Získať aspoň 50%-né hodnotenie z&nbsp;teoretickej časti '''každej''' sady úloh pri dodržaní termínov odovzdania a [[#pravidla-uloh|pravidiel pre sady úloh]].
 
#* Nedostatočné, nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia vrátime.
 
#* Študent(ka) má '''2-krát''' za semester právo vrátené riešenie '''prepracovať''' a&nbsp;znova odovzdať do 3&nbsp;dní.
 
# Z každej ďalšej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]].
 
# Celkovo získať aspoň 50 bodov. Súčet miním '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu!
 
  
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].  
+
# Splniť počas výučbovej časti semestra '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
 +
#* Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
 +
#* Úspešne vyriešiť '''všetky''' hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre sady úloh]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', avšak študent smie opraviť riešenia '''najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh'''.
 +
# Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 +
# Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 +
# Celkovo získať aspoň 50 bodov.
  
 +
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 +
 +
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 +
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov .
 +
* Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-md-8">
 
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
!colspan="2"|Aktivita         !! Max   !! Min  !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Povolené opravy !! Poznámka
 
|-
 
|-
|rowspan="3"|Semester||Sady úloh – teoretická časť        || 20    || 50&nbsp;% z&nbsp;'''každej''' sady úloh || Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3 ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Sady úloh – praktická časť || 30    || 15  || Počíta sa 10 najvyššie hodnotených úloh
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3
 
|-
 
|-
|Midterm test           || 15    ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||class="text-right"| — || Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
 
|-
 
|-
|rowspan="2"|Skúška ||Final test              || 25   || 10  ||rowspan="2"|Písomnú (final test) a&nbsp;ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 25 ||class="text-right"| — ||
 
|-
 
|-
|Ústna skúška       || 10   ||
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 +
|-
 +
|Písomná časť ||class="text-right"| 30 ||class="text-right"| 15 ||
 +
|-
 +
|Ústna skúška ||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 10 || Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-md-4">
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
Line 158: Line 89:
 
</div>
 
</div>
  
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre sady úloh</span> ===
+
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
  
;Spolupráca
+
<dl>
:Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ''ako'' niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
+
<dt>Úspešnosť a hodnotenie úloh</dt>
:Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].
+
<dd>
;Odovzdávanie praktických úloh
+
* Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;.
:Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
+
* Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.
:* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
+
* '''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.
:* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
+
* Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.
Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.
+
</dd>
 +
<dt>Opravovanie úloh</dt>
 +
<dd>
 +
* '''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné. Druhé, prípadne ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa nepočíta do limitu z nasledujúceho bodu.
 +
* Počas semestra smie každý študent opravovať '''najviac 3 teoretické a najviac 3 praktické úlohy'''. Prekročenie tohto limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške.
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ''ako'' niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
  
 +
Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].
 +
</dd>
 +
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 +
Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.
 +
</dd>
 +
</dl>
 +
<!--
 
== Termíny skúšok ==
 
== Termíny skúšok ==
  
Line 192: Line 142:
 
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 
|}
 
|}
 
+
-->
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==
  

Revision as of 00:03, 18 February 2019

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

17. 2. 2019
Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme podmienky absolvovania.

Sady úloh a ďalšie materiály

Sady úloh, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických častí sád úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre sady úloh.

Literatúra

Rozvrh výučby a konzultácií

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť počas výučbovej časti semestra podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.
  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa pravidiel pre sady úloh. Neúšpešné riešenie je nutné opraviť, avšak študent smie opraviť riešenia najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh.
 2. Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 3. Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 4. Celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov .
 • Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Povolené opravy Poznámka
Teoretické úlohy 20 3 Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 20 3
Midterm test 10 Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
Bonusy ~ 25
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Písomná časť 30 15
Ústna skúška 20 10 Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť a hodnotenie úloh
 • Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} ∪ 〈1, 2〉.
 • Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.
 • Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.
 • Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a formálne nekvalitné riešenia.
Opravovanie úloh
 • Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné. Druhé, prípadne ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa nepočíta do limitu z nasledujúceho bodu.
 • Počas semestra smie každý študent opravovať najviac 3 teoretické a najviac 3 praktické úlohy. Prekročenie tohto limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške.
Spolupráca
Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach). Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.
Odovzdávanie praktických úloh
Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).
Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412
Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne