(Predbežná verzia pre rok 2017)
(Rozvrh výučby)
Line 28: Line 28:
  
 
== Rozvrh výučby ==
 
== Rozvrh výučby ==
{| class="alternative table-responsive"
+
{| class="table-responsive alternative"
 
!Druh výučby
 
!Druh výučby
 
!Krúžky
 
!Krúžky
Line 43: Line 43:
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|-
 
|-
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
+
|rowspan="3" id="pondelkove-cvicenia"|Teoretické cvičenia
|3AIN*, 2AIN*
+
|3AIN*, 2AIN* [[#pondelkove-cvicenia-pozn|[↓]]]
 
|pondelok
 
|pondelok
 
|16:30
 
|16:30
 
|M-X
 
|M-X
|TBA<!-- [[Martin Homola|Martin Homola]] -->
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|-
 
|-
 
|2AIN2
 
|2AIN2
Line 54: Line 54:
 
|14:50
 
|14:50
 
|M-VIII
 
|M-VIII
|TBA<!-- [[Jan Kluka|Ján Kľuka]] -->
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
 
|-
 
|-
 
|2AIN1
 
|2AIN1
Line 60: Line 60:
 
|16:30
 
|16:30
 
|M-XII
 
|M-XII
|TBA<!-- [[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]] -->
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
 
|-
 
|-
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
+
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
 
|2AIN1, 3AIN*
 
|2AIN1, 3AIN*
 
|streda
 
|streda
Line 74: Line 74:
 
|I-H3
 
|I-H3
 
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 +
|-
 +
|Konzultácie
 +
|2AIN*, 3AIN*
 +
|TBA
 +
|TBA
 +
|I-16, I-7
 +
|podľa možností, vždy aspoň jeden
 
|}
 
|}
  
<!--
+
<span id="pondelkove-cvicenia-pozn">[[#pondelkove-cvicenia|[↑]]]</span>&nbsp;'''Žiadame druhákov''', aby zvážili účasť na teoretických cvičeniach '''v&nbsp;pondelok''', aby sme mali okolo 12&nbsp;študentov na termín.
'''Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku''', inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.
+
Termín si vyberte '''do konca 2.&nbsp;týždňa semestra''' (5.&nbsp;marca).
* 2AIN1: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN1 rozvrh];
+
 
* 2AIN2: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN2 rozvrh];
+
Termín konzultácií oznámime najneskôr v&nbsp;3.&nbsp;týždni semestra.
* 2AIN3: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN3 rozvrh].
+
Odporúčame tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
 +
 
 +
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
  
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
 
-->
 
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  

Revision as of 17:19, 18 February 2017

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412/15

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

10. 2. 2017
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 20. februára. Nižšie uvedené informácie sú predbežné. Oficiálne podmienky absolvovania oznámime na prednáške a následne aktualizujeme na tejto stránke.


Literatúra

  • Vítězslav Švejdar. Logika: neúplnost, složitost a nutnost. Praha: Academia, 2002. Vo fakultnej knižnici; PDF. Errata.
  • Raymond M. Smullyan. Logika prvého rádu. Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. Vo fakultnej knižnici.
  • Michael Genesereth and Eric Kao. Introduction to Logic, Second Edition. Morgan & Claypool, 2013. PDF.
  • Chiara Ghidini and Luciano Serafini. Mathematical Logic Exercises. PDF.

Materiály a odovzdávanie riešení úloh

Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam (na github.com).

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú prostredníctvom github-u. Postup vysvetlíme na cvičeniach.

Rozvrh výučby

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 3AIN*, 2AIN* [↓] pondelok 16:30 M-X Ján Kľuka
2AIN2 utorok 14:50 M-VIII Martin Homola
2AIN1 utorok 16:30 M-XII Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN1, 3AIN* streda 14:50 I-H6 Jozef Šiška, Juraj Holas
2AIN2 streda 16:30 I-H3 Jozef Šiška, Ján Kľuka
Konzultácie 2AIN*, 3AIN* TBA TBA I-16, I-7 podľa možností, vždy aspoň jeden

[↑] Žiadame druhákov, aby zvážili účasť na teoretických cvičeniach v pondelok, aby sme mali okolo 12 študentov na termín. Termín si vyberte do konca 2. týždňa semestra (5. marca).

Termín konzultácií oznámime najneskôr v 3. týždni semestra. Odporúčame tiež využiť Akademické podporné centrum KAI.

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť obe z nasledujúcich podmienok:

  • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
  • celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity nepostačuje na absolvovanie predmetu.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Praktické cvičenia 30 15
Rozcvičky 10 5
Domáce úlohy 10 5
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Ocenenia

Najlepší riešitelia rozcvičiek
Najlepší riešitelia domácich úloh
Najlepší riešitelia praktických cvičení