(Literatúra)
 
(18 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;15. 2. 2021
+
;14. 2. 2022
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21. Aktualizovali sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Pridajte sa do tímu [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89657f8ee5c4a02b1a6106694c2118f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5140f912-cb48-457a-981a-1223aaf1878a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412].
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
 +
: Prednášky a praktické cvičenia tento rok vyučujeme spoločne s predmetom [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~mazak/vyucba/udml/ Úvod do matematickej logiky 1-INF-210].
 +
;9. 2. 2022
 +
: Aktualizujeme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Platné budú od utorka 15. 2. 2022, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.
  
 
== Úlohy a ďalšie materiály ==
 
== Úlohy a ďalšie materiály ==
Line 25: Line 28:
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
  
Online vyučujeme v tíme [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89657f8ee5c4a02b1a6106694c2118f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5140f912-cb48-457a-981a-1223aaf1878a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412] v MS Teams.
+
Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára.
Študenti zapísaní v AIS k 12. februáru 2021 dostali prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
+
Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
  
{| class="alternative" id="tab-rozvrh" style="margin-bottom: 10px;"
+
Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.
|+Rozvrh
+
 
! Druh výučby !! Deň !! Čas !! Poznámka
+
<i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> [https://candle.fmph.uniba.sk/rozvrh/1-ain-412-lpi Rozvrh predmetu v Candle]
|-
+
 
| Prednášky || pondelok || 11:30–13:00 ||rowspan="3"| všetky krúžky a ročníky
+
Predmet má teoretické cvičenia (v utorok) aj praktické cvičenia (v stredu alebo vo štvrtok).
|-
+
| Teoretické cvičenia || utorok || 16:30–18:00
+
|-
+
| Praktické cvičenia || streda || 16:30–18:00
+
|-
+
| Konzultácie || štvrtok || 14:00–15:30 || '''predbežne''' (dohodneme počas prvého týždňa semestra)
+
|}
+
  
Konzultácie si výnimočne môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
+
Ako cvičenie sú v rozvrhu zaradené aj konzultácie (štvrtok o 13:10). Výnimočne si môžete konzultácie [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
Line 47: Line 43:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
  
# Splniť do 19. 5. 2021 (do 5 dní po skončení výučbovej časti) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
+
# Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti semestra) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku], čl. 4, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p> <p>Buďte '''pripravení reagovať''' na otázky cvičiacich so zapnutou kamerou, mikrofónom a prípadne aj zdieľaním obrazovky. Neospravedlnená neúčasť na cvičení alebo neschopnosť zareagovať aspoň hlasovo znamená stratu jedného „života“.</p>
+
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijný poriadok]) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p>
#* <p>Úspešne vyriešiť '''hodnotenú časť každej sady teoretických úloh''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné.</p> <p>Prvé neúspešné riešenie ktorejkoľvek sady teoretických úloh znamená stratu jedného „života“. Za prípadné opakované neúspešné riešenia tej istej úlohy „život“ nestrácate.</p>
+
#* Úspešne vyriešiť '''všetky hodnotené teoretické úlohy''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]] '''nestratiť''' pritom všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
#* '''Nestratiť''' všetkých 5 „životov“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
+
 
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
 
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
Line 66: Line 61:
 
!Semestrálna aktivita          !! Maximum  !! Minimum  !!  Poznámka
 
!Semestrálna aktivita          !! Maximum  !! Minimum  !!  Poznámka
 
|-
 
|-
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 24 || každá 1 bod ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 5 × 4 = 20 || každá 2 body ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 10 × 2 = 20 ||
 
|-
 
|-
 
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||  || Žiadne minimum, nemožno opraviť
 
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||  || Žiadne minimum, nemožno opraviť
Line 76: Line 71:
 
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Písomná časť ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme
+
| Skúška ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme začiatkom mája
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
Line 100: Line 95:
  
 
<dl>
 
<dl>
<dt>Úspešnosť a hodnotenie sád úloh</dt>
+
<dt>Úspešnosť hodnotených teoretických úloh</dt>
 
<dd>
 
<dd>
<p>Riešenie každej sady úloh budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna sada môže obsahovať viacero (aj nehodnotených) úloh. Hodnotené úlohy budú jasne vyznačené.</p>
+
<p>Za riešenie hodnotenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} &cup; &lang;2, 4&rang;. '''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.</p>
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä neodovzdané, neskoro odovzdané, chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
+
<p>Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia. Neodovzdanie riešenia do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.</p>
 
</dd>
 
</dd>
<dt>Opravovanie sád teoretických úloh</dt>
+
<dt>Opravovanie teoretických úloh</dt>
 
<dd>
 
<dd>
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi a najneskôr do 19. 5. 2021 (5 dní po konci výučbovej časti semestra).</p>
+
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.</p>
<p>Za prvé neúspešné riešenie sady  teoretických úloh študent stratí 1 „život“. Druhé a ďalšie neúspešné riešenia tej istej sady už k strate životov nevedú. Všetky sady úloh však musia byť úspešne opravené najneskôr 19. 5. 2021.</p>
+
<p>Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.</p>
 
</dd>
 
</dd>
 
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>
 
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>
 
<dd>
 
<dd>
<p>Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je veľmi ťažké úspešne absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.</p>
+
<p>Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je ale veľmi ťažké absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.</p>
</dd>
+
<dt>Spolupráca</dt>
+
<dd>
+
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
+
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 12, ods. (12) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku].</p>
+
 
</dd>
 
</dd>
 
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
Line 125: Line 115:
 
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku].</p>
 
</dd>
 
</dd>
 
</dl>
 
</dl>
Line 170: Line 165:
 
* Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy <cite>[https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf Language, Proof and Logic. The Second Edition.]</cite> Stanford, CA: CSLI Publications, 2011. [https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf PDF].
 
* Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy <cite>[https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf Language, Proof and Logic. The Second Edition.]</cite> Stanford, CA: CSLI Publications, 2011. [https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://dai.fmph.uniba.sk/courses/lpi/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2019/2020.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. [https://dai.fmph.uniba.sk/courses/lpi/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
+
* Ján Kľuka, Ján Mazák. <cite>[https://fmfi-uk-1-ain-412.github.io/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2020/2021.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. [https://fmfi-uk-1-ain-412.github.io/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
 
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
 
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
  
 
<!-- == Archív noviniek == -->
 
<!-- == Archív noviniek == -->

Latest revision as of 13:40, 8 March 2022

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

14. 2. 2022
Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
Prednášky a praktické cvičenia tento rok vyučujeme spoločne s predmetom Úvod do matematickej logiky 1-INF-210.
9. 2. 2022
Aktualizujeme podmienky absolvovania. Platné budú od utorka 15. 2. 2022, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Kurz vychádza z nižšie uvedenej literatúry.

Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Rozvrh výučby a konzultácií

Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára. Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.

Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.

 Rozvrh predmetu v Candle

Predmet má teoretické cvičenia (v utorok) aj praktické cvičenia (v stredu alebo vo štvrtok).

Ako cvičenie sú v rozvrhu zaradené aj konzultácie (štvrtok o 13:10). Výnimočne si môžete konzultácie dohodnúť s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti semestra) podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď študijný poriadok) a 1 neospravedlnenej neúčasti.

  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické úlohy podľa pravidiel pre úlohynestratiť pritom všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 2. Úspešne absolvovať skúšku, teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 3. Získať celkovo aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov.
 • Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Minimum Poznámka
Teoretické úlohy 5 × 4 = 20 každá 2 body Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 10 × 2 = 20
Midterm test 10 Žiadne minimum, nemožno opraviť
Bonusy ~ 10
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Skúška 50 25 Formu skúšky upresníme začiatkom mája
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť hodnotených teoretických úloh

Za riešenie hodnotenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} ∪ 〈2, 4〉. Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.

Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a formálne nekvalitné riešenia. Neodovzdanie riešenia do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.

Opravovanie teoretických úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.

Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.

Opravovanie praktických úloh

Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je ale veľmi ťažké absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa študijného poriadku.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412

Literatúra