(Pravidlá pre úlohy)
(Literatúra)
 
(34 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;17. 2. 2019
+
;14. 2. 2022
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]].
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
 +
: Prednášky a praktické cvičenia tento rok vyučujeme spoločne s predmetom [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~mazak/vyucba/udml/ Úvod do matematickej logiky 1-INF-210].
 +
;9. 2. 2022
 +
: Aktualizujeme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Platné budú od utorka 15. 2. 2022, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.
  
 
== Úlohy a ďalšie materiály ==
 
== Úlohy a ďalšie materiály ==
Line 18: Line 21:
 
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
 
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
  
Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
+
Kurz vychádza z nižšie uvedenej [[#Literatúra|literatúry]].
 +
 
 +
Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
 
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
 
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
  
== Literatúra ==
+
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
  
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
+
Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára.
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
+
Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
+
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2018/2019.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
+
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
+
  
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
+
Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
  
'''Konzultačné hodiny:''' štvrtok 11:30–13:00 v miestnosti I-7. Výnimočne sa môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi na inom termíne.
+
<i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> [https://candle.fmph.uniba.sk/rozvrh/1-ain-412-lpi Rozvrh predmetu v Candle]
  
Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
+
Predmet má teoretické cvičenia (v utorok) aj praktické cvičenia (v stredu alebo vo štvrtok).
 +
 
 +
Ako cvičenie sú v rozvrhu zaradené aj konzultácie (štvrtok o 13:10). Výnimočne si môžete konzultácie [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
Line 41: Line 43:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
  
# Splniť počas '''výučbovej časti''' semestra (teda do 15. 5. 2020) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
+
# Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti semestra) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
#* Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
+
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijný poriadok]) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p>
#* Úspešne vyriešiť '''všetky''' hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné. Avšak študent smie opravovať riešenia '''najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh'''.
+
#* Úspešne vyriešiť '''všetky hodnotené teoretické úlohy''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]] '''nestratiť''' pritom všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
# Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
+
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
# Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
+
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
# Celkovo získať aspoň 50 bodov.
+
  
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
Line 52: Line 53:
 
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
* Súťaž SAT solverov .
+
* Súťaž SAT solverov.
* Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
+
* Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
 
<div class="col-sm-9">
 
<div class="col-sm-9">
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
+
{| class="alternative" id="tab-aktivity" style="margin-bottom: 10px;"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
!Semestrálna aktivita          !! Maximum  !! Povolené opravy !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita          !! Maximum  !! Minimum  !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 24 ||class="text-right"| 3 ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 5 × 4 = 20 || každá 2 body ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 10 × 2 = 20 ||
 
|-
 
|-
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||class="text-right"| || Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 || || Žiadne minimum, nemožno opraviť
 
|-
 
|-
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 25 ||class="text-right"| — ||
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 10 || ||
 
|-
 
|-
 
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Písomná časť ||class="text-right"| 30 ||class="text-right"| 15 ||
+
| Skúška ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme začiatkom mája
|-
+
|Ústna skúška ||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 10 || Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
+
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-3">
 
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto; margin-bottom: 10px;"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
Line 96: Line 95:
  
 
<dl>
 
<dl>
<dt>Úspešnosť a hodnotenie úloh</dt>
+
<dt>Úspešnosť hodnotených teoretických úloh</dt>
 
<dd>
 
<dd>
<p>Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.</p>
+
<p>Za riešenie hodnotenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} &cup; &lang;2, 4&rang;. '''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.</p>
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
+
<p>Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia. Neodovzdanie riešenia do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.</p>
 
</dd>
 
</dd>
<dt>Opravovanie úloh</dt>
+
<dt>Opravovanie teoretických úloh</dt>
 
<dd>
 
<dd>
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a to najneskôr 15. 5. 2020 (koniec výučbovej časti semestra). Počas semestra smie každý študent opravovať riešenia '''najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh'''.</p>
+
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.</p>
<p>Prekročenie uvedeného limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške. Druhé a ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu na počet opráv nepočíta. Všetky úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 15. 5. 2020.</p>
+
<p>Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.</p>
 
</dd>
 
</dd>
<dt>Spolupráca</dt>
+
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>
 
<dd>
 
<dd>
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
+
<p>Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je ale veľmi ťažké absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.</p>
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].</p>
+
 
</dd>
 
</dd>
 
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
Line 117: Line 115:
 
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku].</p>
 
</dd>
 
</dd>
 
</dl>
 
</dl>
Line 125: Line 128:
  
 
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
{| class="table-responsive alternative" id="terminy"
+
{| class="table-responsive alternative" id="terminy" style="margin-bottom: 10px;"
 
|+Termíny skúšok
 
|+Termíny skúšok
 
!Termín
 
!Termín
Line 154: Line 157:
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 +
 +
== Literatúra ==
 +
 +
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
 +
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
 +
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 +
* Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy <cite>[https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf Language, Proof and Logic. The Second Edition.]</cite> Stanford, CA: CSLI Publications, 2011. [https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf PDF].
 +
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 +
* Ján Kľuka, Ján Mazák. <cite>[https://fmfi-uk-1-ain-412.github.io/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2020/2021.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. [https://fmfi-uk-1-ain-412.github.io/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
 +
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
  
 
<!-- == Archív noviniek == -->
 
<!-- == Archív noviniek == -->

Latest revision as of 14:40, 8 March 2022

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

14. 2. 2022
Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
Prednášky a praktické cvičenia tento rok vyučujeme spoločne s predmetom Úvod do matematickej logiky 1-INF-210.
9. 2. 2022
Aktualizujeme podmienky absolvovania. Platné budú od utorka 15. 2. 2022, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Kurz vychádza z nižšie uvedenej literatúry.

Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Rozvrh výučby a konzultácií

Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára. Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.

Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.

 Rozvrh predmetu v Candle

Predmet má teoretické cvičenia (v utorok) aj praktické cvičenia (v stredu alebo vo štvrtok).

Ako cvičenie sú v rozvrhu zaradené aj konzultácie (štvrtok o 13:10). Výnimočne si môžete konzultácie dohodnúť s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti semestra) podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď študijný poriadok) a 1 neospravedlnenej neúčasti.

  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické úlohy podľa pravidiel pre úlohynestratiť pritom všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 2. Úspešne absolvovať skúšku, teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 3. Získať celkovo aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov.
 • Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Minimum Poznámka
Teoretické úlohy 5 × 4 = 20 každá 2 body Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 10 × 2 = 20
Midterm test 10 Žiadne minimum, nemožno opraviť
Bonusy ~ 10
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Skúška 50 25 Formu skúšky upresníme začiatkom mája
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť hodnotených teoretických úloh

Za riešenie hodnotenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} ∪ 〈2, 4〉. Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.

Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a formálne nekvalitné riešenia. Neodovzdanie riešenia do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.

Opravovanie teoretických úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.

Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.

Opravovanie praktických úloh

Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je ale veľmi ťažké absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa študijného poriadku.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412

Literatúra