(Novinky: Konzultacie)
(Literatúra)
 
(45 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;29.5.2018
+
;14. 2. 2022
: Aj počas skúškového obdobia platí termín '''konzultácií''' zo semestra ('''streda 13:10–14:30'''). Môžete si s nami dohodnúť aj iný termín, ideálne viac študentov naraz.
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
;15.5.2018
+
: Prednášky a praktické cvičenia tento rok vyučujeme spoločne s predmetom [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~mazak/vyucba/udml/ Úvod do matematickej logiky 1-INF-210].
: Vypísali sme [[#terminy|termíny skúšky]].
+
;9. 2. 2022
;18. 4. 2018
+
: Aktualizujeme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Platné budú od utorka 15. 2. 2022, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.
: '''Opravný/náhradný termín midtermu''' bude vo '''štvrtok 26. apríla o 18:10''' v posluchárni '''B'''. Na termín je '''nutné prihlásiť sa v AIS'''. Študentov, ktorí mali z riadneho termínu menej ako 5 bodov alebo chýbali, sme už zapísali my.
+
: '''Náhradu teoretických cvičení z 1. a 8. mája pre tretiakov''', ktorí ju nemôžu absolvovať v stredy, sme na prednáške dohodli na '''piatky 4. a 11. mája o 9:50 v F1-328''' (Kľuka).
+
;19. 3. 2018
+
: '''Midterm test''' bude v utorok 10. apríla o 18:10 v posluchárni A
+
: '''Zrušili sme''' praktické cvičenia v stredu o 16:30 (po dohode na prednáške); využívajte cvičenia v utorok o 18:10.
+
: '''Náhradu cvičení z 1. a 8. mája''' sme dohodli na '''stredy 2. a 9. mája''' nasledovne:
+
:* 14:50 <del>M-I</del> <ins>H-6</ins> – krúžok 2AIN1, cvičiaci J. Kľuka
+
:* 16:30 M-IX – krúžok 2AIN2, cvičiaci M. Homola
+
:* 16:30 M-XI – krúžok 2AIN3, cvičiaca J. Pukancová
+
;21. 2. 2018
+
: Upravili sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania predmetu]].
+
;18. 2. 2018
+
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.
+
  
<!-- == Ocenenia == -->
+
== Úlohy a ďalšie materiály ==
  
== Sady úloh a ďalšie materiály ==
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
  
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Sady úloh, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
+
Kurz vychádza z nižšie uvedenej [[#Literatúra|literatúry]].
  
Riešenia praktických častí sád úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
+
Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
Dodržiavajte [[#Pravidlá pre sady úloh|pravidlá pre sady úloh]].
+
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
  
== Literatúra ==
+
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
  
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
+
Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára.
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
+
Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
+
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2017/2018.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF].
+
** <small>Minuloročná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
+
  
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
+
Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.
{| class="table-responsive alternative"
+
!Druh výučby
+
!Krúžky
+
!Deň
+
!Čas
+
!Miesto
+
!Vyučujúci
+
|-
+
|Prednášky
+
|2AIN*
+
|pondelok
+
|11:30
+
|F2
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
+
|2AIN1
+
|utorok
+
|13:10
+
|F1-328
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|2AIN2
+
|utorok
+
|14:50
+
|I-9
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
+
|-
+
|2AIN3
+
|utorok
+
|14:50
+
|F1-328
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
|-
+
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
+
|<ins>2AIN1, </ins>2AIN2, 2AIN3
+
|utorok
+
|16:30
+
|I-H6
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Peter Gergel|Peter Gergeľ]]<ins>, [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], [[Viktor Kocur]]</ins>
+
|-
+
|<del>2AIN1</del>
+
|<del>streda</del>
+
|<del>14:50</del>
+
|<del>I-H6</del>
+
|<del>[[Jan Kluka|Ján Kľuka]], [[Viktor Kocur]]</del>
+
|-
+
|Konzultácie
+
|2AIN*
+
|streda
+
|13:10–14:40
+
|I-16, I-7
+
|podľa možností
+
|}
+
  
Na teoretické cvičenia odporúčame doniesť si zariadenie na čítanie elektronických materiálov k predmetu (notebook, tablet, príp. inteligentný telefón).
+
<i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> [https://candle.fmph.uniba.sk/rozvrh/1-ain-412-lpi Rozvrh predmetu v Candle]
  
Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
+
Predmet má teoretické cvičenia (v utorok) aj praktické cvičenia (v stredu alebo vo štvrtok).
  
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
Ako cvičenie sú v rozvrhu zaradené aj konzultácie (štvrtok o 13:10). Výnimočne si môžete konzultácie [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
# Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
 
#* <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
 
# Získať aspoň 50%-né hodnotenie z&nbsp;teoretickej časti '''každej''' sady úloh pri dodržaní termínov odovzdania a [[#pravidla-uloh|pravidiel pre sady úloh]].
 
#* Nedostatočné, nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia vrátime.
 
#* Študent(ka) má '''2-krát''' za semester právo vrátené riešenie '''prepracovať''' a&nbsp;znova odovzdať do 3&nbsp;dní.
 
# Z každej ďalšej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]].
 
# Celkovo získať aspoň 50 bodov. Súčet miním '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu!
 
  
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].  
+
# Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti semestra) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
 +
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijný poriadok]) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p>
 +
#* Úspešne vyriešiť '''všetky hodnotené teoretické úlohy''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]] a '''nestratiť''' pritom všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 +
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 +
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
  
 +
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 +
 +
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 +
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov.
 +
* Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-sm-9">
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
+
{| class="alternative" id="tab-aktivity" style="margin-bottom: 10px;"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
!colspan="2"|Aktivita         !! Max   !! Min   !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Minimum   !! Poznámka
 
|-
 
|-
|rowspan="3"|Semester||Sady úloh – teoretická časť        || 20    ||  50&nbsp;% z&nbsp;'''každej''' sady úloh || Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 5 × 4 = 20 || každá 2 body ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Sady úloh – praktická časť || 30    || 15  || Počíta sa 10 najvyššie hodnotených úloh
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 10 × 2 = 20 ||
 
|-
 
|-
|Midterm test           || 15    ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 || || Žiadne minimum, nemožno opraviť
 
|-
 
|-
|rowspan="2"|Skúška ||Final test              || 25    ||  10  ||rowspan="2"|Písomnú (final test) a&nbsp;ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 10 || ||
 
|-
 
|-
|Ústna skúška      || 10    ||
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 +
|-
 +
| Skúška ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme začiatkom mája
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto; margin-bottom: 10px;"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
Line 158: Line 92:
 
</div>
 
</div>
  
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre sady úloh</span> ===
+
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
 
+
;Spolupráca
+
:Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ''ako'' niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
+
:Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].
+
;Odovzdávanie praktických úloh
+
:Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
+
:* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
+
:* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
+
Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.
+
  
 +
<dl>
 +
<dt>Úspešnosť hodnotených teoretických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Za riešenie hodnotenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} &cup; &lang;2, 4&rang;. '''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.</p>
 +
<p>Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia. Neodovzdanie riešenia do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie teoretických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.</p>
 +
<p>Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je ale veľmi ťažké absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:</p>
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 +
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku].</p>
 +
</dd>
 +
</dl>
 +
<!--
 
== Termíny skúšok ==
 
== Termíny skúšok ==
  
Line 174: Line 128:
  
 
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
{| class="table-responsive alternative" id="terminy"
+
{| class="table-responsive alternative" id="terminy" style="margin-bottom: 10px;"
 
|+Termíny skúšok
 
|+Termíny skúšok
 
!Termín
 
!Termín
Line 192: Line 146:
 
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 
|}
 
|}
 +
-->
  
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==
  
 +
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
;Spoločný e-mail vyučujúcich
+
 
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
+
== Literatúra ==
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
+
 
 +
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
 +
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
 +
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 +
* Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy <cite>[https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf Language, Proof and Logic. The Second Edition.]</cite> Stanford, CA: CSLI Publications, 2011. [https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf PDF].
 +
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 +
* Ján Kľuka, Ján Mazák. <cite>[https://fmfi-uk-1-ain-412.github.io/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2020/2021.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. [https://fmfi-uk-1-ain-412.github.io/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
 +
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
  
 
<!-- == Archív noviniek == -->
 
<!-- == Archív noviniek == -->

Latest revision as of 14:40, 8 March 2022

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

14. 2. 2022
Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
Prednášky a praktické cvičenia tento rok vyučujeme spoločne s predmetom Úvod do matematickej logiky 1-INF-210.
9. 2. 2022
Aktualizujeme podmienky absolvovania. Platné budú od utorka 15. 2. 2022, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Kurz vychádza z nižšie uvedenej literatúry.

Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Rozvrh výučby a konzultácií

Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára. Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.

Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.

 Rozvrh predmetu v Candle

Predmet má teoretické cvičenia (v utorok) aj praktické cvičenia (v stredu alebo vo štvrtok).

Ako cvičenie sú v rozvrhu zaradené aj konzultácie (štvrtok o 13:10). Výnimočne si môžete konzultácie dohodnúť s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti semestra) podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď študijný poriadok) a 1 neospravedlnenej neúčasti.

  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické úlohy podľa pravidiel pre úlohynestratiť pritom všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 2. Úspešne absolvovať skúšku, teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 3. Získať celkovo aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov.
 • Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Minimum Poznámka
Teoretické úlohy 5 × 4 = 20 každá 2 body Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 10 × 2 = 20
Midterm test 10 Žiadne minimum, nemožno opraviť
Bonusy ~ 10
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Skúška 50 25 Formu skúšky upresníme začiatkom mája
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť hodnotených teoretických úloh

Za riešenie hodnotenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} ∪ 〈2, 4〉. Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.

Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a formálne nekvalitné riešenia. Neodovzdanie riešenia do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.

Opravovanie teoretických úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.

Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.

Opravovanie praktických úloh

Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je ale veľmi ťažké absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa študijného poriadku.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412

Literatúra