(Rozvrh výučby a konzultácií)
 
(51 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{CourseHeader
 
{{CourseHeader
     | code = 1-AIN-412/15
+
     | code = 1-AIN-412
 
     | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 
     | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 
}}
 
}}
Line 7: Line 7:
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
  
[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-412_15.html Informačný list predmetu]
+
{{Infolist|1-AIN-412|Informačný list predmetu}}
  
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;23. 5. 2017
+
;15. 2. 2021
:'''Využite možnosť konzultácií.''' Termín konzultačných hodín – '''streda 13:00–14:30''' – platí aj v posledný týždeň semestra a počas skúškového obdobia; navyše môžete prísť konzultovať '''v pondelky 12. a 19. júna o 13:00'''. Iný termín si môžete dohodnúť e-mailom.
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
:Pripomíname, že je stále možné odovzdať '''bonusové praktické cvičenia''' [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv11 cv11] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv12 cv12] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/sat SAT solverový bonus], ktoré môžete konzultovať počas praktických cvičení 24. mája.
+
;12. 2. 2021
 +
: Vytvorili sme MS Teams tím [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89657f8ee5c4a02b1a6106694c2118f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5140f912-cb48-457a-981a-1223aaf1878a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412], v ktorom bude prebiehať interaktívna výučba (prednášky, cvičenia, konzultácie).
 +
: Aktualizujeme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Platné budú od utorka 16. 2. 2021, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.  
  
;3. 5. 2017
+
== Úlohy a ďalšie materiály ==
: <p>V&nbsp;AIS sme vypísali [[#Termíny skúšok|'''termíny skúšok''']].</p><p>Na ''písomnú časť'' skúšky v&nbsp;riadnom termíne (5.&nbsp;júna 2017 o&nbsp;13:00 v&nbsp;posluchárni&nbsp;A) zapíšeme automaticky všetkých študentov, ktorí [[#tab-aktivity|získajú minimálny počet bodov]] zo všetkých aktivít z&nbsp;výučbovej časti semestra.</p><p>Na ''ústnu časť'' skúšky sa môžete zapísať v&nbsp;AIS. Poradie zapísania sa určuje poradie pri skúšaní.</p>
+
;24. 4. 2017
+
: Študentov navštevujúcich pondelkové teoretické cvičenia žiadame, aby si ich '''odpadnuté cvičenia 1.&nbsp;a&nbsp;8.&nbsp;mája nahradili v&nbsp;príslušný utorok''' na termíne podľa svojich možností (14:50 v&nbsp;M-VIII alebo 16:30 v&nbsp;M-XII).
+
  
<!-- [[#Archív noviniek|Archív noviniek…]] -->
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
  
== Ocenenia ==
+
Kurz vychádza z nižšie uvedenej [[#Literatúra|literatúry]].
  
;Najlepší riešitelia rozcvičiek
+
Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
:M.F., P.M., Z.O., A.S., D.Š.
+
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
;Najlepší riešitelia teoretických domácich úloh
+
:P.M., Z.O., G.S., A.S., D.Š.
+
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
+
:T.B., A.N., Z.O., V.Š., M.V.
+
  
== Literatúra ==
+
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
  
* Vítězslav Švejdar. <cite>Logika: neúplnost, složitost a nutnost.</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]; [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
+
Online vyučujeme v tíme [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89657f8ee5c4a02b1a6106694c2118f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5140f912-cb48-457a-981a-1223aaf1878a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412] v MS Teams.
* Raymond M. Smullyan. <cite>Logika prvého rádu.</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
+
Študenti zapísaní v AIS k 12. februáru 2021 dostali prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>Introduction to Logic, Second Edition.</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
+
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>Mathematical Logic Exercises.</cite> [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
+
  
== Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
+
{| class="alternative" id="tab-rozvrh" style="margin-bottom: 10px;"
 
+
|+Rozvrh
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Praktické cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam, úlohy z cvičení] (na github.com).
+
! Druh výučby !! Deň !! Čas !! Poznámka
 
+
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
+
Dodržiavajte [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy].
+
 
+
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
+
{| class="table-responsive alternative"
+
!Druh výučby
+
!Krúžky
+
!Deň
+
!Čas
+
!Miesto
+
!Vyučujúci
+
|-
+
|Prednášky
+
|2AIN*
+
|pondelok
+
|11:30
+
|B
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|rowspan="3" id="pondelkove-cvicenia"|Teoretické cvičenia
+
|3AIN*, 2AIN* [[#pondelkove-cvicenia-pozn|[↓]]]
+
|pondelok
+
|16:30
+
|M-X
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|2AIN2
+
|utorok
+
|14:50
+
|M-VIII
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
+
 
|-
 
|-
|2AIN1
+
| Prednášky || pondelok || 11:30–13:00 ||rowspan="3"| všetky krúžky a ročníky
|utorok
+
|16:30
+
|M-XII
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
 
|-
 
|-
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
+
| Teoretické cvičenia || utorok || 16:30–18:00
|2AIN1, 3AIN*
+
|streda
+
|14:50
+
|I-H6
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Juraj Holas]]
+
 
|-
 
|-
|2AIN2
+
| Praktické cvičenia || streda || 16:30–18:00
|streda
+
|16:30
+
|I-H3
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
 
|-
 
|-
|Konzultácie
+
| Konzultácie || štvrtok || 14:00–15:30 ||
|2AIN*, 3AIN*
+
|streda
+
|13:10–14:30
+
|I-16, I-7
+
|podľa možností
+
 
|}
 
|}
  
<span id="pondelkove-cvicenia-pozn">[[#pondelkove-cvicenia|[↑]]]</span>&nbsp;'''Žiadame druhákov''', aby zvážili účasť na teoretických cvičeniach '''v&nbsp;pondelok''', aby sme mali okolo 12&nbsp;študentov na termín.
+
Konzultácie si výnimočne môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
Termín si vyberte '''do konca 2.&nbsp;týždňa semestra''' (5.&nbsp;marca).
+
  
Okrem konzultácií s vyučujúcimi v stredu medzi 13:10 a 14:30
+
== Podmienky absolvovania ==
môžete tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
+
  
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
  
== Podmienky absolvovania ==
+
# Splniť do 19. 5. 2021 (do 5 dní po skončení výučbovej časti) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
 
+
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku], čl. 4, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p> <p>Buďte '''pripravení reagovať''' na otázky cvičiacich so zapnutou kamerou, mikrofónom a prípadne aj zdieľaním obrazovky. Neospravedlnená neúčasť na cvičení alebo neschopnosť zareagovať aspoň hlasovo znamená stratu jedného „života“.</p>
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
+
#* <p>Úspešne vyriešiť '''hodnotenú časť každej sady teoretických úloh''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné.</p> <p>Prvé neúspešné riešenie ktorejkoľvek sady teoretických úloh znamená stratu jedného „života“. Za prípadné opakované neúspešné riešenia tej istej úlohy „život“ nestrácate.</p>
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]];
+
#* '''Nestratiť''' všetkých 5 „životov“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
+
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
Pritom musíte dodržať [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy].
+
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
  
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
  
Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu.
+
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 
+
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov.
 +
* Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-sm-9">
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
+
{| class="alternative" id="tab-aktivity" style="margin-bottom: 10px;"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
!colspan="2"|Aktivita         !! Max   !! Min   !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Minimum   !! Poznámka
 
|-
 
|-
|rowspan="4"|Semester||Praktické cvičenia || 30    ||  15  ||
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 24 || každá 1 bod ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Rozcvičky          || 10    ||  5  ||  
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||
 
|-
 
|-
|Domáce úlohy      || 10   ||   5  ||
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 || || Žiadne minimum, nemožno opraviť
 
|-
 
|-
|Midterm test            || 15    ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 10 || ||
 
|-
 
|-
|rowspan="2"|Skúška ||Final test              || 25    ||  10  ||rowspan="2"|Písomnú (final test) a&nbsp;ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Ústna skúška      || 10    ||
+
| Skúška ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto; margin-bottom: 10px;"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
Line 157: Line 100:
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
 +
 +
<dl>
 +
<dt>Úspešnosť a hodnotenie sád úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Riešenie každej sady úloh budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna sada môže obsahovať viacero (aj nehodnotených) úloh. Hodnotené úlohy budú jasne vyznačené.</p>
 +
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä neodovzdané, neskoro odovzdané, chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie sád teoretických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi a najneskôr do 19. 5. 2021 (5 dní po konci výučbovej časti semestra).</p>
 +
<p>Za prvé neúspešné riešenie sady  teoretických úloh študent stratí 1 „život“. Druhé a ďalšie neúspešné riešenia tej istej sady už k strate životov nevedú. Všetky sady úloh však musia byť úspešne opravené najneskôr 19. 5. 2021.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je veľmi ťažké úspešne absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 12, ods. (12) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku].</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:</p>
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 +
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
</dl>
 +
<!--
 
== Termíny skúšok ==
 
== Termíny skúšok ==
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky.
+
 
{| class="table-responsive alternative"
+
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky. Na ústnu čas je možné prihlásiť sa cez AIS. Na písomnú časť zapíšeme automaticky všetkých, ktorí sa kvalifikovali na účasť na skúške (a prípadne neboli úspešní na predchádzajúcich termínoch).
 +
 
 +
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 +
{| class="table-responsive alternative" id="terminy" style="margin-bottom: 10px;"
 +
|+Termíny skúšok
 
!Termín
 
!Termín
!Písomná časť
+
!colspan=4| Písomná časť
!Ústna časť
+
!colspan=4| Ústna časť
 
|-
 
|-
 
|'''Riadny'''
 
|'''Riadny'''
|pondelok 5.&nbsp;júna o&nbsp;13:00 posl.&nbsp;A
+
| pondelok || 21. mája || 13:00 || posl. A
|štvrtok 8.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 25. mája || 9:30 || I-9
 
|-
 
|-
 
|'''1. opravný'''
 
|'''1. opravný'''
|streda 14.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 posl.&nbsp;A
+
| piatok || 1. júna || 9:30 || posl. B
|piatok 16.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 8. júna || 9:30 || I-9
 
|-
 
|-
 
|'''2. opravný'''
 
|'''2. opravný'''
|streda 21.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 posl.&nbsp;B
+
| utorok || 19. júna || 9:30 || posl. A
|piatok 23.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 
|}
 
|}
 +
-->
  
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==
  
 +
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
  
== Archív noviniek ==
+
== Literatúra ==
;25. 4. 2017
+
 
: V&nbsp;zadaní [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 4. teoretickej domácej úlohy (du04)], v&nbsp;časti&nbsp;b) sme zrušili úlohy (ii) a&nbsp;(iii). Bodová hodnota [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 du04] po tento zmene je 2&nbsp;body.
+
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
;24. 4. 2017
+
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
: V&nbsp;stredu '''26.&nbsp;apríla''' (dekanské voľno pre ŠVK) ponúkame '''rozšírené konzultácie''' k&nbsp;praktickým aj teoretickým otázkam: v&nbsp;čase 13:10–14:50 na I-7/I-16, v&nbsp;čase 14:50–16:30 v&nbsp;H-6.
+
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
;20. 4. 2017
+
* Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy <cite>[https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf Language, Proof and Logic. The Second Edition.]</cite> Stanford, CA: CSLI Publications, 2011. [https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf PDF].
: Termín odovzdania [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv09 9.&nbsp;praktického cvičenia (cv09)] sme posunuli na utorok 2.&nbsp;mája o&nbsp;23:59:59.
+
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
;14. 4. 2017
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://dai.fmph.uniba.sk/courses/lpi/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2019/2020.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. [https://dai.fmph.uniba.sk/courses/lpi/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
: Zverejnili sme zadanie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/du04 4.&nbsp;teoretickej domácej úlohy].
+
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
;11. 4. 2017
+
 
: '''Opravný test''' (midterm) sa koná v piatok '''28.&nbsp;apríla o&nbsp;11:30''' v&nbsp;posluchárni&nbsp;A.
+
<!-- == Archív noviniek == -->
;8. 4. 2017
+
: Termín odovzdania 7.&nbsp;praktického cvičenia (cv07) sme posunuli na štvrtok 13.&nbsp;apríla o&nbsp;23:59:59.
+
;21. 3. 2017
+
: '''Test''' (midterm) sa koná v piatok '''7.&nbsp;apríla o&nbsp;12:30 v&nbsp;posluchárni&nbsp;A'''.
+
;8. 3. 2017
+
: Pridali sme [[#Rozvrh výučby|termín konzultácií]] a&nbsp;upozornenie na [[#Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály|pravidlá pre praktické cvičenia a&nbsp;domáce úlohy]].
+
;10. 2. 2017
+
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 20. februára. '''Nižšie uvedené informácie sú predbežné.''' Oficiálne podmienky absolvovania oznámime na prednáške a následne aktualizujeme na tejto stránke.
+

Latest revision as of 17:33, 12 April 2021

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

15. 2. 2021
Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
12. 2. 2021
Vytvorili sme MS Teams tím FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412, v ktorom bude prebiehať interaktívna výučba (prednášky, cvičenia, konzultácie).
Aktualizujeme podmienky absolvovania. Platné budú od utorka 16. 2. 2021, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Kurz vychádza z nižšie uvedenej literatúry.

Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Rozvrh výučby a konzultácií

Online vyučujeme v tíme FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412 v MS Teams. Študenti zapísaní v AIS k 12. februáru 2021 dostali prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.

Rozvrh
Druh výučby Deň Čas Poznámka
Prednášky pondelok 11:30–13:00 všetky krúžky a ročníky
Teoretické cvičenia utorok 16:30–18:00
Praktické cvičenia streda 16:30–18:00
Konzultácie štvrtok 14:00–15:30

Konzultácie si výnimočne môžete dohodnúť s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť do 19. 5. 2021 (do 5 dní po skončení výučbovej časti) podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 4, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.

   Buďte pripravení reagovať na otázky cvičiacich so zapnutou kamerou, mikrofónom a prípadne aj zdieľaním obrazovky. Neospravedlnená neúčasť na cvičení alebo neschopnosť zareagovať aspoň hlasovo znamená stratu jedného „života“.

  • Úspešne vyriešiť hodnotenú časť každej sady teoretických úloh podľa pravidiel pre úlohy. Neúšpešné riešenie je nutné opraviť, podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné.

   Prvé neúspešné riešenie ktorejkoľvek sady teoretických úloh znamená stratu jedného „života“. Za prípadné opakované neúspešné riešenia tej istej úlohy „život“ nestrácate.

  • Nestratiť všetkých 5 „životov“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 2. Úspešne absolvovať skúšku, teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 3. Získať celkovo aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov.
 • Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Minimum Poznámka
Teoretické úlohy 24 každá 1 bod Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 20
Midterm test 10 Žiadne minimum, nemožno opraviť
Bonusy ~ 10
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Skúška 50 25 Formu skúšky upresníme
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť a hodnotenie sád úloh

Riešenie každej sady úloh budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} ∪ 〈1, 2〉. Jedna sada môže obsahovať viacero (aj nehodnotených) úloh. Hodnotené úlohy budú jasne vyznačené.

Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä neodovzdané, neskoro odovzdané, chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené a formálne nekvalitné riešenia.

Opravovanie sád teoretických úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné, a vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi a najneskôr do 19. 5. 2021 (5 dní po konci výučbovej časti semestra).

Za prvé neúspešné riešenie sady teoretických úloh študent stratí 1 „život“. Druhé a ďalšie neúspešné riešenia tej istej sady už k strate životov nevedú. Všetky sady úloh však musia byť úspešne opravené najneskôr 19. 5. 2021.

Opravovanie praktických úloh

Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je veľmi ťažké úspešne absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 12, ods. (12) študijného poriadku.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412

Literatúra