(Podmienky absolvovania)
 
(100 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Predmety 1-AIN]] {{DISPLAYTITLE:Matematika (4) – Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>}}
+
{{CourseHeader
= Matematika (4) – <span style="display:inline-block;">Logika pre informatikov</span> <small style="white-space:nowrap;">1-AIN-412/15</small>=
+
    | code = 1-AIN-412
 +
    | title = Logika pre informatikov
 +
}}
 
__TOC__
 
__TOC__
  
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
+
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky.
  
[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-412_15.html Informačný list predmetu]
+
{{Infolist|1-AIN-412|Informačný list predmetu}}
  
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;29. 5. 2016 a 30. 5. 2016
+
;13. 2. 2023
: '''Ďalšie termíny skúškového (final) testu''' sme vypísali v AIS na:
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2022/23 prvou prednáškou.
:* utorok 7. júna 2016 o 15:30 v posluchárni A,
+
: Prednášky tento rok vyučujeme spoločne s predmetom [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~mazak/vyucba/udml/ Úvod do matematickej logiky (1-INF-210)].
:* utorok 14. júna 2016 o 13:00 v posluchárni A.
+
;7. 2. 2023
: <p>Termín testu v utorok 31. mája sme zrušili.</p>
+
: Aktualizujeme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Platné budú od utorka 14. 2. 2023, dovtedy sa môžu zmeniť.
: '''Termíny (nepovinnej) ústnej skúšky''' sme vypísali v AIS na:
+
:* utorok 31. mája 2016 o 9:30 (5 študentov) a o 13:00 (9 študentov) – I-16,
+
:* utorok 7. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) a o 13:00 (6 študentov)  – I-16,
+
:* utorok 14. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) – I-16.
+
: <p>V čase ústnych skúšok zapisujeme aj známky do indexov podľa '''upravenej [[#Podmienky absolvovania|stupnice hodnotenia]]'''.</p>
+
: '''Konzultácie''':
+
:* pondelok 30. mája 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
+
:* pondelok 6. júna 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
+
:* pondelok 13. júna 2016 od 9:30 do 15:30 v I-16.
+
  
;18. 5. 2016
+
== Úlohy a ďalšie materiály ==
: <p>'''Riadny termín skúškového (final) testu''' sme na prednáške dohodli na '''piatok 27. mája 2016 o 9:00 v posluchárni A.'''<br/>'''Ústna skúška''' k riadnemu termínu začne '''v utorok 31. mája 2016 o 9:30 v miestnosti I-16'''. V tom čase bude tiež možné dať si zapísať známku do indexu.</p><p>Opravný termín final testu bude v utorok 31. mája 2016 o 13:00 v posluchárni F2. Ďalšie termíny oznámime s dostatočným predstihom.</p>
+
  
[[#Archív noviniek|Archív noviniek…]]
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
  
== Literatúra ==
+
Kurz vychádza z nižšie uvedenej [[#Literatúra|literatúry]].
  
* Vítězslav Švejdar. <cite>Logika: neúplnost, složitost a nutnost.</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]; [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
+
Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
* Raymond M. Smullyan. <cite>Logika prvého rádu.</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
+
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
  
== Materiály a odovzdávanie riešení úloh ==
+
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
  
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam] (na github.com).
+
Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára.
 +
Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
  
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú prostredníctvom [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 github-u]. Postup vysvetlíme na cvičeniach.
+
Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.
  
== Rozvrh výučby ==
+
<i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> [https://candle.fmph.uniba.sk/rozvrh/1-ain-412-lpi Rozvrh predmetu v Candle]
{| class="alternative"
+
!Druh výučby
+
!Krúžky
+
!Deň
+
!Čas
+
!Miesto
+
!Vyučujúci
+
|-
+
|Prednášky
+
|2AIN*
+
|pondelok
+
|11:30
+
|B
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1]
+
|utorok
+
|14:50
+
|M-VII
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
+
|utorok
+
|16:30
+
|M-VII
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
+
|-
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
+
|streda
+
|14:00
+
|M-XII
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
|-
+
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1], [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
+
|streda
+
|14:50
+
|I-H6
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
+
|štvrtok
+
|8:10
+
|I-H3
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]]
+
|}
+
  
'''Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku''', inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.
+
Predmet má teoretické cvičenia (v utorok) aj praktické cvičenia (v stredu alebo vo štvrtok).
* 2AIN1: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN1 rozvrh];
+
* 2AIN2: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN2 rozvrh];
+
* 2AIN3: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN3 rozvrh].
+
  
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
Ako cvičenie sú v rozvrhu zaradené aj konzultácie (štvrtok o 13:10). Výnimočne si môžete konzultácie [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke <i>Aktivity</i>;
+
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
+
Známka sa následne určí podľa tabuľky <i>Hodnotenie</i>.
+
  
 +
# Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti semestra) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
 +
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijný poriadok]) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p>
 +
#* Úspešne vyriešiť '''všetky hodnotené teoretické úlohy''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]] a '''nestratiť''' pritom všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 +
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 +
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
 +
 +
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 +
 +
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 +
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov.
 +
* Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-sm-9">
{| class="alternative"
+
{| class="alternative" id="tab-aktivity" style="margin-bottom: 10px;"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
! Aktivita         !! Max   !! Min   !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Minimum   !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Praktické cvičenia || 30    || 15  ||
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 5 × 4 = 20 || každá 2 body ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Rozcvičky          || 10   ||  5  ||  
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 10 × 2 = 20 ||
 
|-
 
|-
|Domáce úlohy      || 10   ||   5  ||
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 || || Žiadne minimum, nemožno opraviť
 
|-
 
|-
|Midterm            || 15    ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 10 || ||
 
|-
 
|-
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Ústna skúška      || 10    || || Nepovinná. Pri účasti je minimum pre uznanie ústnej skúšky 3 body.
+
| Skúška ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme začiatkom mája
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto; margin-bottom: 10px;"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
|-
 
|-
| ≥ <del>90</del> 86             || A       
+
| ≥ 90              || A       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>80</del> 77             || B       
+
| ≥ 80              || B       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>70</del> 68             || C       
+
| ≥ 70              || C       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>60</del> 59             || D       
+
| ≥ 60              || D       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>50</del> 50              || E       
+
| ≥ 50              || E       
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
== Ocenenia ==
+
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
  
;Najlepší riešitelia rozcvičiek
+
<dl>
;Najlepší riešitelia domácich úloh
+
<dt>Úspešnosť hodnotených teoretických úloh</dt>
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
+
<dd>
 +
<p>Za riešenie hodnotenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} &cup; &lang;2, 4&rang;. '''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.</p>
 +
<p>Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia. Neodovzdanie riešenia do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie teoretických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.</p>
 +
<p>Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je ale veľmi ťažké absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:</p>
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 +
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku].</p>
 +
</dd>
 +
</dl>
 +
<!--
 +
== Termíny skúšok ==
 +
 
 +
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky. Na ústnu čas je možné prihlásiť sa cez AIS. Na písomnú časť zapíšeme automaticky všetkých, ktorí sa kvalifikovali na účasť na skúške (a prípadne neboli úspešní na predchádzajúcich termínoch).
 +
 
 +
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 +
{| class="table-responsive alternative" id="terminy" style="margin-bottom: 10px;"
 +
|+Termíny skúšok
 +
!Termín
 +
!colspan=4| Písomná časť
 +
!colspan=4| Ústna časť
 +
|-
 +
|'''Riadny'''
 +
| pondelok || 21. mája || 13:00 || posl. A
 +
| piatok || 25. mája || 9:30 || I-9
 +
|-
 +
|'''1. opravný'''
 +
| piatok || 1. júna || 9:30 || posl. B
 +
| piatok || 8. júna || 9:30 || I-9
 +
|-
 +
|'''2. opravný'''
 +
| utorok || 19. júna || 9:30 || posl. A
 +
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 +
|}
 +
-->
 +
 
 +
== Kontakty ==
 +
 
 +
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 +
;Oficiálna stránka kurzu
 +
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 +
;Githubová organizácia pre predmet
 +
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 +
 
 +
== Literatúra ==
  
== Archív noviniek ==
+
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
 +
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
 +
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 +
* Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy <cite>[https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf Language, Proof and Logic. The Second Edition.]</cite> Stanford, CA: CSLI Publications, 2011. [https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf PDF].
 +
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 +
* Ján Kľuka, Ján Mazák. <cite>[https://fmfi-uk-1-ain-412.github.io/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2020/2021.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. [https://fmfi-uk-1-ain-412.github.io/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
 +
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
  
;21. 4. 2016
+
<!-- == Archív noviniek == -->
: V týždňoch od 25. apríla do 6. mája bude prednášať dr. Šiška, budú sa konať praktické cvičenia, ale nie teoretické cvičenia. Ako sme oznámili na prednáške, ostatní vyučujúci budú v tomto čase na zahraničnej konferencii.
+
: Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 vetvu s priečinkom] pre elektronické odovzdanie 4. domácej úlohy; obsahuje aj jej [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 zadanie].
+
: Sprístupnili sme doterajšie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/docs/lecs/ prednášky] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/docs/labs/ zadania teoretických cvičení] v repozitároch na githube..
+
;12. 4. 2016
+
: '''Opravný midterm''' sa uskutoční v utorok '''19. apríla o 18:10''' v posluchárni F1. Na opravný midterm je potrebné '''prihlásiť sa cez AIS''' v čase od utorka 12. apríla 12:00 do pondelka 18. apríla 13:10.<br>Pre študentov prihlásených na opravný midterm k 18. aprílu 13:10 '''platí hodnotenie, ktoré z neho získajú''' (aj keby bolo nižšie ako ich hodnotenie z riadneho midtermu alebo nulové z dôvodu neúčasti).
+
: Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du03/du03 vetvu s priečinkom] pre elektronické odovzdanie 3. domácej úlohy.
+
;21. 3. 2016
+
: '''Midterm''' z Matematiky 4 prebehne v stredu '''6. apríla 2016 o 18:10''' v posluchárni A.
+
: '''Teoretické cvičenia''' krúžkov 2AIN1 a 2AIN3, ktoré by odpadli v utorok 29. marca, sa '''nahrádzajú''' vopred, na praktických cvičeniach v '''stredu 23. marca o 14:50'''. Stretneme sa v H6 a rozdelíme sa podľa krúžkov.
+
;18. 3. 2016
+
: '''Opravili''' a spresnili sme [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02/du02-zadanie.pdf zadanie 2. domácej úlohy]. Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02 vetvu s priečinkom] pre jej elektronické odovzdanie. Termín odovzdania sme posunuli na '''30. marca''' 2016. Detaily nájdete v [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02/du02-zadanie.pdf zadaní].
+
;6. 3. 2016
+
: Zverejnili sme naše [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/temy-rp.md témy ročníkových projektov].
+
: Vytvorili sme vo Vašich repozitároch priečinok a vetvu pre elektronické odovzdanie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du01/du01 1. domácej úlohy].
+
;15. 2. 2016
+
: Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.
+

Latest revision as of 09:18, 7 February 2023

Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky.

Informačný list predmetu

Novinky

13. 2. 2023
Začíname výučbu v letnom semesteri 2022/23 prvou prednáškou.
Prednášky tento rok vyučujeme spoločne s predmetom Úvod do matematickej logiky (1-INF-210).
7. 2. 2023
Aktualizujeme podmienky absolvovania. Platné budú od utorka 14. 2. 2023, dovtedy sa môžu zmeniť.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Kurz vychádza z nižšie uvedenej literatúry.

Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Rozvrh výučby a konzultácií

Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára. Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.

Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.

 Rozvrh predmetu v Candle

Predmet má teoretické cvičenia (v utorok) aj praktické cvičenia (v stredu alebo vo štvrtok).

Ako cvičenie sú v rozvrhu zaradené aj konzultácie (štvrtok o 13:10). Výnimočne si môžete konzultácie dohodnúť s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti semestra) podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď študijný poriadok) a 1 neospravedlnenej neúčasti.

  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické úlohy podľa pravidiel pre úlohynestratiť pritom všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 2. Úspešne absolvovať skúšku, teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 3. Získať celkovo aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov.
 • Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Minimum Poznámka
Teoretické úlohy 5 × 4 = 20 každá 2 body Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 10 × 2 = 20
Midterm test 10 Žiadne minimum, nemožno opraviť
Bonusy ~ 10
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Skúška 50 25 Formu skúšky upresníme začiatkom mája
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť hodnotených teoretických úloh

Za riešenie hodnotenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} ∪ 〈2, 4〉. Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.

Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a formálne nekvalitné riešenia. Neodovzdanie riešenia do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.

Opravovanie teoretických úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.

Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.

Opravovanie praktických úloh

Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je ale veľmi ťažké absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa študijného poriadku.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412

Literatúra