(Created page with "{{Predmet | name = Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia | code = 1-AIN-121 | prerequisites = žiadne | semester = Zimný | year = 1 | credits = 8 |...")
 
(Replaced content with "generic page")
Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
generic page
  | name = Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia
+
  | code = 1-AIN-121
+
  | prerequisites = žiadne
+
  | semester = Zimný
+
  | year = 1
+
  | credits = 8
+
  | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2), K - malá prednáška (2)
+
  | evaluation = 50/50
+
  | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/mat/
+
  | teacher = [[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]], [[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]
+
| description = Prednáška poskytne študentom matematické základy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, spôsob myslenia a vyjadrovania, ako aj metódy dôkazov.
+
  | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
+
  | recommendations = Toto je jeden z ťažších predmetov, ktorý väčšinou istá časť študentov nezvládne, preto: venujte prosím dostatok času príprave!
+
}}
+

Revision as of 21:45, 21 September 2015

generic page