Pokročilé programovanie v Jave (Java EE) 2-AIN-131

2021/2022, jarný semester

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.
Kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4).

(stránka z predchádzajúcich rokov)
(minulá sezóna)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Pondelok 14:50 a Štvrtok 9:50, on-line
Napíšte alebo zavolajte na 0915772685 ak nie ste v MS Teams skupine a chcete sa pridať.

Hodnotenie

Okolo 10 úloh s dotáciou okolo 10 bodov (L.I.S.T.) Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty. V prvej časti sa venujeme ešte technológiám Java SE, je potrebné získať aspoň 50% základných (neprémiových) bodov z tejto časti, v druhej časti technológiám Java EE, kde je tiež potrebné minimum 50%.

100-90 percent - A
90-80 percent - B
80-70 percent - C
70-60 percent - D
60-50 percent - E
< 50 percent - Fx.

Sylabus

 • Sieťové aplikácie client/server
 • Distribuované výpočty
 • Využitie technológií XML v Jave
 • Práca s databázami z Javy
 • Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring

Denníček 2022

 • 14.feb: úvodné info a networking in Java
 • 17.feb: java.nio
 • 24.feb: xml: sax, stax, dom parsers
 • 28.feb: jaxb, rozpracovanie úlohy xml
 • 3.mar: java custom anotations, rozpracovanie úlohy
 • 7.mar: jdbc, security
 • 10.mar: riešenie úloh
 • 14.mar: json: object model, and streaming api
 • 17.mar: servlet, poznámky
 • 21.mar: asynchrónny servlet, poznámky
 • 24.mar: úvod do JSF, poznámky
 • 28.mar: pokračovanie JSF, asynchrónny ajax poznámky
 • 31.mar: analýza riešenia úlohy JSF poznámky
 • 4.apr: pokračovanie analýzy úlohy JSF a ďalšie info k JSF poznámky

Literatúra

 • Java EE 8 Tutorial
 • JAVA EE 7 wtih GlassFish 4 Application Server (David Heffelfinger), Packt Publishing 2014
 • Java EE 7 Essentials (Arun Gupta), O'Reily, 2013
 • The Java EE 7 Tutorial, vol1, vol2 (Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William Markito), Oracle, 2014
 • Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 • Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 • Príklad hotovej aplikácie Domácnosť


Revision as of 13:47, 5 April 2022 by Petrovic (Talk | contribs)