Pokročilé programovanie v Jave (Java EE) 2-AIN-131

2020/2021, jarný semester

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.
Kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4).

(stránka z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Pondelok 9:00 a Streda 16:30, on-line
Napíšte alebo zavolajte na 0915772685 ak nie ste v MS Teams skupine a chcete sa pridať.

Hodnotenie

Okolo 10 úloh s dotáciou okolo 10 bodov (L.I.S.T.) Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty. V prvej časti sa venujeme ešte technológiám Java SE, je potrebné získať aspoň 50% základných (neprémiových) bodov z tejto časti, v druhej časti technológiám Java EE, kde je tiež potrebné minimum 50%.

100-90 percent - A
90-80 percent - B
80-70 percent - C
70-60 percent - D
60-50 percent - E
< 50 percent - Fx.

 body za jednotlivé úlohy:
 
 DB-1 5+10 
 NIO 7+0
 security 10+0
 siete 10+4
 tinydc 0+20
 XML 10+0
 json 6+3

 prva cast: 48+37

 async.servlet 9+0
 batch 0+10
 connect4 28+0
 jpa 5+5
 jsf 10+0
 servlet 10+7
 
 druha cast: 62 + 22
 
 =======
 110 + 59
 
 spolu: aspoň 55
 SE:  aspoň 24
 EE:  aspoň 31


Sylabus

 • Sieťové aplikácie client/server
 • Distribuované výpočty
 • Využitie technológií XML v Jave
 • Práca s databázami z Javy
 • Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring

Denníček 2021

 • 15.feb: úvodné info
 • 17.feb: networking in Java
 • 22.feb: java.nio
 • 24.feb: príklad implementácie sieťovej komunikácie client-server
 • 1.mar: spracovanie XML v Jave
 • 8.mar: security, jdbc
 • 15.mar: servlet
 • 22.mar: async.servlet
 • 29.mar: teoria jsf
 • connect4 - soap, rest, websocket...
 • 19.apr: jsf
 • 26.apr: websocket
 • 3.maj: jpa
 • 5.maj: riesenie ulohy detektivka
 • 10.maj: batch
 • 12.maj: riesenie ulohy detektivka

Literatúra

 • Java EE 8 Tutorial
 • JAVA EE 7 wtih GlassFish 4 Application Server (David Heffelfinger), Packt Publishing 2014
 • Java EE 7 Essentials (Arun Gupta), O'Reily, 2013
 • The Java EE 7 Tutorial, vol1, vol2 (Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William Markito), Oracle, 2014
 • Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 • Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 • Príklad hotovej aplikácie Domácnosť


Revision as of 16:02, 4 June 2021 by Petrovic (Talk | contribs)