m
Line 76: Line 76:
 
* 26.feb: java.nio, dú - nio
 
* 26.feb: java.nio, dú - nio
 
* 27.feb: spracovanie XML v Java API: SAX, DOM, StAX (knižka Herout), dú - XML
 
* 27.feb: spracovanie XML v Java API: SAX, DOM, StAX (knižka Herout), dú - XML
* 5.mar: JAXB / json
+
* 5.mar: [https://dzone.com/articles/java-and-xml-part-3-jaxb JAXB] / [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/sl/json.pptx json]
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==

Revision as of 09:13, 5 March 2019

Pokročilé programovanie v Jave (Java EE) 2-AIN-131

2018/2019, jarný semester

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.
Kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4).

(stránka z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Streda 8:10 a Štvrtok 9:50, vždy miestnosť F1-248

Hodnotenie

Okolo 10 úloh s dotáciou okolo 10 bodov (L.I.S.T.) Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty.

100-90 percent - A
90-80 percent - B
80-70 percent - C
70-60 percent - D
60-50 percent - E
< 50 percent - Fx.

priklad minuly rok:

Siete I:     10 + 4 
TinyDC:      0 + 20
Databáza - 1    5 + 10 
Java 8 streams   7 + 0
java.nio      7 + 0 
Security     10 + 0
         ------
         39 + 34

XML a JSON    12 + 0
Servlet      10 + 7
Async. Servlet   9 + 0
JSF a JPA     12 + 4
Websocket a JMS  12 + 0
Webservices    7 + 0
Spring       0 + 8
Batch       0 + 8
         ------
         62 + 27
 
         =======
        101 + 61

spolu: aspoň 50.5
SE:  aspoň 19.5
EE:  aspoň 31


Sylabus

 • Sieťové aplikácie client/server
 • Distribuované výpočty
 • Využitie technológií XML v Jave
 • Práca s databázami z Javy
 • Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring


Denníček 2019

 • 19.feb: sieťová komunikácia TCP sockety, ukážka aplikácie Vrav - jeden klient, ukážka aplikácie rndgenerator - viacero klientov, ukážka aplikácie na distribuované výpočty - tinyDC, dú: siete I, prémia: tinyDC
 • 20.feb: lambdy a streamy z Java 8, dú - funkcionálne prog
 • 26.feb: java.nio, dú - nio
 • 27.feb: spracovanie XML v Java API: SAX, DOM, StAX (knižka Herout), dú - XML
 • 5.mar: JAXB / json

Literatúra

 • Java EE 8 Tutorial
 • JAVA EE 7 wtih GlassFish 4 Application Server (David Heffelfinger), Packt Publishing 2014
 • Java EE 7 Essentials (Arun Gupta), O'Reily, 2013
 • The Java EE 7 Tutorial, vol1, vol2 (Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William Markito), Oracle, 2014
 • Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 • Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)