m
m
Line 30: Line 30:
 
60-50 percent - E<br>
 
60-50 percent - E<br>
 
< 50 percent - Fx.<br>
 
< 50 percent - Fx.<br>
 +
 +
Siete I:          10 + 4
 +
TinyDC:            0 + 20
 +
Databáza - 1      5 + 10
 +
Java 8 streams    7 + 0
 +
java.nio          7 + 0
 +
Security          10 + 0
 +
                  ------
 +
                  39 + 34
 +
 +
XML a JSON        12 + 0
 +
Servlet          10 + 7
 +
Async. Servlet    9 + 0
 +
JSF a JPA        12 + 4
 +
Websocket a JMS  12 + 0
 +
Webservices        7 + 0
 +
Spring            0 + 8
 +
Batch              0 + 8
 +
                  ------
 +
                  62 + 27
 +
 
 +
                  =======
 +
                101 + 61
 +
 +
spolu: aspoň 50.5
 +
SE:    aspoň 19.5
 +
EE:    aspoň 31
 +
  
 
== Sylabus ==
 
== Sylabus ==

Revision as of 07:46, 16 May 2018

Pokročilé programovanie v Jave (Java EE) 2-AIN-131

2017/2018, Letný semester

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.
Kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4).

(stránka z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Streda 8:10 a Štvrtok 9:50, vždy miestnosť F1-248

Hodnotenie

Okolo 10 úloh s dotáciou okolo 10 bodov (L.I.S.T.) Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty.

100-90 percent - A
90-80 percent - B
80-70 percent - C
70-60 percent - D
60-50 percent - E
< 50 percent - Fx.

Siete I:     10 + 4 
TinyDC:      0 + 20
Databáza - 1    5 + 10 
Java 8 streams   7 + 0
java.nio      7 + 0 
Security     10 + 0
         ------
         39 + 34

XML a JSON    12 + 0
Servlet      10 + 7
Async. Servlet   9 + 0
JSF a JPA     12 + 4
Websocket a JMS  12 + 0
Webservices    7 + 0
Spring       0 + 8
Batch       0 + 8
         ------
         62 + 27
 
         =======
        101 + 61

spolu: aspoň 50.5
SE:  aspoň 19.5
EE:  aspoň 31


Sylabus

 • Sieťové aplikácie client/server
 • Distribuované výpočty
 • Využitie technológií XML v Jave
 • Práca s databázami z Javy
 • Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring

Denníček 2018

Literatúra

 • Java EE 8 Tutorial
 • JAVA EE 7 wtih GlassFish 4 Application Server (David Heffelfinger), Packt Publishing 2014
 • Java EE 7 Essentials (Arun Gupta), O'Reily, 2013
 • The Java EE 7 Tutorial, vol1, vol2 (Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William Markito), Oracle, 2014
 • Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 • Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)