Základy psychológie 2-IKV-111

Kurz základov psychológie pre študentov kognitívnej vedy.

Novinky

dátum
obsah novinky, musí byť na jednom riadku

Študijná literatúra

Rozvrh, vyučujúci a kontakt

Predmet vyučuje Mgr. Martin Marko, PhD. Kontaktujte ma emailom na …@… alebo ….

Rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania