(Created page with "Category:Magisterský program Kognitívna Veda {{DISPLAYTITLE:Základy psychológie <small>2-IKV-111</small>}} = Základy psychológie <small style="white-space:nowrap;">2...")
 
Line 1: Line 1:
[[Category:Magisterský program Kognitívna Veda]] {{DISPLAYTITLE:Základy psychológie <small>2-IKV-111</small>}}
+
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]] {{DISPLAYTITLE:Základy psychológie <small>2-IKV-111</small>}}
 
= Základy psychológie <small style="white-space:nowrap;">2-IKV-111</small> =
 
= Základy psychológie <small style="white-space:nowrap;">2-IKV-111</small> =
 
__TOC__
 
__TOC__

Revision as of 16:11, 8 September 2016

Základy psychológie 2-IKV-111

Kurz základov psychológie pre študentov kognitívnej vedy.

Novinky

dátum
obsah novinky, musí byť na jednom riadku

Študijná literatúra

Rozvrh, vyučujúci a kontakt

Predmet vyučuje Mgr. Martin Marko, PhD. Kontaktujte ma emailom na …@… alebo ….

Rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania